Striekaná izolácia je v poslednom čase populárna, keďže sľubuje rýchlu a lacnú izoláciu strechy. Realita je však často iná a nevýhody striekanej, známej aj ako fúkanej izolácie sú zásadné. Keďže samotná izolácia sa doslova vyrába z rôznych chemikálií priamo vo vašom dome, jej kvalita doslova „visí na vlásku“. Ak nie sú podmienky pod strechou ideálne (čo je vo väčšie prípadov) a firma neurobí svoju prácu dokonale, môžete si zarobiť na veľký problém, ktorého riešenie je finančne, technicky aj časovo veľmi náročné. Chybne aplikovaná striekaná izolácia vás môže doslova vyhnať z domu kvôli plesniam, vode a zhnitej streche. Cech strechárov Slovenska preto upozorňuje majiteľov domov na riziká spojené s použitím striekanej izolácie do zateplenia striech.

Kľúčová nevýhoda striekanej izolácie: Keď pena v skutočnosti neizoluje

Na rozdiel od priemyselne vyrábaných izolačných materiálov (minerálna vlna, PIR dosky, penový polystyrén, extrudovaný polystyrén), pri striekanej pene kvalita výslednej izolácie priamo závisí od splnenia viacerých súbežných podmienok na stavbe. Len ak aplikačná teplota, teplota povrchu, vlhkosť vzduchu a ďalšie podmienky presne sedia, môže striekaná izolácia dosiahnuť potrebné izolačné vlastnosti. Zásadný vplyv má aj spôsob montáže a parametre vstupných chemikálií a ich miešanie alebo riedenie na stavbe. V praxi sa vyžadované podmienky reálne takmer nedajú dosiahnuť. Inak povedané, izolačné vlastnosti striekanej izolácie výrazne kolíšu. A čo je najhoršie, kvalitu tejto izolácie len veľmi zriedkavo niekto kontroluje a vo väčšine prípadov chýba aj záväzný protokol o vlastnostiach aplikovanej peny. Kým pri minerálnej vlne alebo PIR doskách, ktoré sa pri izolácii strechy používajú už desiatky rokov, sa izolačné vlastnosti kontrolujú v skúšobnom laboratóriu a vy presne viete, ako budú izolovať, pri striekanej izolácii nič také neplatí. Pod strechou vám firma nastrieka hmotu, ktorej vlastnosti sú úplne neznáme. Možno striekaná PUR pena bude izolovať, ale je reálne riziko, že nebude a vy budete mať problém s tepelnými mostami, plesňami a hnilobou celej strechy. Podobne ako rodiny v tejto reportáži TV Markíza.

Vsetko o zatepleni Striekana izolacia Aplikacia Bast

Dlhý zoznam podmienok na správnu aplikáciu striekanej PUR peny od výrobcu BASF. Podmienky hovoria, akú špecifickú teplotu, vlhkosť v interiéri, ako aj prietok vzduchu treba zabezpečiť, ak má striekaná izolácia dosiahnuť potrebné izolačné vlastnosti. Zdroj

Striekané peny obsahujú chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie

Striekané PUR peny nie sú nič iné ako množstvo chemikálií, z ktorých sa priamo u vás doma vyrába výsledná izolácia. Výpary z chemikálií sú toxické a napríklad chemická zložka striekanej peny MDI je zaradená ako karcinogénna (označenie H351 Suspected of causing cancer). Analýza vzduchu v tomto dome (14:30 min) s podkrovím izolovaným striekanou penou napríklad ukázala, že obsahuje toluén, metyletylketón (rozpúšťadlo) či alfabenzén. Pri vdýchnutí môžu zložky peny spôsobiť silný astmatický záchvat. Samotné zložky peny sa radia medzi nebezpečný odpad a sú horľavé (a pri horení vznikajú toxické plyny ako kyanid).

Zavádzajúce praktiky realizačných firiem

Na Slovensku sme stále častejšie svedkami zavádzajúcich praktík niektorých realizačných firiem, ktoré ponúkajú striekané izolácie. Napriek tomu, že na rozdiel od tradičných overených materiálov je pri striekanej izolácii vyššie riziko chýb, nedodržania izolačných vlastností a ohrozenia zdravia, tieto firmy na riziká neupozorňujú. Dokonca sú schopné zavádzať a na otázku o škodlivých látkach odpovedajú, že striekaná pena nič také neobsahuje a prirovnávajú ju k PUR matracu (ako ukazuje odpoveď jedného pracovníka z firiem pre aplikáciu striekanej izolácie na Facebooku). To je skutočne hrubé zavádzanie. Stačí si pozrieť produktový list so zoznamom látok, z ktorých sa striekaná pena tvorí.

Vsetko o zatepleni Nevyhody striekanej izolacie peny Smejdi

Takto vyzerá zavádzanie firiem ponúkajúcich striekanú izoláciu. Penu prirovnávajú k PUR matracu. V skutočnosti je striekaná izolácia kombinácia chemických látok, z ktorých sú mnohé nebezpečné až karcinogénne.

S reklamáciou následkov striekanej peny ťažko uspejete

Pri striekanej izolácii je problém čokoľvek reklamovať. Výrobca chemických zložiek síce garantuje deklarované parametre, avšak len v prípade správnej montáže. Ako sme však uviedli vyššie, tieto podmienky sa v praxi takmer nedajú dosiahnuť.  Ak dôjde k chybnej montáži, výrobca chemických zložiek zodpovedá len do výšky predajnej ceny zložiek  striekanej peny vrátane DPH. A to je veľmi nízka suma. A ak vám striekaná izolácia zničí strechu a tú je potrebné rozobrať a urobiť nanovo, mala by náklady znášať montážna firma. Avšak v praxi s vysokou pravdepodobnosťou náklady na rozobratie strechy a postavenie novej skončia na pleciach majiteľa domu.

Striekaná izolácia je horľavá

Vo vyhlásení o parametroch, ktoré musí výrobca zložiek striekanej peny uvádzať, je povinne uvedené, ako dokáže odolávať ohňu. Väčšina striekaných izolácií patrí do kategórie reakcie na oheň E alebo F. To znamená, že ide o horľavé materiály. Výrobcovia chemikálií, z ktorých sa pena vyrába, vyslovene upozorňujú, že izoláciu treba špeciálne prekryť protipožiarnymi sadrokartónovými doskami. V praxi vás na to upozorní máloktorá firma so striekanými penami.

Rovnako tieto firmy zanedbávajú špeciálne riešenie komína izoláciou z kamennej minerálnej vlny, ktorá je klasifikovaná ako nehorľavá. Keďže striekaná pena sa predáva ako lacné a rýchle riešenie, toto opatrenie pri nej často chýba. V praxi je bežné, že sa striekaná pena komína dotýka, čím pri kúrení hrozí požiar.

Vsetko o zatepleni Striekana izolacia Protipoziarna odolnost test

Aj keď je pena správne prekrytá dvojitou vrstvou protipožiarnych sadrokartónových dosiek, akonáhle tieto prehoria, vzbĺkne celá vrstva peny a o chvíľu ľahne konštrukcia strechy popolom. Pritom vzniká jedovatý plyn (čo je ďalší  rozdiel oproti minerálnej vlne, ktorá ani horení strechy dym nespôsobuje). Pri tejto skúške po 48 minútach prehorela vrstva peny aj so sadrokartónom a potom už celá konštrukcia ľahla popolom veľmi rýchlo.

Veľký hluk v dome a veľká hrúbka

Zásadnou nevýhodou striekanej izolácie je hluk. Konkrétne, v porovnaní s minerálnou vlnou striekaná izolácia výrazne menej tlmí vonkajší hluk. Kým minerálna vlna má najvyššiu pohltivosť hluku z izolácií na úrovni 1,0, mäkké striekané peny dosahujú len 0,6 a tvrdé striekané peny s uzavretou bunkovou štruktúrou len 0,3. Tým pádom je v podkroví výrazne počuť vonkajší hluk z cesty či stavebných a záhradných prác.  Viac informácií tu.

V decembri 2020 prebehol v certifikovanom laboratóriu Českého vysokého učení technického test, ktorý porovnával tlmenie zvuku bubnujúceho dažďa na plechovú strechu pri zateplení minerálnou vlnou a striekanou PUR penou. Skúška potvrdila, že prenos hluku zo strechy do obytných miestností najvýraznejšie závisí aj od vlastností strešnej izolácie. V konečnom výsledku rozdiel pri hlučnosti bubnujúcich kvapiek dažďa predstavoval 12 decibelov v prospech minerálnej vlny. Inak povedané, v podkroví rodinného domu so strechou zateplenou striekanou izoláciou trpia obyvatelia pravidelne výrazne väčším hlukom ako v prípade zateplenia minerálnou vlnou.

Netreba zabúdať ani na to, že lacná striekaná izolácia potrebuje na dosiahnutie rovnakých vlastností väčšiu hrúbku ako tradičné materiály. Napríklad pri fabricky vyrábanej PIR pene stačí o 12 až 18 percent menšia hrúbka na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu.

Izolačné vlastnosti striekanej izolácie časom degradujú

Aj keby práve u vás pri izolácii strechy firma odviedla dokonalú prácu a striekaná izolácia by izolovala, jej vlastnosti sa budú rýchlo zhoršovať. Priemyselne vyrábané izolácie musia aj po započítaní parametra starnutia počas 25-ročnej životnosti materiálu spĺňať normy, inak sa nedostanú do predaja. Ak by sa vlastnosti striekanej izolácie kontrolovali rovnako, nedokázala by požiadavky normy splniť. Dôvodom sú napeňovacie plyny, ktoré unikajú cez steny buniek peny, a tým pádom sa izolačné vlastnosti strácajú. Napríklad vlastnosti peny s uzavretou bunkovou štruktúrou môžu tvoriť plyn hydrofluorkarbon, ktorý postupne uniká cez stenu buniek. Pri otvorenej bunkovej štruktúre, ktorá sa na Slovensku používa najčastejšie, sú steny medzi jednotlivými bunkami deravé a ako napeňovadlo sa používa voda na vytvorenie CO2 a bunkovej štruktúry. Tým sa do izolácie od začiatku vnáša zabudovaná vlhkosť, ktorá zhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti.

Obzvlášť v prípade použitia striekanej / fúkanej peny s vysokou nasiakavosťou (napr. Polychem Systems Sp.z.o.o., technické údaje uvedené vo vyhlásení o parametroch č. PL-2/S/2014), ktorá je aplikovaná na konštrukčnú OSB dosku v konštrukcii jednolášťovej strechy, hrozí veľmi vysoké riziko tvorby plesní, hniloby dreva až po samotný rozklad dreva, ktoré tým stráca svoju únosnosť. Rovnaká deštrukcia strechy hrozí, keď sa nasiakavá striekaná pena nezakryje parozábranou. Izolácia vtedy nasiakne vlhkosťou, ktorá pôsobí zničujúco na drevenú strechu.

Iba izolácia strechy nestačí, lepšie je zatepliť celý dom s pomocou vyše 8-tisíc eur od štátu

Slováci pri rekonštrukcii robia chybu v tom, že svoje domy rekonštruujú postupne. Napríklad vymenia okná, ale nezateplia steny. Alebo urobia zateplenie domu, ale vynechajú izoláciu strechy a nechajú ju v pôvodnom stave. Väčšina Slovákov investuje do rekonštrukcie menej ako 10-tisíc eur kvôli  nedostatku peňazí. Pritom štát im ponúka možnosť získať až 8 800 eur na zateplenie starších rodinných domov. Podľa prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť  však túto možnosť chce využiť len štvrtina majiteľov domov.

Kompletná rekonštrukcia domu je pre majiteľov domu najlepšou cestou. Pri kvalitnom projekte a materiáloch a dobre realizovaných prácach je výsledkom skutočná tepelná pohoda a zároveň výrazné úspory bežne vo výške 50-60 percent pôvodných nákladov na kúrenie. Navyše sa zvyšuje takzvaný multikomfort bývania. Ten zahŕňa nielen tepelnú pohodu, ale aj izoláciu pred vonkajším a vnútorným hlukom a kvalitný vzduch. Samozrejme, takáto zmena niečo stojí, ale výhody z nej pociťujú majitelia domov okamžite.

Zhrnutie: Tieto dôvody hovoria proti využitiu striekanej izolácie

Iba samotná izolácia strechy nie je správny spôsob, ako postupovať pri zatepľovaní vlastného domu. A pri kombinácii s použitím striekanej izolácie ide vyslovene o chybný krok. Takéto zateplenie nielen neprinesie patričný efekt a nedosiahne dostatočnú úsporu, ale je aj v mnohých ohľadoch rizikové, keďže:

  • striekaná izolácia sa vyrába z chemikálií priamo v rodinnom dome (a chemikálie, ktoré sa postupne uvoľňujú, ohrozujú vaše zdravie).
  • kým tradičné izolácie sa vyrábajú s kontrolovanými izolačnými vlastnosťami, pri striekanej /fúkanej izolácii žiadna záruka neexistuje; práve naopak, keďže na stavbe sa prakticky nedajú dosiahnuť ideálne podmienky, striekaná izolácia má len vo výnimočných prípadoch potrebné vlastnosti (väčšinou je však schopnosť izolovať veľmi nízka).
  • chyby pri striekanej izolácii nielen znižujú izolačné vlastnosti, ale čo je horšie, skondenzovaná voda sa môže v streche hromadiť a táto postupne plesnie a hnije. Po nejakom čase sa dom môže stať až neobývateľný.
  • striekaná izolácia je horľavá a pri lacnej realizácii ju firmy neprekrývajú špeciálnym protipožiarnym sadrokartónom a neriešia oddelenie od komína detailom z kamennej minerálnej vlny; obyvateľom domu tak pri kúrení akútne hrozí požiar.

 Ak ste však pevne rozhodnutí pre striekanú PUR penu, overte si u realizačnej firmy, či vám poskytne podrobný protokol, ktorý vám pomôže pri prípadnej reklamácii. Harmonizovaná európska norma STN EN 14315-2 odporúča, aby firmy po nastriekaní peny vypísali zákazníkovi detailný protokol, ktorý definuje množstvo nameraných parametrov. Ak ste sa rozhodli pre fúkanú penu, rozhodne na tomto protokole trvajte. Je to totiž kľúčový dokument pre prípadnú reklamáciu neskorších škôd, ktoré pena s nesprávnymi vlastnosťami môže spôsobiť. Protokol napríklad obsahuje deklarovaný tepelný odpor nastriekanej peny, ako aj teplotu a vlhkosť pri inštalácii pre prípad, že kontrolné merania pri reklamácii ukážu iné hodnoty. Ak vám firma podrobný protokol odmietne vystaviť, je zrejmé, že niečo nesedí. Na stiahnutie: Protokol o parametroch inštalovanej striekanej izolácie.

7 skutočností, ktoré odporúčame zvážiť pred zateplením striekanou penou

Striekanie v neregulárnych podmienkach

Montážna firma by mala pred izoláciou strechy striekanou penou merať vlhkosť prostredia a materiálov strechy a urobiť opatrenia, aby fúkaná izolácia spĺňala po aplikácii normu. Parametrov, ktoré musia „ladiť“, je mnoho: vlhkosť poréznych podkladov do 15 %, úplne suchý neporézny podklad, relatívna vlhkosť vzduchu do 70 %, správna teplota chemických zložiek, povrchov, konštrukcií aj vzduchu, žiadny prach, olej, voľné častice a ďalšie zložky, ktoré znižujú priľnavosť. Následkom nedodržania parametrov sú chyby striekanej izolácie, ktoré nemusí byť vôbec na povrchu vidieť: vzduchové medzery a nízka uzavretosť bunkovej štruktúry (t.j. namiesto jemnej bunkovej štruktúry sa vytvoria veľké bubliny, ktoré výrazne horšie izolujú). A výsledkom takto aplikovanej fúkanej peny sú slabšie izolačné vlastnosti. Taktiež žiadne „doriedenie“ chemických zložiek vodou, mimo predpísanej receptúry miešania.

PUR pena v nevhodnom prostredí bez ochrany naberá vlhkosť

Niektoré peny s uzavretosťou bunkovej štruktúry do 20 % majú vysokú nasiakavosť. Preto nesmú byť aplikované v priestore, kde by mohli prísť do kontaktu s vlhkosťou. V prípade rozostavanej hrubej stavby, kde sa realizovali mokré procesy ako omietky a potery, to môže byť problém. Nabraná vlhkosť výrazne zhoršuje vlastnosti striekanej izolácie. Pena by sa po nastriekaní mala chrániť, aby k nabratiu vlhkosti neprišlo. V našich klimatických podmienkach je potrebné z interiérovej strany vždy umiestniť inteligentnú klímamembránu / parobrzdu alebo parozábranu, ktorá zamedzí takzvanej konvekcii teplého interiérového vzduchu do stavebnej konštrukcie. Tým pádom sa zamedzí kondenzácii vlhkosti na chladných povrchoch vnútri stavebnej konštrukcie a predíde sa vzniku hniloby v strešnej konštrukcii. (táto reportáž TV Markíza ukazuje praktický príklad chybnej aplikácie striekanej peny)

Striekaná izolácia priamo na hydroizolačnej vrstve môže viesť až k hnilej streche

Pri mnohých realizáciách montážnici nerešpektujú technologický postup a aplikujú /fúkajú striekanú izoláciu priamo na poistnú hydroizolačnú vrstvu bez podloženia tuhým debnením. Výsledkom je nekontrolované  zmenšenie odvetranej vzduchovej medzery, ktorej dodržanie je podmienkou na správne fungovanie strešného súvrstvia a taktiež je podmienkou na záruku na krytinu. Navyše, ak sa poistná hydroizolácia vplyvom striekanej izolácie vyduje, môže dôjsť k zatečeniu vody do strešného plášťa. Odvetraná vzduchová medzera pod krytinou sa tak stáva nefunkčnou, voda sa dostáva pod kontralaty, ktoré následne napadne hniloba. Výrobcovia podstrešných fólii združených v Cechu strechárov Slovenska preto vyslovene NEODPORÚČAJÚ striekanie PUR peny priamo na fóliu bez plného záklopu.

Pena má vraj fungovať ako paropriepustná a zároveň paronepriepustná vrstva (zjavný nezmysel)

Firmy často klamlivo hovoria, že pri striekanej PUR pene netreba parozábranu. Ich argument: pena je paropriepustná (údajne prepúšťa z domu prebytočnú vlhkosť) a zároveň je paronepriepustná (dokáže nahradiť parozábranu). Podľa Cechu strechárov je to nielen zjavné protirečenie a nezmysel, ale aj nebezpečný krok. Kto sa nechá zlákať, že ušetrí na parozábrane, pustí do šikmej strechy vlhkosť a drevená konštrukcia mu časom zhnije.

Vsetko o zatepleni Striekana izolacia Izolacia H2Foam paropriepustnost

Striekaná alebo fúkaná izolácia na komíne a vysoká pravdepodobnosť požiaru

Kým minerálna izolácia patrí do triedy reakcie na oheň A1 (nehorí, nešíri požiar, pri požiari nedymí a nekvapká), väčšina striekaných pien patrí do kategórie E až F. Striekaná izolácie, ako aj fúkaná  izolácia horia veľmi dobre a pomáhajú šíriť požiar, následkom horenia vzniká škodlivý, jedovatý plyn. Takýto materiál si v okolí komínov pri prestupe cez šikmú strechu vyžaduje špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny podľa typu komína a pokynov výrobcu, ktoré bezpečne oddelia penu od kontaktu s rizikovými miestami. Pri výbere striekanej izolácie ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. Zdroj

Obyvatelia bez ochrany dýchajú chemický, toxický materiál

Niektoré striekané izolácie obsahujú spomaľovače horenia, založené na penta-BDE, ktoré sa priebežne uvoľňujú do ovzdušia narúšaním povrchu materiálu. Tieto látky spôsobujú poruchy štítnej žľazy, deficit neurologického vývoja a rakovinu. Štúdie potvrdzujú, že PBDE sa dokážu bioakumulovať (t.j. ukladať v ľudských tkanivách), preto dlhodobé vystavenia týmto látkam môže viesť k spomínaným vážnym poruchám a chorobám.  Preto by priestory po nastriekaní mali byť počas niekoľkých dní nepretržite a poriadne vetrané a zároveň by mala byť vzduchotesne aplikovaná parozábrana, aby sa zamedzilo úniku výparov do interiéru.

Striekaná pena sa vplyvom UV žiarenia mení na prach

Fúkané izolácie nie sú na rozdiel od minerálnych izolácií odolné voči UV žiareniu. Pena sa vplyvom slnečného žiarenia rozpadá, a to aj za zasklením. Ak má rodinný dom šikmú strechu, musí byť k nej vytvorený prístup cez servisný výlez, ktorý má často podobu strešného okna. Ak cez tento otvor aspoň časť dňa svieti slnko na nezakrytú striekanú penu, táto zožltne a postupne sa začne rozpadávať na prach.