Príspevok na rodinný dom

Od 31. decembra 2020 musia mať všetky nové budovy takmer nulovú potrebu energie. Postaviť si úsporný rodinný dom je nákladné - niekto na to využíva vlastné zdroje, iní to zvládajú s pomocou úveru. Štát chce motivovať k výstavbe takýchto domov, preto poskytuje príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Termín na podávanie žiadostí bude zverejnený v prvom kvartáli roku 2020

Ako viem, že môžem požiadať o príspevok na rodinný dom?

  • Mám skolaudovaný dom.
  • Pri kolaudácii spĺňam podmienky (nedajú sa splniť dodatočne).
  • Je zverejnená výzva na podávanie žiadostí.

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára. Následne do 10 pracovných dní odošlite žiadosť aj v tlačenej podobe na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Elektronický formulár Zoznam príloh k žiadosti

Aké podmienky musím spĺňať?

  1. Rodinný dom máte na území Slovenska.
  2. Dom využívate iba na bývanie a nie je zapísaný ako miesto podnikania.
  3. Kolaudačné rozhodnutie ste dostali po 31. decembri 2014.
  4. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2.
  5. Na obstaranie domu ste nepožiadali o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
  6. Preukážete, že dom aj stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky pre domy s takmer nulovou potrebou energie – v energetickom certifikáte máte uvedenú energetickú triedu A0.
  7. Energetický certifikát musíte mať, aj keď ho ministerstvu netreba predložiť. Oznámite iba jeho číslo a ministerstvo si jeho údaje overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Koľko peňazí môžem získať?

Príspevok môžete získať na rodinný dom, ktorý je už postavený a skolaudovaný. Výška príspevku je 8 000 eur a neprepočítava sa podľa žiadnych kritérií. Každého vlastníka rodinného domu, ktorý spĺňa stanovené podmienky, podporí štát rovnakou sumou.
Lehota na rozhodnutie je 90 dní.

8 000 eur je jednotná výška príspevku na rodinný dom

Mohlo by vás zaujímať

Ešte nemáte dokončenú výstavbu nového domu a plánujete zateplenie? Prečítajte si, na čo by ste sa mali zamerať.

Aký je správny postup pri zateplení?
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.