Plán obnovy limituje výšku jednotlivých položiek súvisiacich s rekonštrukciou a obnovou rodinného domu nasledovne

Opatrenia skupiny A

Zateplenie obvodového plášťa (fasády)86,25 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

Zateplenie strešného plášťa bez krytiny27,60 eur/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny71,30 eur/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia23 eur/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu60,95 eur/m2
Zateplenie podlahy v suteréne44,85 eur/m2
Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)264,50 eur/m2

Opatrenia skupiny B

Zdroj energie

Tepelné čerpadlo 1 092,50 eur/kWmax. 13 110 eur
Solárny kolektor 770,50 eur/kWmax. 2 679,50 eur
Fotovoltické panely 954,50 eur/kWmax. 2 875 eur
Iný tepelný zdrojmax. 1 380 eur
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu a práce (k inštalácii iného tepelného zdroja)max. 1 725 eur

Plynový kondenzačný kotol

Cena kotla (vrátane inštalácie)1 725 eur
Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu1 725 eur

Rekuperácia / Tieniaca technika

Decentrálny systém so získavaním spätného tepla3 450 eur
Centrálny systém so získavaním spätného tepla7 354,25 eur
Tieniaca technika60 eur/m2

Odstránenie azbestu

Obklad stien31,05 eur/m2 *
Strešná krytina32,76 eur/m2 *

Zelená strecha

Intenzívna zelená strecha96,60 eur/m2
Extenzívna zelená strecha85,10 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Nadzemná nádrž bez čerpadla161 eur *
Nadzemná nádrž s čerpadlom218,50 eur *
Podzemná nádrž do 3 m32 587,50 eur *
Podzemná nádrž nad 3 m32 794,50 eur *


* náklady na odstránenie azbestu a nádrž na dažďovú vodu nesmú prekročiť 10 % celkových nákladov projektu

Uvedené sumy platia pre žiadosti podané v rámci výzvy č.3 v období 24.4. – 28.8.2023.