Hoci sa prihlasovanie do zásobníkov spustilo len vo februári, o príspevok na obnoviteľné zdroje energie je na Slovensku veľký záujem. Aj keď na tepelné čerpadlo ani fotovoltické panely už v tomto roku príspevok nezískate, využiť ešte stále môžete príspevky na inštaláciu slnečných kolektorov (voľných približne 260 poukážok v celkovej hodnote 451 870 €) a kotlov na biomasu (voľných približne 230 poukážok v celkovej hodnote 342 318 €). Celkovo je na tento rok na príspevky na obnoviteľné zdroje energie z projektu Zelená domácnostiam II je vyčlenených 10,8 miliónov eur.

Ako si vybrať správne zariadenie?

Pri prechode na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je kľúčové vybrať si správne zariadenie. Nižšie uvádzame stručné porovnanie výhod a obmedzení jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie podporovaných v rámci projektu Zelená domácnostiam:

Slnečné tepelné kolektory

sú vhodným zariadením, ak chcete významne znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb a máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby. Ak však nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie (vnútri domu musíte umiestniť napríklad veľkú, 300-litrovú nádobu a ďalšie súčasti systému), či plocha na ktorú ich chcete umiestniť je tienená stromami alebo budovami, využitie tepelných kolektorov nebude vhodné. Plusom pri slnečných kolektoroch v lete je vykurovanie bazéna pri dome. Na slnečné kolektory je možné získať príspevok až 1 750 eur.

Kotol na biomasu

je ekologický a ekonomicky výhodný zdroj tepla. Využiť ho môžete, ak chcete existujúci zdroj na fosílne palivá nahradiť moderným riešením s automatickou prevádzkou, alebo potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody napríklad pre radiátory. Kotly na biomasu nie sú vhodné, ak nemáte dosť priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva, nemôžete zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávku a dopĺňanie paliva a vynášanie nespálených zvyškov. Ak máte v dome navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové alebo stenové vykurovanie), je tento zdroj zabezpečujúci vyššiu teplotu zbytočný. Pri prechode z kotla na uhlie na kotol na biomasu viete získať maximálny príspevok 1 500 eur.

Fotovoltické panely

sú alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov a ohrev teplej vody. Odporúčame ich využiť, ak prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň alebo hľadáte spôsob, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť svojej domácnosti. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj – ochráni a zabezpečí pri výpadku napájania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového systému. Fotovoltickým panelom však treba prispôsobiť spotrebu domácnosti a čas produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete, môžete bezodplatne dodávať do distribučnej siete. Akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične náročná. Inštaláciu panelov sa neodporúča, ak plocha na osadenie panelov nie je dostatočne veľká, prípadne je tienená stromami alebo budovami. Maximálny príspevok na fotovoltické panely je 1 500 eur.

Tepelné čerpadlo

je moderný zdroj tepla s veľmi ekonomickou automatickou prevádzkou. Je bezobslužný a má vysokú úroveň riadenia. Je vhodný, ak máte v dome potrebujete vykurovať nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie alebo elektrické vykurovanie, pri ktorom chcete znížiť náklady. Tepelné čerpadlo nie je vhodné, ak dom nemá vymenené okná a nie je zateplený, prípadne nemáte možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku tak, aby hlukom nerušila vás ani okolie. Na inštaláciu tepelného čerpadla je možné získať príspevok až 3 400 eur.

5 krokov, ako získať finančný príspevok na obnoviteľné zdroje energie

  1. Zoznámte sa s podmienkami príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom a vyberte si zariadenie
  2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
  3. Požiadajte o poukážku prostredníctvom inovovaného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami. V roku 2021 je možné podávať žiadosti do 15. decembra 2021.
  4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
  5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke

Ešte dôležité upozornenie na záver: Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre staršie domy sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.