Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) môžete získať cez program Zelená domácnostiam II, avšak uvažujte o tom až po rekonštrukcii. Najprv je teda potrebné zatepliť alebo vymeniť okná, čo zdokladujete energetickým auditom.

Podporované zariadenia

Bytové domy môžu žiadať len o príspevky na zariadenia určené na výrobu tepla. Podporované sú:

 • tepelné čerpadlá
 • kotly na biomasu

Pri inštalácii kotla na biomasu je podmienkou, aby išlo o náhradu kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia).

Žiadosť o poukážku na obnoviteľné zdroje energie môžete od júna 2020 podať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami.

Na čo treba myslieť?

 • Podpora sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Poukážku nemôže získať bytový dom, v ktorom byt vlastní právnická osoba s výnimkou mesta alebo obce.
 • Zariadenie môžete inštalovať v bytovom dome až po energetickom audite, ktorý je povinnou prílohou pre bytové domy.
 • Podporené zariadenie nemôžete inštalovať v bytovom dome, v ktorom funguje systém centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou (CZT).

Ako získam podporu?

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a vyberte si zariadenie.
 2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom.
 3. Počkajte na otvorenie aktuálneho kola a požiadajte o poukážku prostredníctvom informačného systému.
 4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa.
 5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.
Žiadosť o poukážku

Mohlo by vás zaujímať

Chcete vedieť viac o podmienkach podpory, podporovaných zariadeniach či o samotnom projekte? Navštívte stránku programu Zelená domácnostiam.

Prejsť na stránku