Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) môžete získať cez program Zelená domácnostiam II, avšak uvažujte o tom až po rekonštrukcii. Najprv je teda potrebné zatepliť alebo vymeniť okná, čo zdokladujete energetickým auditom.

Podporované zariadenia

Bytové domy môžu žiadať len o príspevky na zariadenia určené na výrobu tepla. Podporované sú:

 • slnečné kolektory
 • kotol na biomasu

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Pri inštalácii kotla na biomasu je podmienkou, aby išlo o náhradu kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia).

Na čo treba myslieť?

 • Podpora sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Poukážku nemôže získať bytový dom, v ktorom byt vlastní právnická osoba s výnimkou mesta alebo obce.
 • Zariadenie môžete inštalovať v bytovom dome až po energetickom audite, ktorý je povinnou prílohou pre bytové domy.
 • Podporené zariadenie nemôžete inštalovať v bytovom dome, v ktorom funguje systém centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou (CZT).

Ako získam podporu?

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a vyberte si zariadenie.
 2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom.
 3. Počkajte na otvorenie aktuálneho kola a požiadajte o poukážku prostredníctvom informačného systému.
 4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa.
 5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.
Žiadosť o poukážku

Mohlo by vás zaujímať

Chcete vedieť viac o podmienkach podpory, podporovaných zariadeniach či o samotnom projekte? Navštívte stránku programu Zelená domácnostiam.

Prejsť na stránku