Podpora zateplenia
bytového domu

Cestou k lepšiemu, kvalitnejšiemu a zdravšiemu vnútornému prostrediu je nepochybne renovácia. Pri nej má dôležitú úlohu zateplenie objektu. Predlžuje životnosť konštrukcie, šetrí časť nákladov na vykurovanie a znížením povrchových teplôt v interiéri pomáha vytvoriť komfortnejšie prostredie. Na financovanie zateplenia bytového domu existuje dlhodobá podporná schéma cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).

Žiadosti môžete podávať od 15.01.2022 do 31.09.2022

Aké typy obnovy bytového domu financuje ŠFRB

 • Zateplenie
 • Odstránenie systémovej poruchy
 • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení (výmena alebo modernizácia výťahu, rozvodov tepla a iné)
 • ŠFRB financuje aj obnoviteľné zdroje energie.

Kto môže o podporu žiadať?

 • fyzická osoba
 • iná právnická osoba
 • nezisková organizácia (ak poskytuje služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu)
 • obec, samosprávny kraj
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Ako podám žiadosť o podporu?

Žiadosť podáte v listinnej podobe Štátnemu fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Akú podporu môžem získať?

Pre jednotlivé typy obnovy je stanovený maximálny limit:

 • Ak zatepľujete bytový dom daný do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti, limit je vo výške 75% z obstarávacej ceny.
 • Ak po obnove dosiahne budova hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, môžete získať až 100% z obstarávacej ceny

 

Ďalšie limity pre jednotlivé typy obnovy a priradenie úrokových sadzieb si môžete pozrieť v prehľade poskytovaných podpôr.

Mohlo by vás zaujímať

Ak už máte obnovený bytový dom, zvážte možnosť využívať obnoviteľné zdroje energie. Na slnečné kolektory alebo kotly na biomasu poskytuje podporu Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

 

Zistiť viac
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.