Plán obnovy limituje výšku jednotlivých položiek súvisiacich s rekonštrukciou a obnovou rodinného domu nasledovne

Zateplenie obvodového plášťa75 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

Zateplenie strešného plášťa bez krytiny24 eur/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny62 eur/m2
Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)230 eur/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia20 eur/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu53 eur/m2
Zateplenie podlahy v suteréne23 eur/m2

Zdroj energie

Tepelné čerpadlo 950 eur/kWmax. 11 400 eur
Solárny kolektor 670 eur/kWmax. 2 330 eur

Plynový kondenzačný kotol

Cena kotla (vrátane inštalácie)1500 eur
Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu1500 eur

Rekuperácia

Decentrálny systém so získavaním spätného tepla3 000 eur
Centrálny systém so získavaním spätného tepla6 395 eur
Tieniaca technika50 eur/m2

Odstránenie azbestu

Obklad stien27 eur/m2 *
Strešná krytina28,50 eur/m2 *


* náklady na odstránenie azbestu a nádrž na dažďovú vodu nesmú prekročiť 10 % celkových nákladov projektu

Uvedené sumy platia pre žiadosti podané v rámci výzvy č.1 v období 17.10.2022 – 28.2.2023