Najnovšie bude možné podať žiadosť o peniaze na obnovu domu v pondelok 9. októbra 2023. Dotáciu vo výške 15 000 eur budú môcť získať majitelia rodinných domov, ktorí rekonštrukciou dokážu ušetriť aspoň 30 percent primárnej energie. Kto sa rozhodne realizovať viac opatrení a energetická úspora presiahne 60 percent, môže získať až 19 000 eur.

V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o tom, na čo všetko môžete získať peniaze a ako postupovať, aby ste o dotáciu mohli požiadať.

Viacero noviniek pri najnovšej výzve

Oproti predchádzajúcej, aprílovej výzve, urobil organizátor niekoľko zmien:

  • Podpísaná žiadosť aj povinné doklady do 90 dní: Ak ste v apríli tohto roka úspešne požiadali o dotáciu, potrebovali ste do 15 dní poslať organizátorovi podpísanú žiadosť o dotáciu spolu s dokladom o veku domu a do 3 mesiacov ste mali povinnosť zaslať aj energetický certifikát východiskového stavu. V novej výzve sa budú podklady posielať naraz do 90 dní. Pôjde o podpísanú žiadosť, notársky overené splnomocnenie od spoluvlastníkov, fotografie pred obnovou a energetický certifikát.
  • Vek domu si organizátor overí sám: Potvrdenie o veku stavby už nemusíte zháňať a posielať. Agentúra si tento údaj zistí z podaného energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia. Treba sa však uistiť, že tento doklad údaj o veku domu obsahuje (v opačnom prípade ho budete musieť dokladovať napríklad kolaudačným rozhodnutím alebo potvrdením obce).
  • Dotácia do obnovu domu sa zvyšuje na 80 %: Kto ukončí rekonštrukciu a predloží žiadosť o vyplatenie dotácie do 31. októbra 2024, získa zvýšenú dotáciu vo výške 80 % celkových výdavkov. To znamená, že z celej rekonštrukcie zaplatí z vlastného len 20 percent. Žiadosti podané po tomto dátume získajú klasickú dotáciu na úrovni 75 % výdavkov.
  • Pribudla možnosť dotácie na biomasový kotol, vyvložkovanie komína, batériové úložisko k fotovoltike a nabíjaciu stanicu pre elektromobily: Kotol na biomasu bude podporený dotáciou, ak nahrádza starý kotol na uhlie/vykurovací olej alebo plynový kotol a dom sa nenachádza v obci so zhoršenou kvalitou ovzdušia (zoznam obcí nájdete tu). Pri kotli na biomasu organizátor uzná aj náklad na vyvložkovanie komína vo výške 1 000 eur, z ktorého sa bude počítať podpora. Kto požiada o dotáciu na inštaláciu fotovoltiky, môže súbežne získať aj podporu na inštaláciu batériového úložiska (maximálna suma, z ktorej sa počíta podpora, je 2 875 eur). Podpora na inštaláciu takzvaného wallboxu – nabíjacej stanice na elektromobil – sa vypočíta z maximálnej sumy 363 eur.
  • Vyššia cena uznaných nákladov na obnovu plochých striech:  Pri zateplení plochej strechy vrátane hydroizolácie bude organizátor počítať podporu z maximálnej sumy 127 eur na meter štvorcový. Je to výrazne viac ako pri zateplení šikmej strechy vrátane výmeny pôvodnej azbestovej krytiny v sume 71,30 eur.
  • Ruší sa registrácia ISPO: Doteraz sa musel každý žiadateľ pred podpisom zmluvy registrovať na verejnom portáli Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). Táto povinnosť pri dotácii zo 4. výzvy odpadla.
  • Príspevok získate aj na projekt požiarnej ochrany: Na Slovensku v posledných rokoch stále viac ľudí siaha pri zateplení po horľavých materiáloch, ako je striekaná PUR pena. Alebo sa na strechy inštaluje fotovoltika, ktorá zvyšuje tepelné namáhanie strechy. O to viac je dôležitý projekt požiarnej ochrany, ktorý vám poradí, akým materiálom sa vyhnúť, resp. ako správne zaizolovať kritické miesta. Ak si ho dáte vypracovať, štát vám prispeje sumou 150 eur.

Takto získate dotáciu (Návod, ako na to)

Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako sa najlepšie pripraviť na žiadosť o peniaze na obnovu domu.

Krok 1: Overte si svoju úsporu a naplánujte rekonštrukciu

Mnoho ľudí si myslí, že úspora na spotrebe energií vo výške viac ako 30 % sa zisťuje na základe vyúčtovania spotreby elektriny či zemného plynu. Tak to, samozrejme, nie je, pretože pokles či nárast spotreby ovplyvňuje mnoho faktorov nezávislých od toho, aký energeticky (ne)úsporný je samotný dom. Ak je zima výrazne studenšia ako pred rokom a vy zvýšite teplotu v interiéri domu, spotreba stúpne, v opačnom prípade zase klesne. Objektívne sa dá zníženie primárnej potreby energie (ako sa oficiálne volá tento parameter) iba vypočítať. Práve preto sa pred rekonštrukciou robí energetický certifikát.

Ešte predtým, ako si certifikát objednáte, je treba naplánovať obnovu domu a overiť si plánovanú úsporu. Na to slúži simulačný program KORD. Aby ste dotáciu získali, potrebujete ušetriť aspoň 30 % primárnej energie. V programe si viete otestovať, akú úsporu vám prinesie zateplenie fasády, strechy, podlahy či stropu pivnice a k tomu výmena okien a dverí či energetického zdroja (kotla). Vďaka programu KORD si overíte, či vám zámer vystačí na získanie peňazí na obnovu a ak nie, aké kroky ešte pridať, aby ste dotáciu získali.

„Najvyššiu úsporu pri najmenšej investícii získate pri zateplení fasády, keďže cez obvodové steny sa z domu stráca najviac tepla. Len samotné zateplenie fasády polystyrénom alebo minerálnou vlnou by malo znížiť spotrebu energií v dome o vyše 30 %,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Pri úspore od 30 do 60 % viete získať dotáciu 15 000 eur, pri úspore nad 60 % je to až 19 000 eur.

Tu nájdete návod, ako sa program KORD používa.

Vsetkoozatepleni.sk-Program KORD vam ukaze, aku usporu dosiahnete zateplenim

Krok 2: Aspoň štvrtina výdavkov musí smerovať do zateplenia

Jednou z podmienok pre získanie peňazí na obnovu je investovať aspoň 25 % celkových výdavkov do zateplenia. Inak povedané, z celkového rozpočtu, na ktorý budete chcieť získať dotáciu, musí aspoň štvrtina smerovať do zateplenia. Samozrejme, ide o súčet všetkých zatepľovacích prác, čiže zateplenia fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia, podlahy na prízemí či stropu nevykurovanej pivnice (suterénu

Všetky výdavky na zateplenie si môžete prehľadne vypočítať v kalkulačke. Kalkulačka orientačne počíta náklady na obnovu z maximálnej výšky oprávnených výdavkov, ktoré uznáva organizátor programu Obnov dom pri výpočte 75 % dotácie. Kalkulačka vám približne ukáže, s akým rozpočtom treba počítať pri obnove a zároveň počíta výšku dotácie. Ak zateplenie a ďalšie práce robíte svojpomocne, budú vaše náklady nižšie (keďže platíte len za materiál).

Krok 3: Objednajte si čím skôr certifikát

Keď ste si s pomocou programu KORD naplánovali obnovu domu a je isté, že dosiahnete dostatočnú úsporu, potrebujete si objednať energetický certifikát.

Zoznam certifikátorov nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov, na ktorom treba hľadať odborníka v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1 (Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov). Prípadne viete odborníka nájsť aj na webe www.projektanti.sk.  V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa okresu, kde sa váš dom nachádza.

Ak spĺňate všetky základné podmienky pre získanie dotácie, treba si objednať certifikát čím skôr. Odborníkov pre vystavenie energetického certifikátu východiskového stavu je na celom Slovensku len 232 a už teraz majú množstvo práce, keďže len v aprílovej výzve požiadalo o dotáciu vyše 8-tisíc ľudí, ktorí potrebujú predložiť energetický certifikát do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Avšak lehoty vypracovania certifikátu už teraz presahujú 3 mesiace.

Keď by ste od certifikátora nedostali termín do konca tohto roka, je istejšie objednať si ako náhradu projektové energetické hodnotenie. Ide o mierne drahší dokument, na ktorý však viete získať dotáciu.

Vsetkoozatepleni.sk-Energeticky certifikat-Vsetko co potrebujete vediet

Krok 4: Nezabudnite nafotiť dom pred obnovou

Jednou zo základných podmienok je zaslať do 90 dní od vyplnenia žiadosti na webe obnovdom.sk aj fotografie domu pred obnovou. Ak ste ešte nezačali s obnovou, nafoťte všetky časti domu, ktoré budete prerábať. Ak už obnovujete a dom nemáte nafotený, prehľadajte rodinné albumy, aby ste vedeli vydokladovať pôvodný stav domu. Pozor, musí ísť o farebné fotografie. Bez fotodokumentácie neviete získať dotáciu. Tu nájdete návod na nafotenie domu.

Krok 5: Pripravte si list vlastníctva

Pri vypĺňaní žiadosti na internete potrebujete základné informácie o rodinnom dome (číslo parcely, katastrálne územie, atď). Dopredu si stiahnite list vlastníctva z internetu a majte ho vytlačený pri vypĺňaní žiadosti. Týmto celé vyplnenie žiadosti urýchlite. Okrem toho pri žiadosti potrebujete občiansky preukaz a číslo účtu IBAN, na ktorú vám neskôr vyplatia dotáciu.

Schvaľovanie žiadostí sa urýchlilo

štatiusCelkovo je na rekonštrukciu rodinných domov z programu Obnov dom vyhradených 500 miliónov eur, čo by malo dohromady postačovať na rekonštrukciu 25-tisíc rodinných domov.

V prvých troch výzvach o peniaze na obnovu domu požiadalo vyše 12-tisíc záujemcov, z toho k dnešnému dňu 1 467 uzatvorilo zmluvu s organizátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia. Z prvých dvoch výziev organizátor vyhodnotil už všetky žiadosti a z tretej výzvy je to aktuálne 80 percent (zvyšok sa agentúra zaviazala vyhodnotiť do konca septembra).  V prvých dvoch výzvach neuspelo približne 800 žiadostí, v tretej výzve to je zatiaľ 81. Keďže podmienky sa v tomto roku výrazne zjednodušili, splniť základné podmienky na schválenie žiadosti o dotáciu  je jednoduché.

Rekonštrukciu domu už ukončilo 110 žiadateľov, ktorí už požiadali o vyplatenie finančného príspevku. Ide sčasti o majiteľov domov, ktorí rekonštruovali po 1. februári 2020 a žiadosť už podávali po skončení rekonštrukcie. Aj takýto postup je totiž možný. V tomto prípade postupujete pri žiadosti rovnako ako všetci ostatní žiadatelia, avšak do 3 mesiacov od podania žiadosti môžete naraz poslať všetky doklady (projektové energetické hodnotenie aj energetický certifikát po obnove, fotodokumentáciu).