Plán obnovy limituje výšku jednotlivých položiek súvisiacich s rekonštrukciou a obnovou rodinného domu nasledovne

Opatrenia skupiny A *

Zateplenie obvodového plášťa (fasády)86,25 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

Zateplenie strešného plášťa bez krytiny27,60 eur/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny71,30 eur/m2 **
Zateplenie plochej strechy vrátane hydroizolácie127,00 eur/m2

Ďalšie druhy zateplenia

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia23 eur/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu60,95 eur/m2
Zateplenie podlahy na teréne44,85 eur/m2

Výmena okien a dverí 

Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)305 eur/m2

Opatrenia skupiny B

Zdroj energie

Tepelné čerpadlo 1 092,50 eur/kWmax. 13 110 eur
Solárny kolektor 770,50 eur/kWmax. 2 679,50 eur
Fotovoltické panely 954,50 eur/kWmax. 2 875 eur
batériové úložisko 954,50 eur/kW (ako súčasť inštalácie fotovoltiky)max. 2 875 eur
Kotol na biomasumax. 2 848 eur
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu a práce (k inštalácii kotla na biomasu)max. 2 000 eur
vybudovanie nového komína vrátane základovej pätky (k inštalácii kotla na biomasu)max. 1 535 eur
vyvložkovanie existujúceho komína (k inštalácii kotla na biomasu)max. 1 000 eur
Iný tepelný zdrojmax. 1 380 eur
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu a práce (k inštalácii iného tepelného zdroja)max. 1 725 eur

Plynový kondenzačný kotol

Cena kotla (vrátane inštalácie)1 725 eur ***
rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu1 725 eur ***

Rekuperácia / Tieniaca technika

Decentrálny systém so získavaním spätného tepla3 450 eur
Centrálny systém so získavaním spätného tepla7 354,25 eur
Tieniaca technika57,50 eur/m2

Odstránenie azbestu

Obklad stien31,05 eur/m2 *
Strešná krytina32,76 eur/m2 *

Zelená strecha

Intenzívna zelená strecha96,60 eur/m2
Extenzívna zelená strecha85,10 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Nadzemná nádrž bez čerpadla161 eur
Nadzemná nádrž s čerpadlom218,50 eur
Podzemná nádrž do 3 m32 587,50 eur
Podzemná nádrž nad 3 m32 794,50 eur
Nabíjacia stanica pre elektromobily (wallbox) od 3,6kW-22kW  28 eur/kWmax. 363 eur

Sprievodná dokumentácia

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia1 955,00 eur
Projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu rodinného domu1 150,00 eur
Projektové energetické hodnotenie287,00 eur
Energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu236,00 eur
Energetický certifikát po obnove rodinného domu236,00 eur
Vypracovanie požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentácie požiarnej ochrany (projekt požiarnej ochrany)150,00 eur


* výdavky na zateplenie a výmenu okien a dverí musia tvoriť aspoň 25 % celkových nákladov projektu

** výmena strešnej krytiny je uznaná ako náklad len vtedy, ak ide o odstránenie azbestovej krytiny; v takom prípade sa sčítava max. výška oprávnených výdavkov na zateplenie strechy vrátane krytiny a odstránenia azbestu

*** náklady na výmenu starého kotla za nový kondenzačný plynový kotol (vrátane montáže a súvisiacich nákladov) nesmú prekročiť 20 % celkových nákladov projektu

Uvedené sumy platia pre žiadosti podané v rámci výzvy č.4 od 9. októbra 2023.