zákony a normy

Zákon č. 277/2015 Z.z.

Tento zákon určuje pravidlá podpory zatepľovania rodinných domov, podmienky jej získania a fungovanie celého procesu. Vysvetľujeme ho na podstránke
Štátna podpora zatepľovania.

Tepelnotechnická norma STN 730540

Určuje nové pravidlá zateplenia: konkrétne hodnotu tepelného odporu konštrukcií a s ním súvisiacu hrúbku zateplenia. Ak chcete naozaj zatepliť, trvajte na tom, aby bol projekt zateplenia vypracovaný na základe platnej normy. Dodržanie pravidiel normy tiež ovplyvňuje výšku štátnej podpory.

Nová norma určuje hodnotu požadovaného tepelného odporu, v prípade šikmej strechy je to napríklad hodnota R=9,9. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, mali by ste siahnuť po materiáli s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti (lambda – λ).

Odporúčané a cieľové hodnoty tepelného odporu pri jednotlivých konštrukciách:

Odporúčaná hodnota tepelného odporu (platné od januára 2016) Odporúčaná hodnota tepelného odporu (platné od januára 2020)
Fasáda/šikmá strecha 4,4 6,5
Plochá strecha/šikmá strecha so sklonom viac ako 45 stupňov 9,9 9,9

Požiarna bezpečnosť stavieb STN 730834

Aktualizácia normy STN 730834 sa zaoberá požiarnou bezpečnosťou rodinných domov. Kým doteraz majitelia rodinných domov nemuseli riešiť protipožiarne zábrany, po novom sa už táto problematika (pri splnení istých podmienok) týka aj ich.

Ako postupovať pri zabezpečení požiarnej bezpečnosti rodinného domu pri zatepľovaní?

Potreba aplikácie požiarnych zábran je podmienená skladbou materiálov domu. Ak je dom zateplený materiálmi, ktoré sa kategorizujú ako horľavé (napríklad EPS), je potrebné aplikovať požiarnu zábranu. Ak je, naopak, dom zateplený nehorľavými materiálmi (napríklad čadičová vlna), nie je potrebné požiarnu zábranu aplikovať.

V prípade použitia horľavých materiálov je potrebné aplikovať požiarnu zábranu nasledovným spôsobom:

1

2

3

  1. Soklová zábrana
  2. Požiarna zábrana rodinného domu s horľavým krovom a valbovou strechou
  3. Požiarna zábrana na štítovej stene

Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od terénu musí byť aspoň 500 mm.

Prvá súvislá vodorovná zábrana sa navrhuje najviac 7,0 m nad terénom – aj na vodorovných stenách bez otvoru.

Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe horľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,0 m od terénu.

Potrebujete viac informácií? Pošlite nám email.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov