Aby ste mohli požiadať o príspevok na zateplenie a celkovú obnovu svojho rodinného domu z programu Plán obnovy, budete potrebovať niekoľko dôležitých dokumentov. Čo všetko potrebujete?

Ak zatepľujete a s prácami ste ešte nezačali

 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu alebo znalecký posudok o veku stavby)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

Ak robíte komplexnú obnovu a s prácami ste už začali

 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu alebo znalecký posudok o veku stavby)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

 • projektové energetické hodnotenie stavby

Na stavebnom úrade potrebujete:

 • predložiť projekt (oficiálne: projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné povolenie)
 • požiadať o stavebné povolenie

Najprv žiadosť o príspevok, potom zateplenie

Áno, skutočne si môžete v prvom kroku nechať schváliť žiadosť o finančný príspevok a až následne začať so samotným zateplením rodinného domu. Musíte však splniť určité podmienky. Ako postupovať?

 1. Overte si, či spĺňate základné podmienky na získanie príspevku
 2. Pripravte si vyššie spomenuté doklady
 3. Vyplňte žiadosť (formulár) na webe www.obnovdom.sk
 4. Počkajte na schválenie žiadosti a podpis zmluvy
 5. Zrealizujte zateplenie a ďalšie práce na dome (do 10. mesiacov od podpisu zmluvy)
 6. Po ukončení zateplenia, resp. skolaudovaní (po komplexnej obnove domu) si nechajte vystaviť energetický certifikát
 7. Všetky doklady (energetický certifikát a fotodokumentáciu po zateplení, doklad o nakladaní so stavebným odpadom) predložíte cez informačný systém webu www.obnovdom.sk.

Faktúry a bločky sa neposielajú, stačí ich archivovať ďalších 5 rokov kvôli prípadnej kontrole.

Ziadost o dotaciu na zateplenie domu

Žiadate o príspevok pred
zateplením?

Najprv zateplenie, potom príspevok

Ak ste už váš rodinný dom zateplili (ukončili komplexnú obnovu), treba rovnako vyplniť žiadosť o príspevok a po podpise zmluvy predložiť všetky doklady (spomenuté vyššie) a požiadať o vyplatenie príspevku cez informačný systém webu www.obnovdom.sk.

Máte zateplený dom a žiadate o príspevok?

Koľko peňazí
môžete získať?

Príspevok dokáže pokryť maximálne 75 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je
19 000 eur
. Príspevok však môžete využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

Ziadost o statny prispevok na zateplenie domu

Maximálna výška príspevku

15 000 eur bez DPH

pri úspore energií 3060 %

19 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 60 %