O pár dní sa otvorí možnosť podať žiadosť o peniaze na obnovu rodinného domu z programu Obnov dom. V tomto článku nájdete návod, ako sa pripraviť a ako vyplniť žiadosť.

V  4. výzve programu Obnov dom (financovaného z Plánu obnovy) je rezervovaných 190 miliónov eur pre rekonštrukciu 10 000 rodinných domov. Podať žiadosť o dotáciu bude možné v pondelok 9. októbra 2023 od 9. hodiny.

Aký je postup pri získaní dotácie

Podľa nových pravidiel sa celkový postup opäť zjednodušil. Obsahuje len 2 kroky:

 1. Vyplníte online žiadosť na webe www.obnovdom.sk
 2. Do 90 kalendárnych dní pošlete organizátorovi poštou, osobne (cez niektorú z 10 kancelárií) alebo elektronicky (s elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk) podpísaný formulár žiadosti, energetický certifikát východiskového stavu alebo projektové energetické hodnotenie a farebné fotografie domu pred obnovou (podľa tohto návodu).

Ak nie ste jediný vlastníkom domu, treba do 90 dní zaslať aj súhlas a splnomocnenie ostatnými spoluvlastníkmi domu s podaním žiadosti (vzor žiadosti nájdete tu)

Ak by projektový energetický certifikát neobsahoval údaj o veku domu, je treba do 90 dní poslať aj potvrdenie o veku domu (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce/mesta o veku stavby, znalecký posudok s vekom stavby).

Následne organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP – posúdi a schváli vašu žiadosť (resp. vyzve vás na jej doplnenie) a po podpise zmluvy môžete 10 mesiacov zatepľovať a realizovať ďalšiu obnovu domu.

Po ukončení celej obnovy máte 3 mesiace na predloženie žiadosti o platbu aj s energetickým certifikátom a fotodokumentáciou po obnove. SAŽP následne skontroluje všetky podklady, prípadne skontroluje dom a vaše dokumenty namieste, a po schválení platby vám celú dotáciu pošle na účet.

Takto sa najlepšie pripravíte na podanie žiadosti

Aby ste zvýšili svoju šancu na získanie dotácie, odporúčame vám pripraviť sa na vyplnenie online žiadosti týmito krokmi.

Krok 1: Premyslite si rekonštrukciu

Aj keď pri vyplnení žiadosti nepotrebujete mať k dispozícii projekt ani zámer rekonštrukcie, je dobré, aby ste presne vedeli, čo na dome idete meniť. Inak sa vám totiž môže stať, že požiadate o dotáciu a až následne zistíte, že vaša rekonštrukcia nespĺňa podmienky, alebo na ňu nemáte dosť peňazí.

Ako si premyslieť rekonštrukciu? Jednoducho:

 • Odmerajte si úsporu energií: Základná podmienka, ako získať peniaze na obnovu domu, je dosiahnuť rekonštrukciou aspoň 30 % úsporu na spotrebe energií. Základom je zateplenie (je to aj jedna z podmienok, bez ktorej nedostanete dotáciu), ideálne fasády (čiže obvodových múrov), ale aj strechy či podlahy. Úsporu zistíte jednoducho: stačí použiť praktický program KORD, ktorý vám ukáže, ako klesne spotreba energie pri jednotlivých druhoch zateplenia, výmene okien a dverí či po inštalácii nového tepelného zdroja. Detailný návod, ako používať program KORD, nájdete tu.
 • Oslovte špecialistov a vypýtajte si cenovú ponuku: Na základe informácií z programu KORD môžete osloviť s dodatočnými otázkami odborníkov na zateplenie a nechať si pripraviť cenovú ponuku. Môžete ich kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk alebo telefonátom na bezplatnú linku 0800 139 139. Prípadne viete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás kontaktujú naspäť.

Krok 2: Objednajte si energetický certifikát

Mnoho ľudí chce mať najprv istotu, že získa dotáciu, a až potom si objednať certifikát. Je to chyba. Na Slovensku je totiž len 232 odborníkov s oprávnením vystaviť energetický certifikát východiskového stavu a ich termíny sú už dnes dlhšie ako 3 mesiace, dokedy treba zaslať certifikát organizátorovi. „Keby ste tento termín nestihli,  o dotáciu môžete prísť. Ak spĺňate všetky základné podmienky a žiadosť podáte hneď v pondelok 9. októbra, nie je na čo čakať. Objednajte si obhliadku u certifikátora hneď a neriskujte,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Zoznam odborníkov na prípravu certifikátu nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov, na ktorom treba hľadať v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Spôsobilé osoby môžete nájsť aj na webe projektanti.sk. V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa kraja a okresu.

Krok 3: Pripravte si všetky dokumenty

Ak chcete získať peniaze na obnovu domu, na vyplnenie žiadosti potrebujete len občiansky preukaz, list vlastníctva, rodný list a IBAN číslo účtu, na ktorý vám agentúra po rekonštrukcii a následnom schválení dotácie pošle peniaze.

Vypĺňame žiadosť

Žiadosť na webstránke www.obnovdom.sk je veľmi jednoduchá. Takto ju vyplníte:

 • Na úvod vypĺňate svoje osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia…), číslo dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, resp. pasu), IBAN (24-miestne číslo účtu začínajúce písmenami SK; nájdete ho v bankovej aplikácii alebo v internet bankingu, resp. na výpise z účtu) a adresu trvalého pobytu (nehrá rolu, či máte alebo nemáte trvalý pobyt v dome, ktorý idete rekonštruovať).
 • Ak má dom viac ako jedného vlastníka, treba v kolónke „Vzťah žiadateľa k rodinnému domu“ vyznačiť možnosť „Spoluvlastník“ a vyplniť aj údaje spoluvlastníkov.
 • Nasleduje vyplnenie rovnakých informácií v časti  „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Tieto údaje v konkrétnej štruktúre sú povinné, aby si organizátor mohol overiť, že ste neboli odsúdení na niektorý trestný čin vylučujúci získanie dotácie.
Vsetkoozatepleni.sk-Ziadost o dotaciu-Plan obnovy-Strana 2

Zdroj: www.obnovdom.sk

Na ďalšej strane vypíšete údaje rekonštruovaného domu z listu vlastníctva a vyberiete si, či podávate žiadosť

 • pred realizáciou (t.j. ešte ste nezačali rekonštruovať, resp. nemáte žiadne náklady na rekonštrukciu po 1.2.2020, ktoré chcete zahrnúť do žiadosti o dotáciu),
 • počas realizácie (čiže po 1.2.2020 ste začali s rekonštrukciou, ale ešte nie je dokončená),

 • po realizácii (celá rekonštrukcia je kompletne ukončená).
Vsetkoozatepleni.sk-Ziadost o dotaciu-Plan obnovy-Strana 3

Zdroj: www.obnovdom.sk

 • V ďalšom kroku označíte dokumenty, ktoré budete zasielať do 90 dní, čiže plnomocenstvo (v prípade viacerých vlastníkov domu), farebnú fotodokumentáciu RD pred obnovou, projektové energetické hodnotenie (ak ste s obnovou už začali) alebo energetický certifikát (ak máte dom v pôvodnom stave) a jeden z dokumentov potvrdzujúci vek domu (ak tento údaj neobsahuje cetifikát alebo projektové hodnotenie). Ak ešte neviete, či budete predkladať certifikát alebo hodnotenie, vyberte niektorú z možností a v liste priloženom k žiadosti vysvetlíte prípadnú zmenu.
 • V závere žiadosti, ktorou chcete získať peniaze na obnovu domu, bude potrebné zaškrtnúť, že nie ste v konflikte záujmov a využívate rodinný dom len na bývanie, resp. aj na hospodárske účely (napr. sídlo firmy) avšak bez zahrnutia nákladov na prevádzku domu do podnikania. Úplne na konci formulára potom vyznačíte, či chcete návrh zmluvy na podpis dostať poštou (listinne) alebo do elektronickej schránky na www.slovensko.sk.
Vsetkoozatepleni.sk-Ziadost o dotaciu-Plan obnovy-Strana 5

Zdroj: www.obnovdom.sk

Na tejto linke nájdete videonávod na vyplnenie žiadosti.

Následne žiadosť odošlete a príde vám do mailu (ktorý ste zadali na prvej strane) potvrdenie, že ste podali žiadosť, aj s vyplnenou žiadosťou. Podpísanú žiadosť (spolu s ďalšími dokumentami) budete posielať do 90 dní do Slovenskej agentúry životného prostredia.

Potvrdenie si viete stiahnuť aj po úspešnom odoslaní žiadosti priamo na webe obnovdom.sk.

Vsetkoozatepleni.sk-Potvrdenie podanej ziadosti o dotaciu Obnov dom

P.S.1 Tento návod na vyplnenie žiadosti je orientačný, keďže samotná žiadosť na webstránke organizátora bude sprístupnená až 9. októbra po 9. hodine. Avšak bez ohľadu na formu nebude žiadosť vyžadovať žiadne iné informácie, ako sme uviedli vyššie a ako sú spomenuté vo vzore žiadosti na webstránke www.obnovdom.sk.

P.S.2 Ak pri vyplnení a odoslaní formulára zistíte chybu, nevypĺňajte žiadosť ešte raz, ale pri zaslaní podpísanej žiadosti do 90 dní  priložíte list s vysvetlením chyby v elektronickom formulári a organizátor si chybný údaj opraví.