Príspevok na rodinný dom

Od 31. decembra 2020 musia mať všetky nové budovy takmer nulovú potrebu energie. Postaviť si úsporný rodinný dom je nákladné - niekto na to využíva vlastné zdroje, iní to zvládajú s pomocou úveru. Štát chce motivovať k výstavbe takýchto domov, preto poskytuje príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Od ukončenia 3. výzvy (november 2020) nie je známe, kedy by mohla byť vyhlásená ďalšia výzva.

Ako viem, že môžem požiadať o príspevok na rodinný dom?

  • Mám skolaudovaný dom.
  • Pri kolaudácii spĺňam podmienky (nedajú sa splniť dodatočne).
  • Je zverejnená výzva na podávanie žiadostí.

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára. Následne do 10 pracovných dní odošlite žiadosť aj v tlačenej podobe na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

 

Elektronický formulár Zoznam príloh k žiadosti

Aké podmienky musím spĺňať?

  1. Rodinný dom máte na území Slovenska.
  2. Dom využívate iba na bývanie a nie je zapísaný ako miesto podnikania.
  3. Kolaudačné rozhodnutie ste dostali najneskôr 2 roky pred podaním žiadosti (od 1. januára 2018).
  4. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2.
  5. Na obstaranie domu ste nepožiadali o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ani nebola poskytnutá podpora z programu Zelená domácnostiam.
  6. Preukážete, že dom aj stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky pre domy s takmer nulovou potrebou energie – v energetickom certifikáte máte uvedenú energetickú triedu A0.
  7. Energetický certifikát musíte mať, aj keď ho ministerstvu netreba predložiť. Oznámite iba jeho číslo a ministerstvo si jeho údaje overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Koľko peňazí môžem získať?

Príspevok môžete získať na rodinný dom, ktorý je už postavený a skolaudovaný. Výška príspevku je 8 000 eur a neprepočítava sa podľa žiadnych kritérií. Každého vlastníka rodinného domu, ktorý spĺňa stanovené podmienky, podporí štát rovnakou sumou.
Lehota na rozhodnutie je 90 dní.

8 000 eur je jednotná výška príspevku na rodinný dom

Mohlo by vás zaujímať

Ešte nemáte dokončenú výstavbu nového domu a plánujete zateplenie? Prečítajte si, na čo by ste sa mali zamerať.

 

 

 

Aký je správny postup pri zateplení?
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.