štátna podpora zatepľovania

Príspevok na zateplenie od vlády SR: Budovy patria k významným konzumentom energií, s čím súvisí aj ich vysoký podiel na produkcii skleníkových plynov. Zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií a trvalá udržateľnosť budov patria medzi priority Európskej únie. Keďže obnova rodinných domov na Slovensku prebieha pomaly, vláda sa rozhodla motivovať ich vlastníkov finančným príspevkom.

Sledujte našu stránku s aktuálnymi informáciami o otvorených výzvach na žiadosti o príspevok na zateplenie

AKO ZÍSKAŤ PODPORU NA OBNOVU DOMU?

 1. Overte si, či spĺňate podmienky na získanie podpory
 2. Podajte si žiadosť prostredníctvom elektronického formulára
 3. Žiadosť v tlačenej forme spolu s ostatnými dokumentmi odošlite na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

PODMIENKY ZÍSKANIA PODPORY

 1. Na podporu majú nárok FYZICKÉ OSOBY s trvalým pobytom na Slovensku
 2. Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 3. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu 150 m2 pri jednom podlaží a 300 m2 pri viacerých podlažiach
 4. Dom sa nachádza na území Slovenska
 5. Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu podporu
 6. Zateplenie domu zrealizovala
  firma s platnou licenciou
 7. Zatepľovacie práce na rodinnom dome začali po 31. decembri 2014
 8. Zateplenie domu bude realizované podľa
  slovenskej technickej normy
 9. Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s garantovanými parametrami
 10. Výmenu otvorových konštrukcií (okná a dvere) realizoval zhotoviteľ s licenciou (podmienka je platná od 1.1.2019)

KOĽKO PEŇAZÍ MÔŽE ŽIADATEĽ ZÍSKAŤ?

Príspevok pokryje maximálne 40 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 8 000 eur. Výška príspevku sa môže navýšiť o 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo na vypracovanie energetického certifikátu. Štruktúra príspevku je nasledovná:

7000 eur môžete získať na zateplenie;
1000 eur môžete získať, keď po zateplení preukážete úsporu na vykurovaní;
800 eur je príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, energetického hodnotenia a certifikátu

Výšku príspevku ovplyvní aj to, či bude žiadateľ postupovať podľa novej technickej normy. V prípade, že nie, príspevok sa bude krátiť nasledovným spôsobom:

Výška príspevku pri zateplení podľa novej normy platnej od 1. 1. 2016 Výška príspevku pri zateplení podľa novej normy platnej do 31. 12. 2015
Obvodový plášť 30 eur/m2 20 eur/m2
Strešný plášť 33 eur/m2 25 eur/m2
Otvorová konštrukcia 55 eur/m2 39 eur/m2
Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 11 eur/m2 9 eur/m2

AKO TO FUNGUJE?

O príspevok môžete požiadať pred aj po realizácii zateplenia prostredníctvom
elektronického formulára a formulára v tlačenej podobe spolu s ostatnou potrebnou dokumentáciou poštou alebo osobne na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6 P. O. Box 100 810 05 Bratislava

Úradné hodiny v podateľni: Pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 hod.

Telefón: 02/5949 4111

Výzva č. 4/2018 bola ukončená 31. augusta 2018

Ministerstvo po posúdení žiadosti rozhodne o výške príspevku v zákonnej lehote:

 • Ak žiadate o podporu
  po zateplení, rozhodnutie dostanete do 90 dní od prijatia žiadosti ministerstvom
 • Ak žiadate o podporu pred zateplením, schvaľovanie žiadosti prebehne na
  2 etapy, keďže niektoré dokumenty môže žiadateľ doložiť až po ukončení prác. Lehota na realizáciu zateplenia je v tomto prípade
  15 mesiacov od podania žiadosti
Potrebujete viac informácií? Pošlite nám email.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov