Získajte finančný príspevok na zateplenie a celkovú obnovu svojho bývania. Vďaka Plánu obnovy rodinných domov môžu vlastníci 30-tisíc rodinných domov získať finančnú podporu až 19-tisíc eur na zateplenie a celkovú obnovu svojho bývania. Spolu je v programe obnovy k dispozícii vyše 1 miliarda eur.

O príspevok môže jednoducho žiadať každý spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť postavená pred rokom 2013. Posudzovať sa bude čas od kolaudácie. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci, žiadosť bude môcť podať jeden z nich s notársky overeným splnomocnením od spoluvlastníkov. Naopak, o príspevok nebude môcť požiadať podnikateľ alebo nájomca.

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

 • vlastník rodinného domu na Slovensku postaveného pred rokom 2013
 • jeden zo spoluvlastníkov domu so splnomocnením od ďalších spoluvlastníkov
 • podmienkou je, aby žiadateľ nebol odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, korupcie a ani za iné majetkové trestné činy
Ziadost o financny prispevok na obnovu byvania_zelena obnova budov1

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať finančný príspevok, musí obnova vášho rodinného domu priniesť aspoň 30 % úsporu primárnej energie, pričom povinným opatrením je zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) alebo výmena okien a dverí.

Podmienky pre ziskanie financneho prispevku_zelena obnova

Obnoviť sa dá takmer všetko

 • zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu)
 • výmena okien a dverí
 • inštalácia obnoviteľného zdroja energie (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory)
 • inštalácia batériového úložiska (súbežne s osadením fotovoltiky)
 • inštalácia kotla na biomasu (ak nahrádza starý kotol na uhlie/vykurovací olej alebo plynový kotol) a vyvložkovanie komína
 • inštalácia elektrokotla
 • výmena starého plynového kotla alebo kotla na uhlie/vykurovací olej za plynový kondenzačný kotol*
 • vytvorenie zelenej strechy (extenzívnej, intenzívnej)
 • inštalácia nádrže na zber dažďovej vody (podzemnej, nadzemnej)
 • inštalácia vonkajších žalúzií a roliet
 • odstránenie azbestu
 • inštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily (wallbox)

Výška
príspevku závisí od energetickej úspory

Príspevok dokáže pokryť maximálne 75 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 19 000 eur. Príspevok však môžete využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, požiarneho projektu alebo na spracovanie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Kalkulačka príspevku na zateplenie

Spočítajte si, akú dotáciu na zateplenie môžete získať z Plánu obnovy.

Vyska financneho prispevku_zelena obnova

Maximálna výška príspevku

15 000 eur bez DPH

pri úspore energií 3060 %

19 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 60 %

Žiadosti v rámci októbrovej výzvy 2023
už nie je možné podať

Kým sa bude dať opäť podať žiadosť o dotáciu, môžete si pripraviť všetky potrebné doklady a dokumenty.

Zaujíma vás viac?

Pozrite si detailne výšku oprávnených výdavkov

Nezabudnite

Príspevok môžete využiť aj na financovanie povinnej projektovej
dokumentácie a energetického certifikátu či už pred plánovanou
obnovou alebo po nej.

Vyskúšajte
nášho Sprievodcu
zateplením

Na jednom mieste nájdete všetko od výberu správneho materiálu na zateplenie, cez prípravu projektu a výber dodávateľov až po rady, ako získať finančný príspevok na zateplenie.

Všetko o novom finančnom príspevku z
Plánu obnovy

Program Obnov dom poskytuje niekoľko možností, ako môžete vďaka príspevku bývať komfortnejšie a úspornejšie.

*pri plynovom kotle musíte splniť celkovo 4 podmienky: energetický štítok A, súlad s požiadavkami na ekodizajn, vydokladovaná náhrada starého kotla (plynového, resp. na uhlie/olej), výmena ako súčasť komplexnej obnovy domu s podmienkou zrealizovať zateplenie fasády, strechy, podlahy podkrovia a výmeny okien a dverí a zároveň dosiahnuť maximálne hodnoty súčiniteľu prechodu tepla podľa normy STN 73 0540-2+Z1+Z2)