Rozumný spotrebiteľ

Tento rok vláda plánuje prerozdeliť 30 miliónov EUR na zateplenie rodinných domov. Je viac ako pravdepodobné, že o zateplenie začnú mať záujem aj tí majitelia domov, ktorí nad ním doteraz neuvažovali. „Je to výborný krok smerom k úspore – prvý raz ušetríte pri jednorazovej investícii a druhý raz pri každomesačnej platbe za vykurovanie. S dobrým zateplením  môžete ušetriť viac ako 50 percent nákladov na vykurovanie,“ konštatuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover. „Presne v tejto chvíli však nastupuje otázka vzdelaného spotrebiteľa: čo napríklad s odpadom, ktorý vzniká pri zatepľovaní? Je zateplenie naozaj také „zelené“? Nastupuje otázka recyklácie odpadu.

Zelená filozofia do dôsledkov – recyklácia dva krát

„Zatepľovanie je dôležitým pilierom zelenej výstavby, keďže predstavuje základ šetrenia energií a životného prostredia,“ vysvetľuje Alexander Prizemin. Dodáva, že práve dôležitosť všetkých zelených aspektov výstavby viedla výrobcov k tomu, aby začali aj s recykláciou stavebného a izolačného odpadu. Okrem samotnej investície do technológií však firmy musia vynaložiť úsilie aj na vzdelávanie realizačných firiem. „Naša spoločnosť musela odargumentovať proces recyklácie všetkými smermi tak, aby nekončil na skládkach, ale vracal sa nazad do výroby. Napríklad aj smerom k realizačným firmám prostredníctvom školení,“ hovorí odborník. „Zelené stavebníctvo“ teda nie je len frázou. Ak sa chce spoločnosť profilovať ako „zelená“, nestačí, aby len vyrábala materiál, ktorý šetrí energiu. Mala by šetrne aj vyrábať, byť držiteľom environmentálnych certifikátov a samozrejme, recyklovať.

Keď sa recyklačný kruh uzavrie

Polystyrén je sám o sebe ekologickým produktom, 98 percent jeho objemu totiž tvorí vzduch. Keď sa polystyrénové odrezky vrátia do výrobného procesu, spotrebujú sa bez odpadu. Stroj použitý polystyrén dokáže vyčistiť a vytvorí nový a plnohodnotný materiál. Pri sklenej vlne je zasa základným materiálom piesok. „Naša sklená vlna sa však z veľkej časti vyrába z recyklovaného skla, ktoré tvorí približne 60 percent obsahu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin z Isoveru. Kruh sa navyše uzatvára aj v tomto prípade, keďže sklená vlna tiež prispieva k úspore energií na vykurovanie a chladenie a navyše je tiež z veľkej časti recyklovateľná.

(red)