Penový polystyrén (oficiálne označenie EPS) sa dá veľmi ľahko a kompletne recyklovať. Plných 100 % objemu sa pridáva do primárnej suroviny, z ktorej sa znova vyrába tepelno-izolačný materiál. Takto ho možno plne ekologicky znova využiť a zatepľovať ekologicky.

Ako prebieha proces recyklácie?

O ekologické využitie nespotrebovaného polystyrénu zo stavieb sa ISOVER ako jediný výrobca na Slovensku stará už tretí rok. „Službu Zber odrezkov môžu využiť všetci zákazníci, ktorí si zakúpia polystyrén na zateplenie domu a nevedia, čo so zvyškovými odrezkami. Poskytujeme im vrecia, do ktorých odložia nepoužiteľné časti polystyrénu. Vrecia následne na vlastné náklady odvezieme, odrezky opätovne spracujeme a vrátime do obehu v podobe nových výrobkov,“ hovorí marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER Alexander Prizemin.

Spoločnosť ISOVER vďaka tejto službe vyzbierala za prvých osem mesiacov roka 2019 viac ako 40 plne naložených kamiónov odpadového polystyrénu.

4 kroky, ako sa postarať o zvyšky polystyrénu zo stavby

Aktivna ochrana zivotneho prostredia_Ekologicke zateplenie
Recykláciou polystyrénových odrezkov máme možnosť prispieť k ochrane životného prostredie
 • hneď pri kúpe polystyrénu sa v ISOVER-i informujte o spôsobe zberu EPS
  • dostanete alebo si kúpite vrece na odrezky
  • od začiatku realizácie odkladáte nepoužiteľné čisté odrezky do vriec (bez iného odpadu)
  • na konci stavby oznámite nahromadené množstvo a adresu stavby
  • pošle spoločnosti fotografie emailom na eps@isover.sk
 • zákaznícky servis ISOVER si s vami dohodne termín vyzdvihnutia vriec s odpadovým polystyrénom
 • po odvážení dostanete informáciu, aké množstvo ste poslali na zhodnotenie
 • polystyrén sa privezie do výrobného závodu v Trnave, kde sa opätovne spracuje a dodá na trh ako stavebný výrobok

Spolupráca so zbernými dvormi pre recykláciu polystyrénu

ISOVER v súčasnosti rozbieha spoluprácu so zbernými dvormi, od ktorých plánuje odoberať a následne spracovávať odpadový polystyrén. „Spolupráca so zbernými dvormi nám umožní zhodnotiť oveľa viac polystyrénu ako len drobný zber zo stavieb, a tým maximálne možne zvýšiť podiel recyklátu v našich produktoch,“ dodáva Alexander Prizemin.

Penový polystyrén je na Slovensku najviac využívaným tepelno-izolačným materiálom v stavebníctve. Podľa asociácie výrobcov plastov Plastics Europe jeho podiel na Slovensku dosahuje okolo 72 percent. Jeho spotreba dosahuje približne 25- až 30-tisíc ton ročne.

V Európe sa podľa dostupných údajov v roku 2017 zrecyklovalo 27 percent odpadu z expandovaného polystyrénu, pričom podiel zrecyklovaného EPS v stavebníctve dosiahol 8,6 percent. EUMEPS, európske združenie výrobcov EPS sa zaviazalo, že do roku 2030 zabezpečí úplnú recyklovateľnosť tohto materiálu. Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (EPS SR), ktoré je členom EUMEPS, očakáva, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie expandovaného polystyrénu na Slovensku dosahovať viac než 50 percent.

Viac informácií o zbere odrezkov polystyrénu.