Slovenská agentúra životného prostredia spustila špeciálnu infolinku k podaným žiadostiam o dotáciu. Zároveň výrazne zvýšila tempo spracúvania žiadostí.

O dotáciu na zateplenie domu vo výške až 19 000 eur podalo od jesene 2022 žiadosť vyše 13-tisíc majiteľov rodinných domov. Keďže poskytnutie finančného príspevku má svoje pravidlá, potrebujú majitelia rodinných domov po podaní žiadosti na internete následne doručiť organizátorovi viacero dokumentov. Ak tak neurobia, prípadne samotná žiadosť či priložené dokumenty majú niektoré nedostatky, od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) dostanú výzvu na doplnenie údajov. Žiadatelia však často spomenutým výzvam nerozumejú a nevedia, čo presne potrebujú urobiť, aby sa ich žiadosť dala spracovať a oni sa priblížili k vyplateniu samotnej dotácie na dom.

Organizátor programu Obnov dom – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – preto nedávno spustil špeciálnu poradenskú linku, na ktorej vie žiadateľom o finančný príspevok vysvetliť, čo presne potrebujú do SAŽP poslať. Každý, kto dostal od Slovenskej agentúry životného prostredia žiadosť o doplnenie dokumentov alebo má vysvetliť nezrovnalosti v žiadosti či údajoch o rodinnom dome, môže každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 volať na linku 0907 208 721.

Pre majiteľov rodinných domov, ktorí sa zaujímajú o všeobecné informácie k programu Obnov dom, je aj naďalej k dispozícii Zelená linka 0800 144 440 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h

Na novej infolinke poskytujú rady k podaným žiadostiam

Aktuálne odoslala SAŽP vyše 1 700 výziev ľuďom, ktorí podali žiadosť o dotáciu na zateplenie domu. Podľa informácií organizátora, ktorý spravuje dotačný program z európskeho Plánu obnovy, sú najčastejšími dôvodmi „reklamácie“

  • chýbajúce povinné prílohy
  • riadne neoverené plnomocenstvá
  • nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby

Problémom sú aj prvé kolaudačné rozhodnutia, na ktorých často chýbajú základné identifikačné údaje,  ako je číslo parcely alebo domu. Tieto údaje organizátor nevyhnutne potrebuje, aby mohol jednoznačne identifikovať dom a pripraviť zmluvu s jeho majiteľom, na základe ktorej bude môcť získať dotáciu. Zriadením infolinky organizátor vychádza v ústrety žiadateľom, ktorí sú často bezradní, keď im príde výzva s odbornými a právnymi výrazmi. Výsledkom je, že mnohé výzvy SAŽP zasiela opakovane tým istým žiadateľom. Odteraz bude stačiť, ak majitelia rodinných domov po obdržaní výzvy zavolajú na infolinku a zamestnanci SAŽP im pomôžu. „Naši odborní pracovníci vyhľadajú ich žiadosť, zistia, v akom je stave a nasmerujú ich k ďalším krokom tak, aby o príspevok z Plánu obnovy neprišli, „ povedal pre agentúru TASR generálny riaditeľ SAŽP Kerestúr.

Pozor na certifikát od neserióznych poskytovateľov

Ako problém sa ukazujú aj energetické certifikáty. Časť ľudí, ktorí podávali žiadosť o dotáciu na dom v prvých dvoch výzvach v jeseni 2022, totiž predložila organizátorovi certifikáty v nesprávnom formáte, rozsahu, prípadne také verzie energetických certifikátov, v ktorých chýbajú dôležité údaje pred obnovou.

Jedným z dôvodov je využitie služieb neserióznych poskytovateľov certifikátov. Neseriózne ponuky spoznáte na prvý pohľad podľa toho, že odborník sľubuje jeho vystavenie za jeden či dva týždne bez obhliadky domu, prípadne je certifikát aj výrazne lacnejší. Od takýchto ponúk treba dať ruky preč. Ak totiž certifikát východiskového stavu nespĺňa potrebné parametre, je nepoužiteľný, a zvyčajne si musí dať majiteľ vystaviť nový. Tým pádom tento dokument zaplatí dvakrát.

Certifikát východiskového stavu má špeciálny  formát, pretože okrem parametrov domu a výpočtov aktuálnej energetickej náročnosti obsahuje aj detailný návrh krokov, ktoré treba urobiť pri rekonštrukcii, a takisto výpočet ich vplyvu na zníženie spotreby energií. „Energetický certifikát východiskového stavu je veľmi užitočný dokument, ak si nedávate pripraviť projekt pre rekonštrukciu domu. Ak sa budete riadiť radami odborníka pri svojpomocnom zateplení, alebo podľa odporúčaní budete kontrolovať stavebnú firmu, máte istotu, že vaše zateplenie vám bude slúžiť dlhé roky. Navyše budete mať  v dome príjemnú tepelnú pohodu. Preto odporúčam vybrať si seriózneho odborníka, ktorý sa na dom príde pozrieť a až na základe obhliadky pripraví certifikát,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Ako nájsť odborníka pre prípravu certifikátu

Na Slovensku je len niečo vyše 230 odborníkov, ktorí majú oprávnenie vypracovať energetický certifikát v požadovanej verzii pre dotáciu z Plánu obnovy. Zoznam certifikátorov nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov v špecializácii 1 Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Odborníka viete vyhľadať aj na webe www.projektanti.sk. Na oboch webstránkach sa dá hľadať podľa okresu, kde sa nachádza váš dom.

Prečítajte si článok, ako si vybrať seriózneho odborníka a čo má obsahovať energetický certifikát.

Energeticky certifikat si objednajte cim skor kvoli dlhym cakacim dobam

Technické poradenstvo vám pomôže naplánovať zateplenie

Zateplenie domu si treba dôkladne naplánovať. Ak si na to netrúfate sami, môžete využiť Technické poradenstvo Isover. Špecialisti technickej podpory vám bezplatne poradia, čo a ako zatepliť a ako postupovať podľa odporúčaných technologických postupov. Odborníkov na zateplenie viete kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk, na bezplatnej linke 0800 139 139 či cez kontaktný formulár.

Spracovanie žiadostí sa zrýchlilo

Slovenská agentúra životného prostredia informovala, že výrazne zrýchlila spracúvanie žiadostí o dotáciu na zateplenie. Aktuálne je z aprílovej výzvy č. 3 spracovaných vyše 3 110 žiadostí, čo predstavuje takmer 40 percent všetkých žiadostí. Do 15. augusta, čo je termín určený vládou, zostáva SAŽP spracovať 6 917 z celkovo 12 375 žiadostí doručených v troch výzvach. Zrýchlenie sa podarilo dosiahnuť aj predĺžením pracovného týždňa zamestnancov, ktorí budú až do 15. septembra pracovať aj počas sobôt.

Úspešnosť žiadateľov vo výzve č.3 je veľmi vysoká. Podmienky výzvy zatiaľ nesplnilo len 19 žiadateľov. Najčastejšími dôvodmi bolo nedodržanie termínu predloženia žiadosti či kvôli žiadosti na chatu alebo stavbu namiesto rodinného domu.

Pri prvých dvoch výzvach z jesene 2022 sa od 1. júla skrátil čas hodnotenia skutočne zásadne. „To, čo sme stihli za týždeň, teraz vyhodnotíme za jeden deň,“ povedal riaditeľ agentúry Kerestúr. Z týchto výziev je spracovaných 2 344 žiadostí z celkového počtu 3 487, čo je 60 percent.