Vyskúšajte
nášho Sprievodcu
zateplením

Na jednom mieste nájdete všetko od výberu správneho materiálu na zateplenie, cez prípravu projektu a výber dodávateľov až po rady, ako získať finančný príspevok na zateplenie.

Všetko o novom finančnom príspevku z Plánu obnovy

Program Obnov dom poskytuje niekoľko možností, ako môžete vďaka príspevku bývať komfortnejšie a úspornejšie.

Otázky a odpovede

Hľadáte odpovede na konkrétne otázky, napríklad v ktorom programe môžete aktuálne
požiadať o finančný príspevok alebo aké máte možnosti na zlepšenie kvality bývania?
Navštívte sekciu Otázky a odpovede.

Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie z Plánu obnovy?

Dotáciu môže získať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1.1.2013, resp. potvrdenie obce o veku stavby dokladuje, že dom bol postavený pred týmto dátumom. Ďalšou podmienkou je, že sa využíva prevažne na bývanie (iný účel využívania – napríklad nebytový priestor – nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy, resp. neprenajímate viac ako 20 % domu niekomu inému). Samotný žiadateľ musí byť vlastníkom/spoluvlastníkom a nesmie byť odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácií pri verejnom obstarávaní, prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

Akú maximálnu dotáciu môžem získať z Plánu obnovy (z programu Obnov dom)?

Aj pri rekonštrukcii dosiahnete úsporu primárnej energie medzi 30 a 60 %, môžete získať naspäť až 60 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 14-tisíc eur bez DPH). Ak sa vám podarí dosiahnuť úsporu primárnej energie nad 60 %, môžete získať naspäť až 60 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 19-tisíc eur bez DPH).

Ešte dôležité upozornenie: dotácia sa vypláca až po ukončení prác (čiže najprv je potrebné zatepliť resp. urobiť celú rekonštrukciu, uhradiť faktúry a až následne ich predkladáte SAŽP, ktorá vám po schválení zašle na účet dotáciu).

Môžem dostať príspevok, aj keď som si dom zateplil svojpomocne?

Nie. Kvôli dodržaniu kvality rekonštrukčných prác počíta program Zelená obnova len s realizáciou stavebnými firmami a remeselníkmi, ktorí sú kvalifikovaní. Na preplácaných faktúrach však nemusia byť deklarované realizované práce, t.j. teoreticky si viete uplatniť náklady na obnovu po 1.2.2020 aj pri svojpomocnej realizácii (čiže náklady na materiál). Avšak k tomu potrebujete energetický certifikát východiskového stavu (pred obnovou) a energetický certifikát po obnove, preberací protokol po ukončení stavebných prác od niektorej stavebnej firmy, ktorá má v obchodnom registri alebo živnostenskom registri zapísané medzi činnosťami stavebné práce alebo stavebnú činnosť. Okrem toho musíte predložiť tzv. technicky list, ktorý môže vystaviť firma/projektant s oprávnením vystavovať energetický certifikát.

Aktuality

Vždy čerstvé novinky o štátnom príspevku na zatepľovanie aj
užitočné rady, ktoré vám pomôžu napríklad s výberom tých správnych
materiálov na zateplenie vášho rodinného domu.