Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom

Základným predpokladom kvalitného využívania obnoviteľných zdrojov energie je kvalitná nehnuteľnosť. Pri novostavbách je táto podmienka viac-menej splnená. Pri starších domoch je pred využívaním obnoviteľných zdrojov nevyhnutná rekonštrukcia.

Ktoré zariadenia sú pri starších domoch podporované?

 • Tepelné čerpadlá
 • Kotly na biomasu
 • Fotovoltické panely
 • Solárne kolektory

Najbližšia výzva pre získanie finančného príspevku až 3 400 eur bude vyhlásená 13. 6. 2022 o 15.00 hod.

Žiadosť o poukážku na obnoviteľné zdroje energie sa od júna 2022 riadi novými pravidlami. Každý žiadateľ, ktorý vyplní na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry formulár, získa špeciálny kód a môže začať hľadať dodávateľa zariadenia. Kľúčové bude uzavrieť zmluvu s takým dodávateľom, ktorý dokáže zariadenie nainštalovať do 3 mesiacov.

Pre výzvu v júni 2022 je vyčlenených 30 miliónov eur. Organizátor predpokladá, že možnosť požiadať o poukážku zostane otvorená do konca 2022.

Ako získam podporu pre starší dom?

 1. Zoznámte sa s podmienkami príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom
 2. Zaregistrujte sa pre žiadosť o príspevok na webe programu Zelená domácnostiam
 3. Vyberte si zariadenie a oprávneného zhotoviteľa a uzavrite s ním zmluvu o inštalácii zariadenia
 4. Odovzdajte mu kód, ktorý ste získali pri registrácii
 5. Zhotoviteľ kód zaregistruje na na SIEA. Od tohto momentu plynie lehota 3 mesiacov na inštaláciu.
 6. Po inštalácii preložíte SIEA faktúru a fotodokumentáciu inštalovaného zariadenia.
 7. Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

Žiadosť o poukážku

Koľko peňazí môžem získať?

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky sa vypočíta podľa toho, o aký druh zariadenia ide a aký má výkon. Maximálna výška podpory je 50 % z oprávnených výdavkov, ktoré budú uvedené vo faktúre.

Ak žiadate o príspevok na zateplenie rodinného domu a plánujete si v rámci neho započítať aj náklady za výmenu zdroja tepla, nemôžete na ten istý účel využiť iný podporný program.

Mohlo by vás zaujímať

Chcete vedieť viac o podmienkach podpory pre staršie domy, podporovaných zariadeniach či o samotnom projekte? Navštívte stránku programu Zelená domácnostiam.

 

 

 

Prejsť na stránku
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.