Žiadosť o dotáciu bez stavebného povolenia

Ak nepotrebujete stavebné povolenie (napríklad na zateplenie stačí ohlásenie drobnej stavby) a ešte ste nezačali zatepľovať, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)
 • číslo účtu v tvare IBAN

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

 • podpísaný elektronicky vygenerovaný formulár žiadosti z webu obnovdom.sk
 • energetický certifikát východiskového stavu vrátane návrhu opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • plnomocenstvo (ak žiadateľ o príspevok nie je jediným vlastníkom domu)

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu, resp. vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu

Žiadosť o príspevok na obnovu domu so stavebným povolením

Ak potrebujete stavebné povolenie a ešte ste nezačali s prácami na obnove domu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)
 • číslo účtu v tvare IBAN

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

 • žiadosť o stavebné povolenie
 • projektovú dokumentáciu