Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre novostavbu

Základným predpokladom kvalitného využívania obnoviteľných zdrojov energie je kvalitná nehnuteľnosť. Pri novostavbách je táto podmienka viac-menej splnená. Pri starších domoch je pred využívaním obnoviteľných zdrojov nevyhnutná rekonštrukcia.

Aké zariadenia sú pri novostavbách podporované?

  • Tepelné čerpadlá
  • Kotly na biomasu

Posledná výzva pre Tepelné čerpadlá a Kotly na biomasu bola uzavretá 16. 5. 2022.

Žiadosť o poukážku na obnoviteľné zdroje energie môžete od júna 2020 podať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami.

Ako získam podporu pre novostavbu?

  1. Zoznámte sa s podmienkami podpory pre novostavby a vyberte si zariadenie
  2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
  3. Počkajte na otvorenie aktuálneho kola a požiadajte o poukážku prostredníctvom informačného systému
  4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
  5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke
  6. Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre novostavby sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadosť o poukážku

Koľko peňazí môžem získať?

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky sa vypočíta podľa toho, o aký druh zariadenia ide a aký má výkon. Maximálna výška podpory je 50 % z oprávnených výdavkov, ktoré budú uvedené vo faktúre.

Ak žiadate o príspevok na zateplenie rodinného domu a plánujete si v rámci neho započítať aj náklady za výmenu zdroja tepla, nemôžete na ten istý účel využiť iný podporný program.

Mohlo by vás zaujímať

Chcete vedieť viac o podmienkach podpory, podporovaných zariadeniach či o samotnom projekte? Navštívte stránku programu Zelená domácnostiam.

Prejsť na stránku