Vyskúšajte
nášho Sprievodcu
zateplením

Na jednom mieste nájdete všetko od výberu správneho materiálu na zateplenie, cez prípravu projektu a výber dodávateľov až po rady, ako získať finančný príspevok na zateplenie.

Všetko o novom finančnom príspevku z Plánu obnovy

Program Obnov dom poskytuje niekoľko možností, ako môžete vďaka príspevku bývať komfortnejšie a úspornejšie.

Otázky a odpovede

Hľadáte odpovede na konkrétne otázky, napríklad v ktorom programe môžete aktuálne
požiadať o finančný príspevok alebo aké máte možnosti na zlepšenie kvality bývania?
Navštívte sekciu Otázky a odpovede.

Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie z Plánu obnovy?

Dotáciu môže získať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1.1.2013, resp. potvrdenie obce o veku stavby dokladuje, že dom bol postavený pred týmto dátumom. Ďalšou podmienkou je, že sa využíva prevažne na bývanie (iný účel využívania – napríklad nebytový priestor – nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy, resp. neprenajímate viac ako 20 % domu niekomu inému). Samotný žiadateľ musí byť vlastníkom/spoluvlastníkom a nesmie byť odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácií pri verejnom obstarávaní, prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

Akú maximálnu dotáciu môžem získať z Plánu obnovy (z programu Obnov dom)?

Aj pri rekonštrukcii dosiahnete úsporu primárnej energie medzi 30 a 60 %, môžete získať naspäť až 80 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 15-tisíc eur). Ak sa vám podarí dosiahnuť úsporu primárnej energie nad 60 %, môžete získať naspäť až 80 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 19-tisíc eur).

Podmienkou pre preplatenie 80 % nákladov je dokončenie rekonštrukcie a predloženie všetkých dokladov spolu so žiadosťou o platbu do 31. októbra 2024. Pre žiadosti o platbu podané po tomto dátume platí max. dotácia vo výške 75 % nákladov.

Ešte dôležité upozornenie: dotácia sa vypláca až po ukončení prác (čiže najprv je potrebné zatepliť resp. urobiť celú rekonštrukciu, uhradiť faktúry a až následne doklady predkladáte SAŽP, ktorá vám po schválení zašle na účet dotáciu).

Môžem dostať príspevok, aj keď som si dom zateplil svojpomocne?

Áno. Pri svojpomocnom zateplení môžete požiadať o dotáciu rovnako ako pri zrealizovaní obnovy stavebnou firmou. V tomto prípade sa berú do úvahy náklady vynaložené na nákup materiálu po 1.2.2020. Aj pri svojpomocnej rekonštrukcii potrebujete energetický certifikát východiskového stavu. Je to užitočný dokument, v ktorom vám odborník poradí, čo všetko a akým postupom by ste mali zrekonštruovať na vašom rodinnom dome. Po skončení prác budete potrebovať už len energetický certifikát po obnove a následne môžete požiadať o vyplatenie dotácie.

Aktuality

Vždy čerstvé novinky o štátnom príspevku na zatepľovanie aj
užitočné rady, ktoré vám pomôžu napríklad s výberom tých správnych
materiálov na zateplenie vášho rodinného domu.