Nové registrácie žiadostí o dotáciu na fotovoltiku, tepelné čerpadlo či solárny ohrev vody sa spustia už v priebehu júla 2023.

Po polročnej prestávke plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustiť možnosť požiadať o dotáciu na obnoviteľné zdroje energie z programu Zelená domácnostiam už v priebehu júla 2023. Prestávku spôsobilo ukončenie financovania zo „starých eurofondov“, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nová podpora pri nákupe fotovoltických panelov, slnečných kolektorov či tepelných čerpadiel bude financovaná z nového programového obdobia 2021-2027 z programu Slovensko.

Vyše 140 miliónov na zelené energetické zdroje

Na nový projekt Zelená domácnostiam je  vyčlenených zo zdrojov Európskej únie viac ako 140 miliónov eur. Tieto financie musí SIEA prerozdeliť najneskôr do roku 2029. Na porovnanie, od roku 2015 do jari 2023 sa z programu Zelená domácnostiam podporilo vyše 53 000 inštalácií zariadení s celkovou dotáciou 111 miliónov eur.

Je treba povedať, že nepôjde o ďalšie predĺženie programu Zelená domácnostiam s klasickými podmienkami ako doteraz, ale organizátor pripravuje program s novými podmienkami, s novým zoznamom zariadení aj oprávnených zhotoviteľov. To znamená, že firmy, ktoré dodávajú a montujú obnoviteľné zdroje energie, budú musieť nanovo registrovať zariadenia, na ktoré chcú získať finančnú podporu. Registrácia firiem aj podporovaných zariadení by sa mala otvoriť v najbližších týždňoch. Pri doterajšom programe Zelená domácnostiam si mohli ľudia vyberať z vyše 5 000 rôznych zariadení.

Dotáciu môžu získať aj domácnosti z Bratislavského kraja

Organizátor síce detailné podmienky ešte nezverejnil, ale potvrdil, že hlavné princípy sa výraznejšie meniť nebudú a získanie príspevku by malo byť spojené len s minimom administratívy. To znamená, že do praxe sa nevrátia tzv. rýchle prsty, ale žiadosti sa budú posielať priebežne a postupne sa budú vyhodnocovať v zásobníkoch v poradí, v akom prišli. Ľudia tak budú mať dostatok času vybrať si spoľahlivú firmu a vhodné zariadenie na zníženie účtov za energiu.

Medzi podporovaným zariadeniami v programe Zelená domácnostiam by mali zostať fotovoltické panely, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Otázna je podpora pre kotly na biomasu, ktoré narúšajú európske environmentálne ciele (čo je porušenie podmienky, ktorú musia rešpektovať všetky z eurofondov financované aktivity v novom programovom období).

Pri zaraďovaní konkrétnych modelov energetických zdrojov bude hrať dôležitú úlohu to, či zariadenie patrí medzi najlepšie dostupné technológie a či má požadovanú životnosť. V týchto dňoch metodiku s výberovými kritériami finalizuje Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v dostupných informáciách zároveň potvrdila už dávnejšie avizovanú informáciu, že o poukážku na preplatenie časti ceny obnoviteľného zdroja energie budú môcť prvýkrát požiadať aj domácnosti v Bratislavskom kraji.

Dotacia na tepelne cerpadlo z programu Zelena domacnostiam

Prvé inštalácie už v septembri

Organizátor programu chce vyhlásenie nového programu Zelená domácnostiam zorganizovať tak, aby prvé inštalácie tepelných čerpadiel, fotovoltiky a solárneho ohrevu vody mohli prebehnúť už v septembri. To znamená, že v najbližších dňoch by mali byť jasné podmienky a metodické usmernenie k environmentálnym kritériám a firmy by mali dostať čím skôr možnosť registrovať sa, podpísať nové zmluvy a prihlasovať jednotlivé zariadenia.

Ako vyzerala Zelená domácnostiam doteraz

Doterajšia podpora v rámci Zelená domácnostiam predstavovala pri tepelnom čerpadle maximálne 3 400 eur, pri fotovoltických paneloch 1 500 eur a pri slnečných kolektoroch 1 750 eur. Aj keď ešte nie sú známe detailné podmienky, je možné sa domnievať, že kľúčové princípy programu sa nezmenia. To znamená, že majiteľ domu si najprv dohodne dodávateľa a vyberie vhodné zariadenie, podpíše objednávku a požiada o vydanie poukážky. Po inštalácii si potom firma, ktorá zariadenie dodala a namontovala, poukážku uplatní v Slovenskej inovačnej energetickej agentúre. Majiteľ domu tým pádom zaplatí firme za tepelné čerpadlo, fotovoltiku či solárny systém nižšiu sumu o výšku dotácie. Samotná výška podpory nie je známa, nie je však vylúčené, že mierne vzrastie, keďže ceny zariadení sa postupne dvíhajú.