Vládna podpora pre drevodomy

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  prispeje k vyššiemu využitiu domáceho dreva. Urobí tak prostredníctvom príspevkov na výstavbu drevodomov. 

Podpora výstavby drevodomov v SR: Príspevky na výstavbu drevodomz by sa mali pohybovať v rozmedzí od 5 do 13 tisíc eur, podľa vyhlášky, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní. Výstavba drevodomov má hneď niekoľko zásadných významov. Podporí sa ňou domáce využitie dreva, no najmä sú drevostaby energeticky oveľa menej náročné, než bežné stavby!
„Veríme, že štát v podpore vytrvá a bude výstavbu drevostavieb podporovať aj v ďalších rokoch. „Bývanie z dreva“ prináša hneď niekoľko výhod. Drevo pohlcuje škodlivé látky, prijíma vlhkosť a uvoľňuje ju do suchého prostredia. Je pevné a zároveň pružné, má vynikajúcu tepelnú vodivosť a kontrolu vlhkosti.   Drevo má tiež negatívnu bilanciu CO2, spotrebuje ho viac, než vyprodukuje jeho výroba a zabudovanie,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ divízie ISOVER. Drevo je tradičným, domácim, obnoviteľným materiálom, ktorý má príjemnú textúru, vôňu, sfarbenie a celkovo dobre vplýva na celkovú pohodu. „Samotná divízia ISOVER sa orientuje aj na výstavbu drevostavieb. Ponúka celý rad produktov pre ich izolácie, od spodnej stavby, cez izoláciu priečok, obvodových konštrukcií, fasád, šikmých i plochých striech.“ dodáva Prizemin.

Podmienky na získanie dotácie pre drevostavby

Vládna podpora drevostavieb – dotácia na drevodomy, má niekoľko podmienok, ktoré treba splniť na jej priznanie:

 • Navrhnutú dotáciu môže získať iba rodinný drevený dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 metrov štvorcových
 • Drevodom musí mať najmenej tri obytné miestnosti
 • Drevoodm musí byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky
 • Obstarávacia cena domu – drevostavby musí byť minimálne 65-tisíc eur pri dome na kľúč, minimálne 55-tisíc eur pri holodome a aspoň 30-tisíc eur pri hrubej stavbe
 • Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritériá zaručené certifikátmi.
 • Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenska
 • Každý človek môže získať iba dotáciu na jeden drevodom. Podporený dom pritom občan nemôže používať na podnikanie

Vladna podpora pre drevodomy a jej podmienky

Rôzne výšky príspevku na výstavbu drevodomu

Podpora výstavby drevostavieb v SR pokračuje – príspevok na výstavbu drevodomu môžete získať v tejto výške: Najvyššia dotácia na výstavbu drevodomu 13-tisíc eur bude poskytnutá iba domom vyššej energetickej triedy A0 v najmenej rozvinutom okrese. Najnižšiu dotáciu 5-tisíc eur získa drevodom nižšej energetickej triedy A1 postavený na území hlavného mesta Bratislava. Domy postavené v ostatných okresoch krajiny získajú na drevodomy triedy A0 11-tisíc eur a na drevodomy triedy A1 10-tisíc eur.

Ministerstvo okrem toho podporí princíp trvale udržateľného hospodárenia v lesoch, a to zvýšením dotácie o ďalších 2-tisíc eur. Tento príspevok bude aktivovaný v prípade, že min. 70 % drevených stavebných výrobkov domu bude mať certifikát PEFC alebo FSC, číže budú vyrobené z dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Aby sa naplnil cieľ podporiť domáce zhodnotenie surového dreva, pridá ministerstvo ďalších 2-tisíc eur stavebníkovi, ktorého min. 50 % drevených stavebných výrobkov domu bude vyprodukovaných z dreva vyťaženého v lesoch SR. V oboch prípadoch treba splnenie týchto podmienok preukázať vyhlásením zhotoviteľa domu.

Je predpísaná aj technická špecifikácia domu – podporené budú len domy s:

 1. Stĺpikovou (rámovou) konštrukciou
 2. Prefabrikovanou panelovou konštrukciou
 3. Masívnou konštrukciou
 4. Masívnou skeletovou konštrukciou
 5. Kombinovanou konštrukciou podľa bodov 1. až 4. alebo
 6. Zrubovou stenovou konštrukciou

Žiadosti o dotácie sa majú podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. Každý rok by príspevok na výstavbu drevodomu malo dostať 100 až 200 majiteľov. Okrem vyššie uvedených konštrukčných podmienok tieť platí, že pre splnenie požiadaviek na pridelenie príspevku na výstavbu drevodomu nesmie ísť o svojpomocne postavený dom. Navyše, príspevok získa max. 10 zákazníkov jedného dodávateľa drevodomov, preto si pri jeho výbere zároveň preverte, koľko jeho zákazníkov už o príspevok požiadalo.