Bude stavba domu jednoduchšia? Článok

Stavebný zákon, ktorým sa dnes musí riadiť každý stavebník, má viac ako 40 rokov.

V tomto roku by mal začať legislatívny proces, ktorý povedie k novému stavebnému zákonu. Výsledkom by mala byť jednoduchšia cestu k stavebnému povoleniu.

Na rodinný dom postačí stavebný súhlas

Pri technicky menej náročných stavbách, medzi ktoré patria aj rodinné domy, sa zjednoduší režim povoľovania. Ak chcete stavať dnes, musíte získať osobitne územné rozhodnutie a osobitne stavebné povolenie. Podľa nového zákona by sa o jednom stavebnom zámere rozhodovalo v jednom konaní. Čo to znamená v praxi? Ak navrhované úpravy prejdú, pri rodinnom dome budete môcť začať so stavebnými prácami hneď po získaní stavebného súhlasu a bez účasti v správnom konaní. Stavebný úrad jednoducho posúdi stavebný zámer, projektovú dokumentáciu a vydá súhlas. „Je dobrou správou, že štát hľadá spôsoby, ako uľahčiť život stavebníkom a majiteľom bežných rodinných domov. Príležitosť na zjednodušenie administratívy vidíme nie len v stavebnom zákone, ale aj v úprave štátneho dotačného programu na zatepľovanie rodinných domov. Všetky tieto opatrenia nás vedú k tomu, aby sa ľudia viac venovali renovácii a energetickej efektívnosti svojho bývania,“ komentuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Stopka pre čierne stavby

Navrhované úpravy v novom stavebnom zákone prísne posudzujú stavby, ktoré boli postavené bez povolenia. Čierne stavby sa v praxi často nebúrajú, hoci možnosť odstrániť čiernu stavbu majú orgány štátneho stavebného dohľadu už dnes. Ministerstvo preto plánuje zaviesť lepšie nástroje a úrad bude môcť nariadiť prevádzkovateľom inžinierskych sietí odpojenie čiernej stavby od vody a elektriny. Znenie zákona, ktoré sa navrhuje sprísni aj dodatočné povoľovanie stavieb. Keď začne platiť nový stavebný zákon a vy budete majiteľom čiernej stavby, je malá šanca, že sa vám ju podarí následne zlegalizovať. K dodatočnému povoleniu sa dostanete len vo výnimočnom prípade.

Stavebný zákon nie je iba pre stavebníkov, ale týka sa každého občana a investora. Na to, či jeho nová, modernejšia verzia bude prospešná pre všetkých, si treba ešte pár mesiacov počkať.

Potrebujete viac informácií? Pošlite nám email.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov