Pri žiadosti o dotáciu na zateplenie z Plánu obnovy (program Obnov dom) je podmienkou vypracovanie energetického certifikátu východiskového stavu (a následne aj certifikátu po obnove).

Časť majiteľov domov má podľa reakcií v poradni na našom webe pocit, že ide o zbytočné dokumenty, opak je však pravdou. V tomto článku vysvetlíme, ako vám môže energetický certifikát pomôcť pri rekonštrukcii vášho rodinného domu.

Čo je energetický certifikát a čo obsahuje

Vo všeobecnosti ide pri energetickom certifikáte o tepelno-technický posudok, v ktorom odborník (tzv. oprávnená osoba) vypočíta celkovú potreba energie domu so všetkými zariadeniami na vykurovanie, vetranie a ohrev teplej vody. Na základe meraní a výpočtov potom certifikátor budovu zaradí do energetickej triedy A až G.

Obnova domu na základe energetického certifikátu

Kto však chce získať dotáciu z Plánu obnovy, potrebuje špeciálnu verziu certifikátu, ktorá obsahuje navyše návrh opatrení, ako dom urobiť energeticky úspornejším. Toto je kľúčová časť nielen pre poskytovateľa dotácie (ktorý bude podľa rozdielu medzi východiskovým stavom a stavom po rekonštrukcii a podľa toho, aké opatrenia z odporúčaných majiteľ domu realizoval, posudzovať splnenie podmienok na vyplatenie dotácie), ale aj pre majiteľa domu. Odborník totiž na základe obhliadky domu, merania kľúčových parametrov, výpočtov a skúseností presne vie, ktoré časti domu a ako treba zrekonštruovať a aké materiály pritom použiť. Odporúčania na rekonštrukciu sú vlastne návodom pre majiteľa domu, ako má rekonštrukcia vyzerať. Môže podľa nich kontrolovať návrh a realizáciu rekonštrukcie, ak si na práce objedná firmu, alebo sa nimi riadi sám, ak si zateplenie robí svojpomocne.

Energeticky certifikát je dôkazom úspory pre získanie dotácie

V neposlednom rade je certifikát dôležitým indikátorom, či sa rekonštrukciou dá ušetriť minimálne 30 percent spotreby primárnej energie, čo je základná podmienka získania dotácie na zateplenie.

A zároveň certifikát môže slúžiť aj ako podklad pre nacenenie prác, keďže presne popisuje potrebné opatrenia a obsahuje všetky teplo výmenné plochy či objemy, ktoré môžu pomôcť pri výpočte ceny. Samozrejme, energetický certifikát nenahrádza projektovú dokumentáciu a nerieši charakteristické detaily.

Vypracovanie energetického certifikátu

Pre správne vypracovanie energetického certifikátu si odborník od majiteľa v prvom kroku zvyčajne pýta adresu, parcelné číslo a fotografie. Zároveň sa od majiteľa snaží získať viac podkladov, ktoré mu pomôžu čo najpresnejšie popísať rodinný dom a jeho technologické vybavenie.

Podklady k pôvodnému stavu domu

  • Pôvodný projekt a informácie o konštrukcii (materiáloch, hrúbkach…) obvodového plášťa
  • Vek stavby, rok začiatku užívania
  • Skladba strechy a podláh
  • Zdroj tepla (kotol): technický list, fotografia štítku na kotli
  • Doklady o výmene okien a dverí (ak sa realizovala) vrátane typu okien a dverí, U hodnoty skiel a rámov, roku výmeny, certifikátov

Ďalším krokom pri vypracovaní energetického certifikátu je obhliadka domu vrátane zamerania teplovýmenných konštrukcií (obvodových stien, okien, strechy…), obhliadky vykurovacej sústavy a zdroja tepla. Pre samotnú obhliadku je treba počítať s 1  až 1,5 hodinou.

Príprava energetického certifikátu

Na základe dokumentov a podkladov k domu a osobnej obhliadky dokáže certifikátor pripraviť energetický certifikát. Typicky jeho vypracovanie trvá 14 dní. V súčasnosti sa však pre veľký záujem o dotáciu z projektu Obnov dom a nedostatok certifikátorov lehoty predĺžili.  „Dopyt je taký veľký, že dnes už neprijímam objednávky na vypracovanie energetického certifikátu pre záujemcov ktorý sa chcú zapojiť do výzvy 24.4.2023 nakoľko nedokážem garantovať dodanie do 3 mesiacov“  popisuje situáciu Ing. Kristian Riška, energetický certifikátor. Preto sa odporúča osloviť certifikátora čím skôr, ideálne hneď, ako sa rozhodnete rekonštruovať svoj dom so záujmom o dotáciu z Plán obnovy.

Energeticky certifikat ako podklad pre ziskanie dotacie na zateplenie domu

Kde nájsť odborne spôsobilú osobu pre vypracovanie certifikátu

Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré majú oprávnenie na vypracovanie energetického certifikátu, sa dá nájsť na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov, na ktorom treba hľadať odborníka v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov

Spôsobilé osoby môžete nájsť aj na webe projektanti.sk. V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa kraja a okresu. Na Slovensku je celkovo 232 spôsobilých osôb pre vypracovanie energetických certifikátov, čo je výrazne obmedzený počet. Preto sú čakacie doby na termín obhliadky a vypracovanie certifikátu niekoľkomesačné.

Banskobystrický18
Bratislavký38
Košický29
Nitriansky20
Prešovský39
Trenčiansky28
Trnavský21
Žilinský38
Česko1
Spolu232

Rýchle a lacné ponuky na vypracovanie energetického certifikátu

Na Slovensku sa dlhodobo vyskytuje aj neseriózny prístup pri energetickej certifikácii, spočívajúci v lacnejšom a za pár dní vypracovanom certifikáte bez osobnej obhliadky. Výnimkou nie sú inzeráty, ktoré uvádzajú cenu s obhliadkou a bez obhliadky domu. Na túto ponuku by ste sa rozhodne nemali nechať ulakomiť, pretože vás môže stáť zamietnutie dotácie.

Prečo je pre vypracovanie energetického certifikátu potrebná obhliadka domu

V čom je problém? Energetický certifikát východiskového stavu má presne popísať dom z hľadiska skladby materiálu, plôch a technického riešenia všetkého, čo určuje energetickú spotrebu domu. Ak je certifikát „odfláknutý“, môže sa vám stať, že nebude sedieť s certifikátom po zateplení. Ak nebude sedieť v parametroch, je možné, že vám kvôli tomu nevyjde aspoň 30 % energetická úspora, ktorá je podmienkou pre získanie dotácie. Prípadne vám vyjde atypicky vysoká úspora, ktorá bude podozrivá, vyvolá dodatočnú kontrola a tá povedie k spochybneniu vašich dokladov predložených k žiadosti o vyplatenie dotácie.

energeticky certifikat pre ziskanie prispevku na zateplenie

Problém môže nastať aj pri opatreniach: ak budú navrhnuté „od stola“, nemusia byť vhodné či dostatočné pre váš dom. Alebo sa v opatreniach zabudne na dôležité detaily, ktoré sa pri obnove opomenú a neskôr vám budú znižovať komfort pri bývaní či vôbec funkčnosť zateplenia. Reč je o tepelných mostoch, ktoré vedú k tvorbe plesní a vnútornému prostrediu, ktoré vám bude zdravotne škodiť.

Kontrolovaná certifikácia

Okrem toho odborne spôsobilé osoby a vypracované certifikáty môže kontrolovať Slovenská obchodná inšpekcia a ministerstvo dopravy, a ak sa zistia nezrovnalosti, môže majiteľ domu aj certifikátor dostať pokutu, a to až do 5 000 eur. Ak sa chcete o požiadavkách na spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu dozvedieť viac, pozrite si prednášku Ing. Aleny Ohradzanskej z ministerstva dopravy.

Na energetický certifikát získate osobitnú dotáciu

Dobrou správou je, že na vypracovanie energetického certifikátu je možné pri žiadosti o dotáciu na zateplenie získať osobitný príspevok. Konkrétne za energetický certifikát východiskového stavu predstavuje dotácia 236 eur a rovnakou sumou je dotovaný aj certifikát po obnove domu. To znamená, že z vlastného vrecka zaplatíte za oba certifikáty iba malú sumu. To je ďalší dôvod, prečo si dať na výbere odborníka záležať a trvať na dodržaní postupu pri príprave dokumentu vrátane osobnej obhliadky a meraní namieste.

Článok odborne konzultoval a podklady z energetického certifikátu poskytol: Ing. Kristian Riška, energetický certifikátor.