Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre novostavbu

Základným predpokladom kvalitného využívania obnoviteľných zdrojov energie je kvalitná nehnuteľnosť. Pri novostavbách je táto podmienka viac-menej splnená. Pri starších domoch je pred využívaním obnoviteľných zdrojov nevyhnutná rekonštrukcia.

Aké zariadenia sú pri novostavbách podporované?

 • Fotovoltické panely
 • Slnečné kolektory
 • Tepelné čerpadlá
 • Kotly na biomasu
 • Veterné turbíny

Najbližšie plánované kolo príspevku pre nové domy:
SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Ako získam podporu pre novostavbu?

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory pre novostavby a vyberte si zariadenie
 2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
 3. Počkajte na otvorenie aktuálneho kola a požiadajte o poukážku prostredníctvom informačného systému
 4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
 5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke
 6. Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre novostavby sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadosť o poukážku

Koľko peňazí môžem získať?

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky sa vypočíta podľa toho, o aký druh zariadenia ide a aký má výkon. Maximálna výška podpory je 50 % z oprávnených výdavkov, ktoré budú uvedené vo faktúre.

Ak žiadate o príspevok na zateplenie rodinného domu a plánujete si v rámci neho započítať aj náklady za výmenu zdroja tepla, nemôžete na ten istý účel využiť iný podporný program.

Mohlo by vás zaujímať

Chcete vedieť viac o podmienkach podpory, podporovaných zariadeniach či o samotnom projekte? Navštívte stránku programu Zelená domácnostiam.

Prejsť na stránku