V roku 2019 by mal začať legislatívny proces, ktorý povedie k novému stavebnému zákonu. Výsledkom by mala byť jednoduchšia cestu k stavebnému povoleniu.

Stavba rodinného domu? S novým zákonom postačí stavebný súhlas

Pri technicky menej náročných stavbách domov, medzi ktoré patria aj rodinné domy, sa zjednoduší režim povoľovania. Ak chcete stavať dnes, musíte získať osobitne územné rozhodnutie a osobitne stavebné povolenie. Podľa nového zákona by sa o jednom stavebnom zámere rozhodovalo v jednom konaní. Čo to znamená v praxi? Ak navrhované úpravy prejdú, pri rodinnom dome budete môcť začať so stavebnými prácami hneď po získaní stavebného súhlasu a bez účasti v správnom konaní. Stavebný úrad jednoducho posúdi stavebný zámer, projektovú dokumentáciu a vydá súhlas. „Je dobrou správou, že štát hľadá spôsoby, ako uľahčiť život stavebníkom a majiteľom bežných rodinných domov. Príležitosť na zjednodušenie administratívy vidíme nie len v stavebnom zákone, ale aj v úprave štátneho dotačného programu na zatepľovanie rodinných domov. Všetky tieto opatrenia nás vedú k tomu, aby sa ľudia viac venovali renovácii a energetickej efektívnosti svojho bývania,“ komentuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Čiernu stavbu domu nezlegalizujete

Navrhované úpravy v novom stavebnom zákone prísne posudzujú stavby, ktoré boli postavené bez povolenia. Čierne stavby sa v praxi často nebúrajú, hoci možnosť odstrániť čiernu stavbu majú orgány štátneho stavebného dohľadu už dnes. Ministerstvo preto plánuje zaviesť lepšie nástroje a úrad bude môcť nariadiť prevádzkovateľom inžinierskych sietí odpojenie čiernej stavby od vody a elektriny. Znenie zákona, ktoré sa navrhuje sprísni aj dodatočné povoľovanie stavieb. Keď začne platiť nový stavebný zákon a vy budete majiteľom čiernej stavby, je malá šanca, že sa vám ju podarí následne zlegalizovať. K dodatočnému povoleniu sa dostanete len vo výnimočnom prípade.

Stavebný zákon nie je iba pre stavebníkov, ale týka sa každého občana a investora. Na to, či jeho nová, modernejšia verzia bude prospešná pre všetkých, si treba ešte pár mesiacov počkať.