Program Zelená domácnostiam umožňuje realizovať inštalácie obnoviteľných zdrojov energie od 30.10.2023 a registrovať ich pre vydanie poukážky v 1. štvrťroku 2024.

Organizátor programu Zelená domácnostiam – Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA – zverejnil v pondelok 30. októbra podmienky novej výzvy na žiadosti o dotácie na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energií. Celkovo je na fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, veterné turbíny a po novom aj na kotly na biomasu a kotle na pelety vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 58 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom kraji, ktoré doteraz o dotáciu žiadať nemohli.

Nové pravidlá

1. Dotácia sa zvýšila: Hodnota finančnej podpory je – rovnako ako v minulosti – odvodená od výkonu zariadenia. Samotná dotácia na kilowatt výkonu sa však zvýšila na tieto sumy:

  • Fotovoltické panely: 500 €/kW (max. 3 500 €)
  • Slnečný kolektor: 500 €/kW (max. 2 000 €)
  • Tepelné čerpadlo: 380 €/kW (max. 3 800 €)
  • Veterná turbína: 500 €/kW (max. 3 500 €)

2. Domácnosti vo vybraných regiónoch získajú ešte viac: Domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, môžu získať dotáciu z programu Zelená domácnostiam vyššiu o ďalších 15 %.

  • Zoznam oblastí riadenia kvality ovzdušia eviduje a každoročne zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe www.shmu.sk v časti Riadenie kvality ovzdušia. (ide o oblasti označené rizikovým stupňom 3).
  • Splnenie podmienky sa preukazuje fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla na tuhé fosílne palivo (napríklad uhlie) v mieste inštalácie. Fotografiu nahrá zhotoviteľ do informačného systému ako súčasť fotodokumentácie v rámci žiadosti o preplatenie poukážky.
  • Jedinou výnimkou, pri ktorej nie je možné získať zvýšenú dotáciu, sú kotly na biomasu (pelety).

3. K podporovaným zariadeniam pribudol kotol na biomasu (pelety).

4. Iná budova s trvalým pobytom: Doteraz bolo možné získať dotáciu na inštaláciu v skolaudovanom alebo rozostavanom rodinnom dome. Aktuálne pribudla možnosť dotácie pre inú budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt.

Kto môže získať dotáciu

Program Zelená domácnostiam funguje systémom poukážok. To znamená, že každý žiadateľ spĺňajúci požiadavky môže získať poukážku vo výške dotácie, o ktorú sa zníži jeho faktúra za kúpu a inštaláciu nového obnoviteľného zdroja energie. Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. K tomuto termínu sa musí v zozname oprávnených zariadení takisto nachádzať inštalované zariadenie.

Z podpory sú vylúčené nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby (t.j. firmy, občianskeho združenia, atď.) alebo sú vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť (t.j. ak v dome sídli firma). Podmienky sa týkajú predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

8 krokov, ako získať dotáciu

Aj keď o poukážku z programu Zelená domácnostiam bude možné požiadať až na jar 2024, už od 30.10.2023 je možné riešiť a inštalovať nový obnoviteľný zdroj pre váš rodinný dom. Toto je 8 krokov, ako sa viete dostať k novej dotácii na obnoviteľný zdroj energie.

KROK 1: Poraďte sa s odborníkmi

V prvom kroku si treba overiť, či máte oprávnenie získať dotáciu na nový obnoviteľný zdroj energie. Ak áno, je potrebné overiť si, či je využívanie tohto zdroja pre vašu domácnosť vhodné. Každý zo zdrojov (tepelné čerpadlo, fotovoltika, kotol na pelety…) má totiž svoje výhody aj obmedzenia a takisto si vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Najlepšie je kontaktovať Technické poradenstvo Isover (na ktorom vám odporučia vhodné zateplenie domu, bez ktorého nemá inštalácia úsporného nového obnoviteľného zdroja zmysel) a následne využiť energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Košiciach a v Bratislave. Obe služby sú bezplatné.

KROK 2: Oslovte zhotoviteľa (oprávnenú firmu)

V ďalšom kroku by ste si mali nájsť zhotoviteľa, čiže firmu, ktorá vám zariadenie predá a nainštaluje. Oprávnení zhotovitelia sa od pondelka 30.10.2023 môžu registrovať u organizátora programu Zelená domácnostiam. Zoznam oprávnených zhotoviteľov nájdete tu. Zoznam sa napĺňa len postupne, takže ešte nejaký čas potrvá, kým si budete môcť vybrať.

KROK 3: Vyberte si zariadenie

Nechajte si od firiem poslať technické návrhy a cenové ponuky a vyberte si riešenie, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám a finančným možnostiam. Vybrané zariadenie musí byť v každom prípade schválené a zverejnené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam.

Vsetkoozatepleni.sk - obnovitelne zdroje energie - fotovoltika

KROK 4: Inštalujte zariadenie (pokojne pred žiadosťou)

Novinkou v novom programe Zelená domácnostiam je možnosťou inštalovať nový obnoviteľný zdroj energie už pred podaním žiadosti o poukážku. Každá inštalácia od 30. októbra 2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky, je oprávnená pre získanie dotácie. Samozrejme, je dôležité dodržať vyššie spomenuté všeobecné podmienky.

KROK 5: Požiadajte o poukážku

Na jar 2024 (od termínu, kedy sa otvorí prijímanie žiadostí) bude možné požiadať o vystavenie poukážky. Zelená domácnostiam nefunguje systémom „rýchlych prstov“, ale žiadosti sa ukladajú v poradí prijatia do zásobníkov a postupne sa k nim alokuje dotácia. Pri programe Zelená domácnostiam teda netreba mať obavy, že nestihnete podať žiadosť o finančný príspevok. Žiadosť sa dá podať aj skôr (jej životnosť v zásobníku je 18 mesiacov), je to len na vašom zvážení. Skoršia žiadosť nie je možná len pri domoch v Bratislavskom kraji.

KROK 6: Zašlite firme kód

Keď žiadosť príde na rad a je schválená, dostanete takzvaný aktivačný kód. Ten pošlete firme, ktorú máte objednanú pre dodávku a inštaláciu zariadenia.

KROK 7: Firma si aktivuje vydanie poukážky

Po otvorení tzv. nového informačného systému na jar 2024 si firma aktivuje vydanie poukážky.

KROK 8: SIEA vám pošle poukážku

Vystavenú poukážku vám organizátor zašle a vy ju odovzdáte zhotoviteľovi, ktorý vám dodáva a inštaluje zariadenie. Zhotoviteľ má následne 90 dní na žiadosť o jej preplatenie. Ak je všetko v poriadku, SIEA žiadosť schváli a firma získa vyplatenú dotáciu.

Obyvatelia Bratislavského kraja podávajú žiadosti až na jar 2024

Zelená domácnostiam naposledy prijímala žiadosti na jar 2023 a nie všetky boli uspokojené, keďže objem financií bol limitovaný. Tieto žiadosti sú stále platné a majitelia domov dostanú od organizátora výzvu na aktualizáciu údajov a odsúhlasenie nových podmienok. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov.

Žiadatelia z Bratislavského kraja, ktorí sa prvýkrát budú môcť uchádzať o podporu, budú mať možnosť podať žiadosť až cez nový informačný systém od jari 2024. Avšak s inštaláciou podľa vyššie uvedeného postupu môžu začať okamžite.

Dotáciu je možné získať aj na chalupy a rekreačné chaty v prípade, že v tomto objekte má aspoň jedna osoba zapísaný trvalý pobyt. Domácnosť to môže preukázať dokladom o trvalom pobyte alebo kópiou občianskeho preukazu, ak miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia. Pri chate a rekreačnom objekte sa však nedá získať dotácia vtedy, ak je ešte len rozostavaný.