V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II bude možné aj v roku 2020 opäť získať príspevok na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA plánuje v tomto roku vypísať niekoľko kôl na získanie poukážok, ktoré bude možné využiť na nákup a inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre staršie domy.

Podpora z projektu Zelená domácnostiam II

Projekt Zelená domácnostiam II je pokračovaním pilotného projektu. Obe kolá projektu sú súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Domácnosť sa tak môže pri splnení podmienok oprávnenosti uchádzať iba o podporu na iný druh zariadenia, ako bolo podporené z prvého projektu. Projekt Zelená domácnostiam II  v roku 2020 podporuje nákup týchto zariadení:

 • fotovoltické panely
 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Aj v roku 2020 opäť platí, že poukážky pokrývajú len časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Maximálna výška podpory je aj tento rok 50 % z oprávnených výdavkov, uvedených vo faktúre. Maximálna výška príspevku je však zároveň obmedzená pevnou sumou a pre jednotlivé technológie je odlišná. Najvyššiu podporu – v maximálnej výške 3 400 eur – je možné získať na tepelné čerpadlá, 1 750 eur na slnečné kolektory, 1 500 eur na kotly na biomasu aj na fotovoltické panely.

Harmonogram pre získanie príspevkov na ekologické zdroje energie

 • tepelné čerpadlá s termínom otvorenia podávania žiadostí 18. februára 2020 -na tieto zariadenia sú vyčlenené 3 mil. eur
 • kolo určené pre kotly na biomasu 25. február – so sumou 0,5 mil. eur,
 • slnečné kolektory 3. marec – s čiastkou 1 mil. eur a
 • kolo podpory pre nákup a inštaláciu fotovoltických panelov s termínom 10. marca a objemom 0,7 mil. eur.

Dôležité je, aby sa dodávka zariadenia, jeho montáž a inštalácia zrealizovala až po vydaní poukážky. Slovenská inovačná a energetická agentúra bude aj naďalej klásť veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania prostredia. Preto finančnú podporu na nákup a inštaláciu kotlov na biomasu získajú žiadatelia len vtedy, ak nahrádzajú starý kotol na uhlie.

Vsetko o zatepleni Prispevok na obnovitelne zdroje energie Dotacie na solarne panely

5 krokov ako získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie

 1. Zoznámte sa s podmienkami príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom a vyberte si zariadenie
 2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
 3. Požiadajte o poukážku prostredníctvom inovovaného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami. V roku 2020 je možné podávať žiadosti do 1. decembra 2020.
 4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
 5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke

Ešte dôležité upozornenie na záver: Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.