Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pokračuje vo vyhodnocovaní žiadostí o dotácie na zateplenie rodinných domov z tretieho kola, ktoré bolo ukončené v októbri.

Prečítajte si viac o tom, ako prebieha schvaľovanie a o dôležitosti dodržania termínov.

Tri žiadosti ministerstvo zamietlo

Tlačový odbor ministerstva dopravy informoval portál vsetkoozatepleni.sk, že v rámci 2. výzvy ministerstvo zaevidovalo 95 elektronických a 62 „papierových žiadostí. Pri 26 žiadostiach ministerstvo proces schvaľovania prerušilo, no aj žiadatelia po ukončení prác poskytnú všetky dokumenty v poriadku a v termíne, bude im vyplatený príspevok vo výške 6500 eur. Na vyplatenie je pripravená zatiaľ iba jedna žiadosť – žiadateľ dostane príspevok vo výške 6 tisíc eur. Pri piatich žiadostiach je posudzovanie zastavené, keďže žiadatelia ich nedoručili v „papierovej“ podobe, alebo nedoplnili chýbajúce dokumenty, napriek tomu, že ich k tomu ministerstvo vyzvalo. Trom žiadateľom žiadosť zamietli. Dôvodom bolo prekročenie podlahovej plochy nad rámec podmienok alebo o to, že dom bol sídlom právnickej osoby. Tlačový odbor potvrdil, že 100 žiadostí je ešte v procese schvaľovania.

Problémom sú najmä prílohy a termíny

Najčastejšie robili žiadatelia chyby pri vypĺňaní nesprávnych údajov o domoch a o prácach, ktoré sa chystajú realizovať. Častou chybou tiež boli chýbajúce prílohy a problém robilo žiadateľom aj dodržiavanie zákonných lehôt na dodanie žiadostí. Nedostatky na strane žiadateľov sú väčšinou spojené s neznalosťou zákonných podmienok, čo často vyústi do zastavenia konania. „Zaznamenali sme najmä problém s doložením projektovej dokumentácie zateplenia, ktorá má preukázať splnenie zákonnom stanových podmienok,“ potvrdil tlačový odbor. Pochybnosti sa vyskytli aj pri návrhoch zateplenia rodinných domov. Projektanti  v niektorých prípadoch navrhli riešenia, ktoré neboli v súlade so zákonom a nezodpovedali príslušným technickým normám. „Nová norma STN 730540 napríklad určuje hodnotu požadovaného tepelného odporu, v prípade fasády je to napríklad hodnota R=4,4. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, mali by ste siahnuť po materiáli s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti (lambda – λ),“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Zjednodušenie procesu pre podanie žiadosti o dotácie na zateplenie

Podľa ministerstva je počet žiadostí primeraný a v programe dotácií na zatepľovanie rodinných domov chce určite pokračovať. Jedným z krokov v ústrety verejnosti je priebežné analyzovanie a vyhodnocovanie procesu, ktoré by podľa informácií z tlačového odboru mohlo vyústiť do administratívneho zjednodušenia. „Dotácie na zateplenie rodinných domov považujeme za výborný krok a myslíme si, že by bolo veľmi užitočné, ak by sa celý proces zjednodušil a do výzvy by sa zapojilo viac ľudí,“ hovorí Alexander Prizemin. Termín ďalšej, tretej výzvy je naplánovaný na posledný kvartál, dátum posledného kola v tomto roku však ministerstvo zatiaľ neprezradilo.

Pozrite si aj náš článok, ktoré všetky dokumenty je pri žiadosti o poskytnutie dotácie na zateplenie domu potrebné dodať.

(red)