Žiadosť sa podáva vyplnením elektronického formulára tu. Následne je potrebné všetky dokumenty odoslať aj v tlačenej forme na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a to do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej verzie.

Majiteľ rodinného domu môže získať príspevok vo výške 40 % oprávnených a uhradených nákladov, maximálne vo výške 8 800 €. Maximálna výška príspevku na samotné zateplenie predstavuje 8 000 €; ďalších 800 € je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie či za vypracovanie energetického certifikátu.

Viac informácií o podmienkach získania príspevku nájdete tu.