Od 17. júna 2019 môžete opäť požiadať o príspevok na zateplenie domu. Dotačný program je jednoduchší, po zmene podmienok môžete napríklad zatepľovať svojpomocne. Na jeden rodinný dom môžete dostať až 8 800 eur.

„Obnova bývania nie je len o energetickej efektívnosti. Príspevkom na zateplenie štát neprispieva na krajšiu fasádu či šetrenie energií, ale odmeňuje tých, ktorí chcú bývať komfortne v zdravšom vnútornom prostredí,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER a dopĺňa: „Vďaka webovému formuláru vidíme, že ľudia záujem o príspevok majú, ale nerozumejú, ako majú správne postupovať.“

Po novom aj svojpomocné zateplenie

Podmienky na získanie príspevku štát zjednodušil. Už nemusíte zháňať licencovanú firmu, aby sa postarala o zateplenie, ako to bolo doteraz. Do zateplenia sa môžete pustiť aj svojpomocne, ale zodpovedne. Dodržujte požadované technické parametre na stavby, lebo to si ministerstvo skontroluje. Ak zatepľujete svojpomocne, podmienkou je použiť tepelnoizolačný systém, ktorý má vyhlásenie o parametroch od výrobcu. Toto vyhlásenie musíte priložiť k žiadosti o príspevok.

Príspevok na zateplenie nadstavby

Ak máte na starom dome prístavbu alebo nadstavbu, po novom si môžete do nákladov započítať aj náklady na zateplenie týchto nových častí, keďže sa to vníma ako jedna etapa zateplenia a nadväzuje na zateplenie staršej časti domu. Nezabúdajte na potrebu energetického certifikátu. K žiadosti ho neprikladáte, ale ministerstvo si bude pýtať jeho číslo, aby si overilo, že ho máte. Oproti minulosti sa požaduje menej príloh k žiadosti. Je to najmä vďaka tomu, že potrebné čestné vyhlásenia sú súčasťou žiadosti a neposielate ich osobitne.

Príspevok dostanete ako bezhotovostný vklad priamo na svoj účet. Poslať žiadosť o príspevok môžete pred zateplením aj po ňom, peniaze od štátu však dostanete až po ukončení prác. Všetky potrebné informácie nájdete v časti Príspevok na zateplenie rodinného domu.