Tisícky eur môžete ušetriť tým, že požiadate štát o príspevok – dotácie na zateplenie domu. Program rozbehlo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v roku 2016 a odvtedy môžu majitelia rodinných domov v určitom období v roku žiadať o finančnú podporu. Minuloročným žiadateľom takto štát rozdal viac ako 80 000 €. Ďalších viac ako 900 000 € rezervoval pre tých, ktorých žiadosti sa stále posudzujú.

Dotácie na zateplenie domu

Cieľom dotačného programu je motivovať vlastníkov starších domov, aby obnovili svoje príbytky, investovali do zateplenia a ušetrili tak energiu aj výdavky na vykurovanie. Na základe údajov z predchádzajúcich rokov sa však zdá, že ľudia o dotácie na zeteplenie domu záujem nemajú alebo o nich jednoducho nevedia. „To, že štát chce zvyšovať počet obnovených domov na Slovensku a finančne pomôcť majiteľom s nákladmi na zateplenie je veľmi pozitívne. Mínusom je, že sa o tomto type podpory hovorí málo a mnohí zrejme ani netušia o príspevku, ktorý by im do značnej miery vrátil ich investíciu do zateplenia strechy, fasády či výmeny okien,“ myslí si Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover. Nasvedčujú tomu aj čísla. Počet prijatých žiadostí v predchádzajúcich rokoch nikdy nedosiahol maximálny počet, ktorý stanovilo ministerstvo pri jednotlivých kolách.

Predchádzajúce kolo z minulého roka však naznačuje zmenu k lepšiemu. Zapojilo sa doň 246 záujemcov, čo je doteraz najvyšší počet žiadateľov. Pre ministerstvo dopravy je to dobrá správa; zvýšil sa nielen počet podaných žiadostí, ale aj počet úspešných žiadostí. „Tento typ podpory je zavedený od roku 2016. Zateplenie rodinného domu si vyžaduje prípravu, preto je ministerstvo spokojné s postupne narastajúcim počtom žiadostí,“ hodnotí odbor komunikácie a dodáva: „Tretiu výzvu hodnotíme pozitívne, nakoľko sa zlepšila kvalita predložených žiadostí.“ Práve kvalitné vypracovanie žiadosti zvýši šance na jej schválenie a na získanie príspevku.

Čo robiť, aby bola vaša žiadosť o dotáciu na zateplenie úspešná

V každom kole sa objavia žiadatelia, ktorým ministerstvo finančný príspevok neudelí. Aby ste sa tomu vyhli, pred podaním žiadosti si dobre prečítajte podmienky. Tie vám povedia, či ste oprávneným žiadateľom a či vaša nehnuteľnosť spĺňa všetky kritériá. Ak zákonné podmienky nesplníte, príspevok vám neposkytnú.

Najčastejšie dôvody neudelenia štátnej dotácie:

  • prekročenie limitu celkovej podlahovej plochy
  • iný účel využívania domu
  • nevyhovujúce technické podmienky
  • nedodržanie termínov

Celková podlahová plocha sa zvýšila na 150 m2 pri jednopodlažnom dome a 300 m2 pri viacpodlažnom objekte. Započítava sa do nej každé vykurované podlažie. Niektorí žiadatelia nevyužívali dom výlučne na bývanie, ale sídlila v ňom obchodná spoločnosť, čo je pri poskytnutí dotácie na zeteplenie domu prekážkou. Technické nedostatky sú častejšie pri zateplených rodinných domoch a nedajú sa odstrániť v rámci konania. Dajte si preto pozor, aby návrh zateplenia spĺňal požiadavky a vyhovoval potrebným normám – práce by mala realizovať licencovaná spoločnosť. Pozor si dajte tiež na termíny. Okrem nepredloženia kompletnej žiadosti je relatívne veľký počet takých, ktoré boli zastavené pre nedodržanie lehôt.

Tento rok je obdobie na podávanie žiadostí od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo kým neprejaví záujem prvých 500 žiadateľov. Ministerstvo by chcelo, aby sa počet neschválených žiadostí znižoval: „Boli by sme radi, keby sa žiadatelia vopred a viac informovali o podmienkach a postupoch, ktoré sú potrebné pre kvalitné vypracovanie a podanie žiadosti, čo zabezpečí jej schválenie.“ Prečítajte si o podmienkach a postupoch pre získanie dotácie na zateplenie. Žiadosti môžete podávať cez formulár na stránke https://www.zatepluj.sk/.