Predkladanie žiadosti o dotáciu na zateplenie

Žiadosti o dotácie na zateplenie domov bude možné podávať od 9. júna. Po vyplnení elektronického formulára systém pridelí uchádzačovi identifikačné číslo a vygeneruje listinnú podobu žiadosti. Žiadateľ ju však musí spolu s prílohami odoslať, respektíve doručiť ministerstvu do piatich pracovných dní. Žiadosti bude ministerstvo prijímať do 6. júla.

O dotáciu na zateplenie rodinného domu môžu záujemcovia žiadať pred zateplením domu, ale aj po realizácii zateplenia. Ak o podporu požiadate vopred, práce nemôžu trvať viac ako rok a peniaze získate najskôr do 15 mesiacov od podania žiadosti. Ak o podporu požiadate po zateplení, príspevok môžete dostať do 90 dní.

Všetky potrebné informácie o postupe zateplenia, výbere správneho materiálu a postupe pri žiadosti o štátnu dotáciu nájdete na podstránke TÉMY: https://vsetkoozatepleni.sk/temy/

(red)