Pravidlá pre žiadosti o dotáciu na tepelné čerpadlo a obnoviteľné zdroje energie sa opäť zjednodušili. A ak predtým zateplíte, znížite účet za energie na menej ako polovicu.

Od mája spustil organizátor dotačného programu Zelená domácnostiam – Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA – nový informačný systém, a tým opäť spustil možnosť podávať žiadosti o dotáciu na nový obnoviteľný zdroj energie. Do roku 2029 je na fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, veterné turbíny a na kotly na biomasu a  pelety vyčlenených vyše 151 miliónov eur z eurofondov, konkrétne z programu Slovensko 2021-2027. Podávať žiadosti môžu prvýkrát aj domácnosti z Bratislavského kraja.

Pravidlá pre získanie dotácie

1. Dotácia sa opäť zvýšila: Základný princíp programu Zelená domácnostiam zostal rovnaký, čiže výška dotácie sa odvíja od výkonu zariadenia. Opäť však stúpla maximálna výška dotácie:

 • Fotovoltické panely: 500 €/kW resp. 575 €/kW pre vybrané regióny*  (max. 4 025 € pre výkon 7 kW)
 • Slnečný kolektor: 500 €/kW resp. 575 €/kW pre vybrané regióny*  (max. 2 000 €)
 • Tepelné čerpadlo: 380 €/kW resp. 437 €/kW pre vybrané regióny*  (max. 4 370 € pre výkon 10 kW)
 • Veterná turbína: 500 €/kW resp. 575 €/kW pre vybrané regióny*  (max. 4 025 € pre výkon 7 kW)
 • Kotol na biomasu/pelety: 100 €/kW (max. 1 500 €)

2. Domácnosti vo vybraných regiónoch majú zvýšenú dotáciu: Pre domyv regiónoch s osobitne znečisteným ovzduším alebo domácnosti, ktoré na obnoviteľné zdroje prejdú z tuhých palív, je určená o 15 % vyššia dotácia. To znamená napríklad pri fotovoltike podporu 575 eur na inštalovaný kW výkonu namiesto štandardných 500 eur.

 • Zoznam oblastí riadenia kvality ovzdušia eviduje a každoročne zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe www.shmu.sk v časti Riadenie kvality ovzdušia. (ide o oblasti označené rizikovým stupňom 3).
 • Ak domácnosť nebýva v znevýhodnenej oblasti, ale mení kotol na tuhé palivo, potrebuje to preukázať fotografiami zapojeného starého kotla a nového zariadenia v mieste inštalácie. Fotografie sa nahrávajú do informačného systému k žiadosti o preplatenie poukážky.
 • Jedinou výnimkou, pri ktorej nie je možné získať zvýšenú dotáciu, sú kotly na biomasu (pelety).

3. Dlhší čas na výber zariadenia: V predchádzajúcich rokoch bolo potrebné už pri podaní žiadosti poznať presný model nového zariadenia, ktoré si majiteľ domu išiel objednať. To sa zmenilo. Dnes si pri podávaní žiadosti stačí zvoliť druh zariadenia (čiže, či chcete dotáciu na tepelné čerpadlo, fotovoltiku, atď.) a inštalovaný výkon. To znamená, že sa stačí poradiť s projektantom alebo dodávateľom, aký výkon potrebujete. Samotný typ zariadenia zadáva inštalujúca firma do žiadosti o preplatenie poukážky. Navyše, každý žiadateľ môže žiadosť až do vydania poukážky upravovať, ak bude treba.

4. Záväzok na 5 rokov: Každý, kto získa dotáciu, sa zaväzuje prevádzkovať nové zariadenie minimálne počas piatich rokov.  Zároveň má povinnosť uchovať všetku dokumentáciu súvisiacu s vydaním poukážky do 31.12.2034, resp. aj dlhšie na základe požiadavky organizátora SIEA. V tomto čase je zároveň SIEA oprávnená vykonať kontrolu.

5. Iná budova s trvalým pobytom: Doteraz bolo možné získať dotáciu na inštaláciu v skolaudovanom alebo rozostavanom rodinnom dome. Aktuálne pribudla možnosť dotácie pre inú budovu (napríklad nebytový priestor), ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt.

6. Kópia občianskeho preukazu sa nepredkladá:  Pri žiadostiuž nie je potrebnédokladovať trvalé bydlisko kópiou občianskeho preukazu.

7. Dotácia sa dá získať aj na bytový dom: Limitypodpory sú identické ako pri rodinnom dome, platia však obmedzenia na celkový výkon.   

Vsetkoozatepleni.sk-Zelena domacnostiam-Ako ziskat dotaciu 4000 eur

6 krokov, ako získať dotáciu

Ak chcete získať až 4 000 eur na nový obnoviteľný zdroj energie, stačí dodržať týchto šesť krokov.

KROK 1: Poraďte sa s odborníkmi (bezplatne)

Na začiatok je dobré overiť, či máte oprávnenie získať dotáciu na nový obnoviteľný zdroj energie. Keďže podpora sa vzťahuje na celé Slovensko, tak je to vysoko pravdepodobné.

V prvom kroku odporúčame poradiť sa s odborníkom, či je využívanie tohto zdroja pre vašu domácnosť vhodné. Každý zo zdrojov (tepelné čerpadlo, fotovoltika, kotol na pelety…) má totiž svoje výhody aj obmedzenia a takisto si vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Najlepšie je kontaktovať Technické poradenstvo Isover (na ktorom vám odporučia vhodné zateplenie domu, bez ktorého nemá inštalácia tepelného čerpadla či iného úsporného zdroja zmysel) a následne využiť energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a v Bratislave. Obe služby sú bezplatné.

KROK 2: Oslovte zhotoviteľa (oprávnenú firmu)

V ďalšom kroku by ste si mali nájsť zhotoviteľa, čiže firmu, ktorá vám zariadenie predá a nainštaluje. Zoznam oprávnených zhotoviteľov nájdete tu.

KROK 3: Vyberte si typ zariadenia a výkon

Z návrhov a cenových ponúk na zariadenie si vyberte také, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám a finančným možnostiam. Vybrané zariadenie musí byť v každom prípade schválené a zverejnené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam. Pre podanie žiadosti nepotrebujete konkrétny model, stačí vám aj typ zariadenia (tepelné čerpadlo, fotovoltika, kotol na biomasu) a výkon.

KROK 4: Požiadajte o poukážku

Od 30.4.2024 môžete podávať elektronickú žiadosť o poukážku. Zelená domácnostiam funguje systémom zásobníkov a postupne sa k nim alokuje dotácia. Pri programe Zelená domácnostiam sa teda netreba ponáhľať a báť sa, že nestihnete podať žiadosť. Ak ste požiadali o poukážku ešte v roku 2023, treba si na webe zelenadomacnostiam.sk skontrolovať, že všetky údaje v nej naďalej platia. Na webstránke nájdete praktický návod, ako žiadosť vyplniť.

KROK 5: Inštalujte zariadenie (pred alebo po podaní žiadosti)

Novinkou od tohto roka je možnosťou inštalovať nový obnoviteľný zdroj energie už pred podaním žiadosti. Každá inštalácia po 30. októbri 2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky, je oprávnená pre získanie dotácie. Samozrejme, je dôležité dodržať štandardné všeobecné podmienky.

KROK 6: Zašlite firme kód a poukážku

Keď žiadosť príde na rad a je schválená, dostanete takzvaný aktivačný kód. Ten pošlete pre aktiváciu firme, ktorú máte objednanú pre dodávku a inštaláciu zariadenia. Následne dostanete od organizátora poukážku a ju odovzdáte firme. Tá má následne 90 dní na žiadosť o jej preplatenie.

Najprv zateplenie a až následne výmena kotla

Častou chybou majiteľov rodinných domov je, že v prvom kroku vymenia starý kotol za nový zdroj tepla a zateplenie odložia na neskôr. Je to chyba hneď z troch dôvodov:

 • Po prvé, nový zdroj tepla vás vyjde drahšie: Zateplením fasády sa dá spotreba tepla znížiť až o polovicu a keď k nej pridáte zateplenie strechy, úspora poľahky presiahne 60 percent. Ak dnes zainvestujete do tepelného čerpadla s vysokým výkonom, po zateplení ho vôbec nevyužijete. Zaplatíte tak oveľa viac za výkonné zariadenie, ktoré onedlho nebudete potrebovať.
 • Po druhé, hrozia technické problémy. Každý zdroj energie má nielen maximálny, ale aj minimálny výkon. Ak si kúpite výkonné tepelné čerpadlo, neskôr zateplíte a budete využívať výkon pod hranicou minima, hrozia technické problémy.
 • Po tretie, prídete o dotáciu: Mnoho ľudí chce získať dotáciu na rekonštrukciu domu z programu Obnov dom tým, že len vymení starý kotol za nový zdroj tepla. Takto to však nefunguje. Podmienkou dotácie je totiž dať aspoň 25 % investície do rekonštrukcie na zateplenie. Kto teda najprv zateplí a potom si zabezpečí nový zdroj tepla, môže získať dotáciu 15 000 eur z programu Obnov dom a k tomu ďalšie financie na obnoviteľný zdroj energie z programu Zelená domácnostiam.

„Kto najprv zateplí rodinný dom a až následne vymení pôvodný kotol za nový obnoviteľný zdroj energie, dokáže získať na dotáciách takmer 20-tisíc eur a zároveň si okamžite výrazne zníži náklady na kúrenie. Zateplenie je dokázateľne najlepší spôsob, ako za čo najmenej peňazí znížiť vysoký účet za energie minimálne na polovicu. A ak následne nainštalujete aj nový energetický zdroj, úspora sa ďalej zvýši,“ argumentuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, Rigips Weber.

Vsekoozatepleni.sk-Bezplatne poradenstvo k zatepleniu a rekonstrukcii domu