Kalkulačka
výšky dotácie

Táto kalkulačka vám pomôže orientačne vypočítať, akú dotáciu môžete získať na zateplenie a ďalšie úpravy rodinného domu. Výpočet vychádza z maximálnej výšky oprávnených výdavkov, ako ho definuje organizátor - Slovenská agentúra životného prostredia. Cena investície je preto orientačná - detailný výpočet získate u svojho dodávateľa stavebných materiálov.

Zateplenie

m2
Vložte plochu strechy v metroch štvorcových bez strešných okien
m2
Vložte plochu strechy v metroch štvorcových bez strešných okien
m2
Vložte celkovú plochu fasády pod odpočítaní plochy okien a dverí, sokla a atiky
m2
Vložte plochu podlahy nevykurovaného podkrovia v metroch štvorcových
m2
Vložte plochu stropu nevykurovaného suterénu (pivnice) v metroch štvorcových
m2
Vložte plochu podlahy prízemia vášho domu v metroch štvorcových

Výmena okien a dverí

m2
Vložte súčet plochy všetkých okien a dverí, ktoré budete meniť

Zdroj energie

kW
Vložte výkon zdroja v kilowattoch
kW
Vložte výkon zdroja v kilowattoch
kW
Vložte výkon zdroja v kilowattoch
kW
Vložte výkon zdroja v kilowattoch

Plynový kondenzačný kotol

Rekuperácia

Iný tepelný zdroj

Zelená strecha

m2
m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Tieniaca technika

m2
Vložte súčet plochy vonjakčích žalúzií a roliet, ktoré budete inštalovať

Sprievodná dokumentácia

Dotáciu nad 15 000 eur dostanete len vtedy, ak vaša úspora pri rekonštrukcii presiahne 60% primárnej energie. Reálnu úsporu si môžete overiť v simulačnom programe KORD.

1) Súčet maximálnej výšky oprávnených výdavkov, ktoré vám poskytovateľ dotácie uzná a z neho bude počítať dotáciu.
2) Počíta sa ako 75 % z maximálnej výšky oprávnených výdavkov. Ak vďaka zatepleniu dosiahnete energetickú úsporu od 30 do 60 %, môžete získať maximálne 15-tisíc eur. A19-tisíc eur. Reálnu úsporu si môžete overiť v simulačnom programe KORD.k dosiahnete energetickú úsporu viac ako 60 %, môžete získať maximálne