Kto chce po rekonštrukcii rodinného domu požiadať o vyplatenie dotácie z programu Obnov dom, potrebuje okrem iných dokumentov predložiť aj doklad o recyklácii, resp. potvrdenie o nakladaní s odpadom. Podmienky každej z doteraz vyhlásených výziev hovoria, že pri obnove domu je potrebné vydokladovať, že aspoň 70 % stavebného a demolačného odpadu bolo odovzdaných na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie.

Jeden z najväčších výrobcov fasádneho aj podlahového polystyrénu EPS na Slovensku – spoločnosť Isover – realizuje zber a následnú recykláciu odrezkov zo stavieb a zberných dvorov už dlhé roky. Isover aktuálne službu zberu odrezkov polystyrénu doplnil o bezplatný doklad o recyklácii polystyrénu EPS zo stavby pre majiteľov rodinných domov, ktorý im pomôže pri žiadosti o vyplatenie dotácie.

„Kto nakúpi polystyrén Isover na zateplenie domu a chce na rekonštrukciu získať dotáciu, má istotu, že u nás pri odovzdaní polystyrénového odpadu zo stavby získa automaticky doklad o jeho recyklácii. Tým pádom bude mať splnenú jednu z podmienok pre vyplatenie peňazí na obnovu domu,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Kúpa polystyrénu aj so zabezpečením jeho recyklácie funguje jednoducho:

 • Technické poradenstvo Isover poskytuje bezplatné poradenstvo o výbere a kombinácii materiálov pre zateplenie, robí prepočty izolačného systému, ako aj návrh potrebného množstva materiálov a napríklad aj kladačského plánu (pre ploché strechy);
 • Zároveň vie všetok potrebný materiál naceniť (pravidelní návštevníci webu vsetkoozatepleni.sk získavajú extra zľavu) a odporučiť overené stavebné firmy v okolí;
 • Pri dodávke polystyrénu na stavbu dostanete u predajcu stavebných materiálov Isover priehľadné vrecia na odrezky polystyrénu, resp. si vrecia zakúpite;
 • Pri prácach sa nepoužiteľné čisté odrezky odkladajú do vriec;
 • Bonusom ku kúpe polystyrénu je zabezpečenie odvozu odrezkov z polystyrénu a bezplatný doklad o tom, že boli zrecyklované a použité opätovne pri výrobe nového polystyrénu.
Vsetkoozatepleni.sk-Zber odrezkov Isover

Ako funguje zber polystyrénu

Podľa množstva polystyrénu sa dajú odpadové vrecia s odrezkami polystyrénu:

 • odovzdať na najbližšom zbernom dvore;
 • zaniesť priamo do výrobného závodu v Trnave alebo do skladov Isover v Ružomberku alebo Prešove;
 • nechať bezplatne odviezť zo stavby (ak množstvo presahuje 3 m3).

Odovzdanie odrezkov polystyrénu sa dá objednať cez formulár, v ktorom vyplníte počet vriec a približnú hmotnosť a odošlete ho mailom na eps@isover.sk. Prípadne je možné zavolať na kontaktné číslo 0903 727 967. Odvoz odrezkov zo stavby sa prispôsobuje kapacite výroby, preto niekedy môže trvať dlhšie.

Po odovzdaní alebo odvoze polystyrénu dostanete od spoločnosti Isover do mailu doklad o recyklácii.

Vsetkoozatepleni.sk-Isover robi zber odrezkov polystyrenu zo stavby_Doklad o recyklacii

Závod Isover zrecykloval už stovky ton EPS

Isover realizuje zber odrezkov polystyrénu EPS zo stavieb už viac ako 10 rokov. Touto službou šetrí náklady majiteľom rodinných domov na likvidáciu odpadu a zároveň pomáha životnému prostrediu. Polystyrén je totiž jeden z mála materiálov na svete, ktoré sa dajú donekonečna recyklovať. To znamená, že polystyrénové „guľôčky“ sa dajú znovu a znovu vo výrobe spájať dokopy do izolačných dosiek s nezmenenou schopnosťou izolovať dom od chladu aj tepla.

Spoločnosť Isover spracúva polystyrénové odrezky vo svojom výrobnom závode v Trnave overeným  postupom:

 • Na začiatku sa odrezky vybalia zo zberových vriec a vytriedia sa;
 • Druhým krokom je ich čistenie od drobných nečistôt, ktoré putujú na zberný dvor ako zmiešaný stavebný odpad;
 • Očistené a skontrolované odrezky polystyrénu sa následne v takzvanom mlyne rozdrvia na väčšie kusy;
 • Takto rozdrvené časti odrezkov sa ďalej melú na drvinu. Pri mletí vzniká jemný prach, ktorý sa zlisuje a odovzdáva do zberných dvorov ako odpad z recyklácie;

Koncovým produktom je drvina, ktorá sa uskladňuje vo veľkých silách a môže sa okamžite použiť ako vstupná surovina na výrobu polystyrénu. Drvina sa však dá využiť aj inak, napríklad ako výplň tuli vakov či prímes do betónových zmesí.

Vsetkoozatepleni.sk-Polystyren EPS sa da nekonecne recyklovat-Isover v Trnave ho recykluje

Trnavský závod Isover vyrába týmto spôsobom 100 % recyklovateľný slovenský výrobok: čo sa z izolačných materiálov nepoužije na zateplenie domov, končí po zbere opäť v závode a kompletne sa opäť použije. Recyklovaný materiál tvorí približne 15 % celkového objemu vstupných surovín.

Tri možnosti, ako zdokladujete opätovné využitie stavebného odpadu

Organizátor programu Obnov dom z Plánu obnovy, v ktorom je vyhradených 500 miliónov eur na dotácie na rekonštrukciu starších rodinných domov, v podmienkach žiadosti o platbu definuje, ako  má vyzerať doklad o recyklácii a nakladaní s odpadom. Konkrétne v usmernení k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadom pri obnove rodinného domu definuje tri rôzne možnosti, ako zdokladujete, že ste aspoň 70 % odpadu odovzdali opätovné použitie a recykláciu, alebo ste sa postarali o zhodnotenie odpadu iným spôsobom.

1. Odovzdanie na zberný dvor

Zo zberného dvora vo vašom meste alebo obci potrebujete doklad, ktorý presne definuje druh odovzdaného stavebného odpadu podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z. s takzvaným Katalógom odpadov. Potvrdenie musí obsahovať druh a množstvo odovzdaného odpadu spolu s adresou stavby a dátumom, pečiatkou a podpisom prevádzkovateľa zberného dvora.

2. Využitie firmy oprávnenej na nakladanie s odpadmi

Druhou možnosťou je odovzdanie odpadu firme alebo osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. Potvrdenie má okrem druhu a množstva odpadu obsahovať aj potvrdenie, že odpad bol zrecyklovaný. Do tejto kategórie patrí aj odovzdanie polystyrénu EPS na recykláciu spoločnosti Isover.

3. Použitie odpadu na stavbe

Pri betóne, tehlách či zvyškoch stavebného lepidla je možné odpad použiť aj na stavbe, napríklad ako podklad pod vonkajšie spevnené plochy či pri betonáži základov. Pri tomto využití odpadu je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie a k nemu doložiť fotografie využitia odpadu.