Ministerstvo životného prostredia spustilo novú výzvu, ktorej cieľom je podporiť výmenu starých, neekologických kotlov na tuhé palivá za plynové. Do konca novembra majú samosprávne kraje, obce a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia predkladať projekty, vďaka ktorým prebehne výmena kotlov v približne 10-tisíc domácnostiach. Priemerná „kotlíková dotácia“ na jednu domácnosť by mala dosiahnuť 3 000 eur.

Prvú výmenu kotlov uskutočníte od jari 2020

Podľa prieskumu Slovenského hydrometeorologického ústavu a Štatistického úradu SR z roku 2017 až 90 % rodinných domov využíva ako tuhé palivo drevo, v menšej miere uhlie či iné palivá. Pri dreve je osobitným problémom, že sa často spaľuje nedostatočne vysušené. Spaľovanie mokrého dreva tak predstavuje zásadnú záťaž pre ovzdušie. Podľa ministerstva je v súčasnosti na Slovensku odhadom 120-tisíc domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov. 

Oprávnení žiadatelia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2019. Po ich schválení sa začne s reálnou výmenou prvých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach. Ak všetko pôjde podľa očakávaní, do domácností by prvé kotly mohli doraziť už počas prvého polroka 2020. Presné nastavenie dotácie, teda či bude žiadateľom preplatená plná suma alebo len časť ceny zariadenia, bude v rukách samospráv. 

Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré združuje viac ako tritisíc slovenských samospráv, tvrdí, že na program je pripravené.  Dotácie na výmenu kotlov vníma ako nástroj, ktorý mu dokáže pomôcť v úsilí dosahovať úspory na energiách a v šetrení prírody. 

Aktuálna „kotlíková dotácia“ je financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia (30 mil. eur) a zo štátneho rozpočtu (5 mil. eur). Ministerstvo už dnes hovorí o jej zopakovaní aj v ďalších rokoch.

Vymena kotlov za plynove

Nová dotácia na výmenu kotlov na pevné palivá

K zemnému plynu má prístup väčšina domácností

Inšpiráciu pre dotáciu na výmenu kotlov čerpá ministerstvo životného prostredia z Poľska a Česka. U západných susedov využilo program od roku 2015 už vyše 70-tisíc žiadateľov. Na rozdiel od Slovenska však môžu žiadatelia u susedov vymeniť kotol na uhlie za

  • plynový kotol
  • za kotol na biomasu
  • kotol na drevo
  • alebo aj za tepelné čerpadlo.

Ďalšou motiváciou je zákon – staré kotly na tuhé palivá prvej a druhej emisnej triedy bude možné používať iba do septembra roku 2022, následne hrozí pokuta zhruba 50-tisíc českých korún.

Ministerstvo zvolilo v tomto dotačnom programe dotáciu výlučne plynových kotlov, keďže až 77 percent miest a dedín, v ktorých žije vyše 94 percent obyvateľov, je plynofikovaných. Vykurovanie zemným plynom dokáže výraznou mierou prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a jemných prachových častíc znečisťujúcich ovzdušie, čo sú problémy, ktoré sa program snaží zmierniť.

Súbežne na Slovensku beží aj program Zelená domácnostiam z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý dotuje nákup a inštaláciu moderných kotlov spaľujúcich biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov.

Viac informácií o „kotlíkovej dotácii“ ako o ekologickej dotácii nájdete tu.