Energetický certifikát budov: Ako sa dostať do áčka?

Často dostávam otázku, či môže energetický certifikát ovplyvniť reálne úspory energie v rodinnom dome. Priamo nemôže, lebo vystavený certifikát už iba konštatuje stav. Ak chcete usporiť na prevádzke domu, úspory by mal majiteľ domu riešiť ešte pred výstavbou, ideálne pri príprave projektu.

Energetický certifikát budov: Ako sa dostať do áčka?

Čo je to Energetický certifikát

Energetické hodnotenie je povinnou súčasťou každého projektu. Tvorí ho tepelno-technický posudok, v ktorom je vypočítaná celková potreba energie domu so všetkými zariadeniami na vykurovanie, vetranie a ohrev teplej vody.

Podľa výsledných hodnôt sa urobí zatriedenie objektu do energetickej triedy. Energetický certifikát pre novostavbu musí dosiahnuť primárnu energiu triedy A . Pri rekonštrukcii a obnove budovy nemusí byť dom zaradený do „áčka“, pokiaľ sa to nedá technicky a ekonomicky zrealizovať. V oboch prípadoch je ďalší postup totožný – ak stavebník dodrží projekt, ku kolaudácii vystavíme energetický certifikát, ktorý už iba potvrdzuje správnosť riešenia v projekte.

Energeticky certifikat budovyAko dosiahnuť energetický certifikát triedy A ?

Prednedávnom sme s kolegami hodnotili dom, ktorý „dopadol“ veľmi dobre. A pritom stačilo relatívne málo:

  • kvalitné zateplenie strechy, izolácia fasády a samozrejme izolácia podlahy
  • zdrojom tepla je splyňovací kotol na pelety so zásobníkom
  • ohrev teplej vody zabezpečujú slnečné kolektory

    Výsledkom týchto troch jednoduchých opatrení je, že primárna energia je o 70 percent menšia ako celková energia. Hodnota emisií CO2 je tiež veľmi nízka. Dom je teda „ultranízkoenergetický“. Majiteľ spotrebuje zhruba 5 ton peliet za rok, jeho náklady na vykurovanie sú približne 1 000 €.

Aké sú výhody dosiahnutej triedy A?

  • majiteľ zaplatí za vykurovanie skoro o polovicu menej ako pri tradičnom spôsobe vykurovania
  • dom je veľmi ohľaduplný k životnému prostrediu

    Majiteľov sused nechcel veriť tomu, že má kotol na tuhé palivo, lebo nikdy nevidel, že by z komínu stúpal tmavý dym, alebo že by majiteľ vynášal popol. Práve v tom je však ten vtip – ekologické riešenia v praxi totiž naozaj fungujú a eko domy sú našou budúcnosťou.


Čo je primárna energia?

Výpočet a prezentácia údajov o energetickej hospodárnosti budovy sú založené na metodike systému európskych noriem. Výpočtový postup vychádza z potreby tepla na základe ktorej sa určuje potreba energie (na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody atď.) a v treťom kroku sa určuje primárna energia a emisie oxidu uhličitého.

www.energetickycertifikat.net

Autor: Autor: Ing. Jozef Kadlečík
Som autorizovaný stavebný inžinier a energetickej certifikácii a auditom budov sa venujem od roku 2008. Doteraz sme pre našich klientov vystavili viac ako 1 500 certifikátov, ktoré im pomohli usporiť tisícky eur.