Po májovej výzve v rámci projektu Zelená domácnostiam III, v ktorej sa 15 miliónov eur doslova „rozchytalo“ za pár minút, sa zmenili pravidlá na získanie finančného príspevku. Na rozdiel od minulosti už pri najnovšej výzve, ktorá sa spustila 13. júna 2022, neboli dôležité „rýchle prsty“ (čiže čas podania žiadosti), ale schopnosť dodávateľa nainštalovať zariadenie do troch mesiacov.

Počas  prvého týždňa od spustenia výzvy sa na webe projektu Zelená domácnostiam zaregistrovalo 11 734 záujemcov. Takzvaných aktivovaných žiadostí – čiže záväzku dodávateľa, že dokáže do 3 mesiacov nainštalovať obnoviteľný zdroj – je 3 765 v objeme 6,5 milióna eur. To znamená, že z vyčlenených 30 miliónov na ďalšie žiadosti zostáva ešte voľných 23 miliónov eur. Sú určené na kúpu a inštaláciu niektorého zo štyroch druhov zariadení na obnoviteľné zdroje energie:  tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, fotovoltika a slnečné kolektory.

Ako požiadať o príspevok

Prvým krokom pre získanie príspevok je vyplnenie registrácie na stránke organizátora – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Po úspešnej registrácii získate kód a následne môžete začať hľadať dodávateľa vybraného zariadenia, na ktoré žiadate príspevok. Keď vám dodávateľ potvrdí, že do troch mesiacov vie zariadenie reálne dodať a namontovať, uzavriete s dodávateľom zmluvu, dáte mu registračný kód a ten následne kód zaregistruje na SIEA.

Na stránke agentúry si budete môcť okamžite skontrolovať, či firma skutočne zadala kód do systému (tzv. aktivovaná žiadosť). Týmto krokom sa priradí žiadateľ k dodávateľovi. Odo dňa zadania kódu so systému začnú plynúť spomínané tri mesiace, dokedy musí byť zariadenie nainštalované. Až po inštalácii získate na základe predloženia faktúry a urobenej fotodokumentácie inštalovaného zariadenia od štátu finančný príspevok. Prakticky sa predpokladá, že možnosť registrácie zostane otvorená až do konca roka.

Príspevok až 3 400 eur na tepelné čerpadlo

Výška príspevkov z programu Zelená domácnostiam zostáva v nezmenenej výške.

Maximálny príspevok na tepelné čerpadlo predstavuje:

  • 3 400 eur, na kotol na biomasu
  • fotovoltický panel 1 500 eur
  • na slnečný kolektor 1 750 eur

Pri tepelnom čerpadle je základná sadzba podpory 272 eur na kW výkonu čerpadla, čo je pri 10 kW maximálne podporovanom výkone suma 2 720 eur. V prípade, ak je dom zateplený, resp. boli na ňom realizované iné opatrenia na úsporu energie, alebo v oblasti nie je dostupné centrálne zásobovanie teplom, podpora predstavuje 299 eur na kW (max. 2 992 eur). V prípade, že platia obe vyššie spomenuté podmienky, sa podpora zvyšuje na 340 eur na kW a maximálne 3 400 eur. Rovnakým princípmi sa riadi aj príspevok na kotol na biomasu a slnečné kolektory. Pri fotovoltike je dotácia pevne daná na 500 eur na kW s maximálnou výškou príspevku 1 500 eur.

Príspevky v programe Zelená domácnostiam sa určujú podľa inštalovaného výkonu a uvedené sumy predstavujú maximálnu podporu. Tu nájdete presný postup, ako získať finančný príspevok na obnoviteľné zdroje energie.

Vsetko o zatepleni Prispevok na tepelne cerpadlo

Zmluvu s dodávateľom treba naviazať na lehotu 3 mesiace

Pri aktuálnych pravidlách je podstatné, aby ste si ustrážili dodržanie trojmesačnej lehoty. Po jej uplynutí totiž nárok na príspevok automaticky prepadá. Je preto dôležité, aby boli podmienky zmluvy s dodávateľom podmienka naviazané na dodržanie lehoty. Ak by dodávateľ trojmesačnú lehotu nedodržal, mali by ste podľa zmluvy nárok zariadenie neprevziať a odstúpiť od zmluvy bez sankcie. SIEA žiadateľovi pri zazmluvnení dodávateľa nevie pomôcť, je preto dôležité nechať si zmluvu vypracovať alebo – ak zmluvu navrhne dodávateľ –  nechať si ju overiť právnikom. SIEA bude každopádne sledovať prípady, kedy si dodávateľ nabral viac zákaziek ako dokázal stihnúť. Možnou sankciou pri neserióznom postupe vo viacerých prípadoch je až vyradenie zo zoznamu oprávnených zhotoviteľov.

Bratislavský kraj je zo žiadostí vylúčený

Z možnosti získania podpory je naďalej vylúčený Bratislavský  kraj. Ministerstvo hospodárstva však avizuje, že na jeseň chce pripraviť nové kolo výzvy alebo navýši existujúce výzvu o dodatočné financie z eurofondov, o ktoré sa budú môcť uchádzať aj obyvatelia Bratislavského kraja.

Podpora inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z európskych a štátnych peňazí funguje už od roku 2015. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia bolo do konca roka 2021 prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených 36-tisíc inštalácií sumou 76 miliónov eur. V prvej tohtoročnej výzve v máji sa medzi žiadateľov rozdelilo ďalších 15 miliónov eur.

Ak sa júnová výzva s novým princípom fungovania osvedčí, avizuje ministerstvo hospodárstva do budúcnosti vyčlenenie ďalších 100 miliónov eur z Programu Slovensko na príspevky na obnoviteľné zdroje energie.

Viac informácií o programe Zelená domácnostiam nájdete tu.