Čo je to Energetický certifikát

Energetické hodnotenie je povinnou súčasťou každého projektu. Tvorí ho tepelno-technický posudok, v ktorom je vypočítaná celková potreba energie domu so všetkými zariadeniami na vykurovanie, vetranie a ohrev teplej vody.

Podľa výsledných hodnôt sa urobí zatriedenie objektu do energetickej triedy. Energetický certifikát pre novostavbu musí dosiahnuť primárnu energiu triedy A0. Pri rekonštrukcii a obnove budovy nemusí byť dom zaradený do „áčka“, pokiaľ sa to nedá technicky a ekonomicky zrealizovať. V oboch prípadoch je ďalší postup totožný – ak stavebník dodrží projekt, ku kolaudácii vystavíme energetický certifikát, ktorý už iba potvrdzuje správnosť riešenia v projekte.

Vsetko o zatepleni-Energeticky certifikat budovyAko dosiahnuť energetický certifikát triedy A ?

Na dosiahnutie úspornejšej energetickej triedy stačí relatívne málo:

  •  kvalitné zateplenie strechy, izolácia fasády a samozrejme izolácia podlahy
  •  zdrojom tepla je splyňovací kotol na pelety so zásobníkom
  •  ohrev teplej vody zabezpečujú slnečné kolektory

    Výsledkom týchto troch jednoduchých opatrení je, že primárna energia domu je približne o 70 percent nižšia ako celková energia. Hodnota emisií CO2 je tiež veľmi nízka. Dom je teda „ultranízkoenergetický“. Majiteľ spotrebuje zhruba 5 ton peliet za rok, jeho náklady na vykurovanie sú približne 1 000 €.

Aké sú výhody dosiahnutej triedy A?

  • majiteľ zaplatí za vykurovanie skoro o polovicu menej ako pri tradičnom spôsobe vykurovania
  • dom je veľmi ohľaduplný k životnému prostrediu

    Susedia nízkoenergetických domov často nechcú veriť tomu, že tieto majú napríklad kotol na tuhé palivo (pelety), lebo nikdy nevidia, že by z komína stúpal tmavý dym, alebo že by majiteľ vynášal popol. Práve v tom je však ten vtip – ekologické riešenia v praxi totiž naozaj fungujú a eko domy sú našou budúcnosťou.

Čo je primárna energia?

Výpočet a prezentácia údajov o energetickej hospodárnosti budovy sú založené na metodike systému európskych noriem. Výpočtový postup vychádza z potreby tepla, na základe ktorej sa určuje potreba energie (na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody atď.) a v treťom kroku sa určuje primárna energia a emisie oxidu uhličitého.