V Zelenej domácnostiam sa v auguste spustila registrácia zariadení. Požiadať o dotáciu bude pravdepodobne možné v polovici septembra.

Výrobcovia a dodávatelia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov na ohrev teplej vody, fotovoltiky či veterných turbín môžu od 17. augusta registrovať svoje zariadenia do projektu Zelená domácnostiam. Schválením konkrétneho výrobku bude možné na jeho kúpu a inštaláciu získať finančnú dotáciu z nového projektu Zelená domácnostiam.

Registrácia zariadení je prvým krokom v spustení novej Zelenej domácnostiam. Organizátor – Slovenská inovačná a energetická agentúra – chce do konca augusta zverejniť všeobecné podmienky pre získanie dotácie a okolo polovice septembra otvoriť možnosť uchádzať sa o financie v podobe tzv. poukážok. To znamená, že na jeseň budú mať majitelia rodinných domom, ktorí chcú vymeniť starý kotol (či už na elektrinu, plyn alebo tuhé palivá) za nový a ekologický, možnosť požiadať o dotáciu.

V novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý sa spustí v septembri, bude na poukážky pre domácnosti vyčlenených až 181 miliónov eur. Financovanie prebehne kombináciou európskych fondov (z Programu Slovensko pre nové programové obdobie 2021-2027) a  štátnych zdrojov.

Dotácia len na zariadenia so zvýšenou  minimálnou životnosťou

Finančný príspevok bude možné získať na 4 typy zariadení:

  • tepelné čerpadlo
  • slnečné kolektory
  • fotovoltika
  • veterná turbína

V novej Zelenej domácnostiam sa kladie dôraz na to, aby ekologické zdroje tepla pre rodinné domy plnili európske environmentálne kritériá, a tým pádom prispievali k zmierneniu klimatických zmien a napĺňaniu cieľov Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia. Ide o premietnutie princípu „Do not significate harm“ (čiže nespôsobovať významnú škodu) do praxe podľa metodického usmernenia k eurofondovému Programu Slovensko, z ktorého pochádza väčšia časť financií na dotáciu.

Čo to znamená pre majiteľov rodinných domov? Všetky zariadenia by mali vydržať dlhšie, keďže musia spĺňať podmienku minimálnej životnosti. Konkrétne, v prípade slnečných kolektorov a fotovoltických panelov ide o minimálnu požadovanú životnosť 20 rokov, pri veterných turbínach 15 rokov a pri tepelných čerpadlách 10 rokov. Predĺžené minimálne životnosti stanovuje európske nariadenie.

Okrem toho tepelné čerpadlá musia patriť medzi najlepšie dostupné technológie (čiže podpora sa bude dať získať iba na najmodernejšie zariadenia) a musia používať chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu. Finančnú podporu bude možné získať len na tepelné čerpadlá voda-vzduch patriace do dvoch najvyšších tried energetickej účinnosti A++ a A+++. A premiérovo v programe Zelená domácnostiam bude možné poukážku použiť na nákup tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s kategóriou účinnosti A+ a vyššou.

Potenciálne môžu medzi podporované zariadenia ešte pribudnúť aj kotly na biomasu. Ak Európska komisia schváli environmentálne kritériá pre ich financovanie, organizátor ich neskôr zaradí aj do projektu Zelená domácnostiam.

Pre všetky ekologické energetické zdroje, ktoré budú chcieť firmy prihlásiť sa do programu Zelená domácnostiam, bude zároveň platiť povinnosť registrovať sa do Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL).

Dotacia na tepelne cerpadlo-Zelena domacnostiam-Plan obnovy

K dotácii sa prvýkrát dostanú aj domácnosti z Bratislavského kraja

Objem vyčlenených financií  na projekt Zelená domácnostiam je rekordný. Na porovnanie, od roku 2015 až do jari 2023 sa z projektu Zelená domácnostiam podporilo vyše 53 000 inštalácií zariadení s celkovou dotáciou 111 miliónov eur. Nový projekt od septembra 2023 do roku 2029 prerozdelí až 181 miliónov eur. To znamená, že za kratší čas získa podporu oveľa viac majiteľov rodinných domov.

Ako uvádzame v úvode článku, podmienky pre získanie poukážky budú známe koncom augusta. Jednou z podstatných zmien je skutočnosť, že prvýkrát sa o dotácie budú môcť uchádzať aj domácnosti z Bratislavského kraja, ktoré boli doteraz vylúčené kvôli ekonomickej sile tejto časti Slovenska. Tento krok bude možný vďaka zapojeniu financií zo štátneho rozpočtu.

Celkovo je však vysoko pravdepodobné, že podmienky projektu sa prejdú len minimálnymi zmenami oproti doterajšej praxi. Postup pri získaní poukážky na zľavu z ceny zariadenia doteraz vyzeral nasledovne:

  1. V prvom kroku sa odporúčalo poradiť sa s projektantom ohľadom vhodného tepelného zdroja pre dom. Kto neplánoval osloviť projektanta, musel sa spoľahnúť na odporúčania tzv. oprávneného zhotoviteľa (čiže firmy, ktorá je zaregistrovaná v projekte Zelená domácnostiam a dodáva a montuje ekologické zdroje);
  2. Po výbere zariadenia sa vypĺňala registrácia (žiadosť o dotáciu) na stránke www.zelenadomacnostiam.sk;
  3. Po schválení žiadosti majiteľ domu dostal poukážku (vo forme aktivačného kódu), ktorú následne odovzdal dodávateľovi zariadenia. Ten kód aktivoval a následne inštaloval zariadenie;
  4. Majiteľ domu uhradil faktúru zníženú o výšku dotácie a dodávateľ si zase na základe faktúry a fotodokumentácie inštalovaného zariadenia podal žiadosť o preplatenie poukážky v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Najprv je treba zatepliť a potom  kupovať tepelné čerpadlo

Výmena starého kotla za tepelné čerpadlo alebo doplnenie fotovoltiky dáva zmysel iba po zateplení domu. Kľúčová výhoda tepelných čerpadiel – zisk približne 4 kWh tepla z 1 kWh spotrebovanej elektrickej energie – totiž funguje iba pri zateplených domoch. Naopak, dom bez zateplenia má také úniky, že čerpadlo na vykurovanie spotrebuje obrovské množstvo elektriny. „Je nezmysel najprv inštalovať tepelné čerpadlo či fotovoltické panely bez toho, aby ste predtým znížili spotrebu zateplením. Samotné čerpadlo je drahá technológia a pri dome, kde teplo uniká cez steny, strechu a okná, vám namiesto úspory naopak zásadne zvýši účet za kúrenie. A ak v budúcnosti zateplíte, bude čerpadlo voči zníženej energetickej spotrebe zase zbytočne predimenzované. Všetci odborníci odporúčajú presne opačné poradie: najprv zatepliť a potom investovať do nového zdroja. Len takýmto postupom dokážete ušetriť na vykurovaní domu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Dobrou správou je, že až 75 % z ceny zateplenia zaplatí štát cez dotáciu z Plánu obnovy. Takto sa dá získať 15 000 eur pri znížení energetickej spotreby od 30 do percent, alebo 19 000 eur, ak sa zateplením a ďalšou rekonštrukciou podarí znížiť spotrebu o viac ako šesťdesiat percent. Všetky informácie o dotácii na zateplenie nájdete v tomto článku.

Nových zariadení je dnes na trhu dostatok

Dôležitou podmienku posledných výziev projektu Zelená domácnostiam bol záväzok dodať a inštalovať zariadenie do 3 mesiacov. Išlo vtedy o reakciu na nedostatok zariadení (predovšetkým tepelných čerpadiel) na trhu. Dnes sa situácia výrazne zlepšila a záujem o ekologické zdroje na elektrinu výrazne klesol, keďže cena plynu je výrazne nižšia ako cena elektriny. Preto nie je pravdepodobné, že by bol na jeseň problém s dodaním a  inštaláciou ekologického zdroja tepla. Situácia sa môže zmeniť po očakávanom výraznom zvýšení cien plynu od januára 2024, keďže budúca vláda si ekonomicky nebude môcť dovoliť dotovať ceny plynu tak štedro ako v tomto roku. Organizátor si je však tejto situácie vedomý a bude podmienky projektu Zelená domácnostiam priebežne prispôsobovať tak, aby sa podarilo vyčlenené financie priebežne čerpať.