Ak potrebujete na svojom rodinnom dome len vymeniť starý kotol za nový, môžete naň získať finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam.

Systém prijíma žiadosti podľa harmonogramu, až kým sa nevyčerpá zásoba s vyčlenenými financiami. Harmonogram sa prispôsobuje aj tomu, koľko je v obehu neuplatnených poukážok. Aktuálne informácie o počte otvorených žiadostí resp. vyčerpaných financií nájdete v sekcii aktuality.

Podporované zariadenia
pri starších domoch

Tepelné čerpadlo

Solárne panely

Fotovoltické panely

Kotly na biomasu

Ako získať príspevok
na nový obnoviteľný
zdroj energie?

  1. Poraďte sa s projektantom a vyberte si zariadenie, ktoré je vhodné do vášho domu
  2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom, ktorý vie zariadenie dodať a nainštalovať do 3 mesiacov
  3. Vyplňte registráciu na stránke organizátora, po ktorej získate aktivačný kód
  4. Keď vám zhotoviteľ potvrdí termín inštalácie do 3 mesiacov, poskytnite mu aktivačný kód. Zhotoviteľ kód aktivuje a zrealizuje inštaláciu  (ak by to nestihol do 3 mesiacov, nárok na dotáciu zaniká)
  5. Po inštalácii organizátor na základe faktúry a fotodokumentácie inštalovaného zariadenia preplatí zhotoviteľovi poukážku

Príspevok na obnoviteľný zdroj energie sa od júla 2023 dá získať aj pre dom v Bratislavskom kraji.