Pre rodinné domy kolaudované od januára 2015

Ak má váš dom kolaudačné rozhodnutie vydané v čase od 1. januára 2015 a neskôr a zároveň má energetickú triedu A0, máte vysokú šancu získať príspevok na rodinný dom. Štát ho bude poskytovať po prvýkrát. Výzvu na podávanie žiadostí vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky začiatkom augusta 2019.

Majitelia rodinných domov mohli doteraz žiadať len o príspevok na zateplenie, ktorý je určený pre staršie domy. „Sme radi, že štát pripravil príspevok aj pre vlastníkov novostavieb a podporuje tak skvalitnenie bývania vo všetkých rodinných domoch, starších aj nových,“ hovorí Alexander Prizemin, špecialista stránky Vsetkoozatepleni.sk. Portál  Vsetkoozatepleni.sk ponúka prehľad rôznych štátnych programov týkajúcich sa bývania.

Podmienky pre získanie príspevku

Aj keď je podmienkou príspevku mať dom v energetickom štandarde A0, nemusia sa vzdávať ani tí, ktorí sa chystajú stavať alebo už stavajú. Ak však kvôli financiám majú novostavbu plánovanú iba v energetickej triede A1. „Vďaka niektorým stavebným úpravám možno zvýšiť hospodárnosť domu, dostať ho do triedy A0 a otvoriť si cestu k príspevku od štátu. Najefektívnejšie je v tomto smere zateplenie. Kvalitnejší materiál na zateplenie s vyšším tepelným odporom, ako je napríklad sivý polystyrén alebo minerálna vlna, výrazne zlepšujú vlastnosti tepelnej obálky domu. Okrem toho efektívne zatepľovacie materiály znižujú spotrebu energie na prevádzku domu,“ dodáva Alexander Prizemin.

Výška príspevku pre novostavby

Výška príspevku je jednotná, každý oprávnený žiadateľ dostane na jeden rodinný dom 8 000 €. Ministerstvo touto sumou podporí najviac 500 domov, čo znamená, že oprávnení žiadatelia si spolu rozdelia sumu 4 400 000 €. Žiadosti sa podávajú od 2. septembra 2019 do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu.

Kto môže o príspevok na rodinný dom požiadať?

O príspevok môžu žiadať vlastníci rodinných domov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, nemusia však byť nevyhnutne slovenskými občanmi. Musia vyť vlastníkom domu počas celého konania o poskytnutí príspevku. O príspevok sa dá požiadať až vtedy, keď je dom skolaudovaný, nie počas výstavby.

Okrem dátumu na platnom kolaudačnom rozhodnutí a energetickej triedy domu hrá dôležitú úlohu aj celková podlahová plocha, ktorá môže byť najviac 200 m2. Dom sa musí nachádzať na území Slovenska a má byť využívaný iba na bývanie. V praxi to znamená, že na drese domu nesmie sídliť spoločnosť ani prevádzkareň a dom nemôžete využívať ako chatu či záhradný domček.

Všetky potrebné informácie aj s prehľadom podmienok nájdete na stránke Vsetkoozatepleni.sk v časti Príspevok na rodinný dom. Príspevok dostanete ako bezhotovostný vklad priamo na svoj účet do 30 dní od rozhodnutia.