Dôvodom predĺženia platnosti je možné zbrzdenie inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Tento stav mohli v niektorých domácnostiach zapríčiniť nedávno zavedené epidemiologické opatrenia. Zmena platnosti sa týka 1 609 poukážok, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala od začiatku augusta a ich majitelia k nim zatiaľ nedoručili žiadosti o preplatenie. Týka sa však aj 364 nových poukážok na fotovoltické panely, ktoré bude SIEA rozposielať domácnostiam v najbližších dňoch. Platnosť päť mesiacov budú mať aj všetky ďalšie poukážky, ktoré SIEA vydá tento rok.

Na fotovoltické panely zostáva voľných iba približne 10 poukážok

Od začiatku roka 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra z projektu Zelená domácnostiam II preplatila 4 521 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 9,4 milióna €. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je naplnený, ďalší záujemcovia o príspevky na tieto zariadenia budú môcť žiadosti zaregistrovať na budúci rok. Stále je však možné žiadať o príspevok na fotovoltické panely, v ktorom je však k dispozícii už iba 14 480 € (približne 10 poukážok) a slnečné kolektory s voľnými finančnými prostriedkami v hodnote 948 435 € (približne 550 poukážok).

5 krokov ako získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie

  1. Zoznámte sa s podmienkami príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom a vyberte si zariadenie
  2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
  3. Požiadajte o poukážku prostredníctvom inovovaného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami. V roku 2020 je možné podávať žiadosti do 1. decembra 2020.
  4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
  5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke

Ešte dôležité upozornenie na záver:

Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre staršie domy sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.