Ak sa chystáte stavať, k žiadosti o stavebné povolenie by ste mali predložiť projektové energetické hodnotenie. To vám v projektovej fáze v číslach ukáže, aké množstvo energie váš budúci príbytok odhadom spotrebuje. Jeho súčasťou je aj tepelno-technický posudok, v ktorom je vypočítaná celková potreba energie vrátane všetkých zariadení na vykurovanie či ohrev vody. Keď už váš dom stojí, prichádza na rad energetická certifikácia. Výsledné hodnoty zatriedia váš dom do energetickej triedy. Ak z hľadiska spotreby energie dopadne daný objekt dobre, dostane „Áčko“ a bude označený ako energeticky úsporný. Takto označené dnes musia byť všetky novostavby; kolaudácia je tým podmienená od roku 2016. Najhoršie sú na tom budovy zaradené do energetickej triedy G, ktoré nevykazujú takmer žiadnu úsporu. Všetky tieto výsledky a hodnotenia zhŕňa jeden papier – energetický certifikát.

Kedy doložiť energetický certifikát

Povinnosť nechať si vypracovať energetický certifikát neplatí len pri stavbe nového objektu, ale aj pri významnejšej rekonštrukcii. Zateplenie fasády či výmena okien môže zmeniť tepelné hodnoty. Ak máte starší dom a zateplíte kvalitne, mali by ste sa posunúť do vyššej energetickej triedy a ušetriť na spotrebovanej energii aj nákladoch. Energetické hodnotenie domu môže byť dvojaké

  1. projektové: to získate väčšinou pred tým, ako sa pustíte do prác a je súčasťou projektovej dokumentácie zateplenia
  2. normalizované: to sa dozviete z energetického certifikátu po zateplení rodinného domu

Energetickú certifikáciu budov upravuje zákon. Ten vlastníkom ukladá povinnosť okrem vyššie uvedených dvoch prípadov odovzdať certifikát novému vlastníkovi pri predaji domu a jeho kópiu v prípade, že sa rozhodnete dom či budovu prenajať. Tieto „papierovačky“ a stále prísnejšie legislatívne požiadavky mnohých znechucujú, ale pozrite sa na to z tej lepšej stránky. Ak si dom kupujete alebo chcete prenajať, vďaka tomuto dokladu presne viete, v akom je stave a či je úsporný alebo nie.

Energetický certifikát priložte k žiadosti o príspevok na zateplenie

Ďalším dôvodom, prečo sa tomuto dokumentu nevyhnúť je finančný príspevok na zateplenie domu. Ak si chcete podať žiadosť na ministerstvo dopravy, energetické hodnotenie je jednou z povinných príloh. Platí to v oboch prípadoch – či už žiadate o dotáciu pred realizáciou zateplenia alebo po nej. Časť príspevku štátnej dotácie je dokonca určená na náklady spojené s vypracovaním týchto dokumentov. Na tento účel môžete získať najviac 800 €. Preštudujte si aj detaily k štátnej podpore pre zatepelnie domu.