Až 43 % ľudí plánuje v najbližších dvoch rokoch rekonštruovať dôležité časti svojich rodinných domov, ako je fasáda, strecha alebo vykurovací systém.  Podĺa uskutočneného prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) však iba štvrtina z repondentov má v pláne využiť príspevok na zateplenie domu, ktorý je pre tento rok vo výške až 8 800 eur. Navyše, z ľudí, ktorí už dom obnovovali, dotáciu na zateplenie reálne využili len 3 %. Najčastejším dôvodom bola neznalosť či obava, že by dotáciu nezískali.

Pre dotáciu sa rozhodne len štvrtina

Ak sa ľudia rozhodnú pre rekonštrukciu svojho bývania, väčšinou ho plánujú financovať z vlastných úspor. Takto uvažuje až 78 percent opýtaných v prieskume. O štátnej dotácii premýšľa 26 percent a 25 percent zvažuje pre rekonštrukciu využiť stavebné sporenie. Aj napriek tomu, že typické staršie rodinné domy na slovenskom vidieku majú minimálne dve poschodia a veľkú fasádu a strechu, cez ktoré uniká najviac tepla, viac ako polovica respondentov (57 %) plánuje na obnovu domu vynaložiť maximálne 10 tisíc eur.  „Prieskum ukázal, že ľudia svoje domy väčšinou obnovujú po častiach a primárne svojpomocne. Keďže ich limitujú vlastné úspory, šetria na materiáloch vrátane hrúbky zateplenia fasády či izolačného materiálu strechy. Tento prístup nie je správny, keďže výsledná úspora a efekt zateplenia nie sú dostatočné. Ak by pritom využili príspevok až 8 800 eur na zateplenie staršieho rodinného domu, mohli by svoj dom obnoviť vo vyššej kvalite a zároveň ušetriť nemalé finančné prostriedky,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER. Žiadosť o príspevok na zateplenie starších rodinných domov pritom vôbec nie je zložitá, stačí postupovať podľa návodu na našej stránke.

Prečo ľudia nevyužívajú dotáciu na zateplenie?

Medzi hlavné dôvody, pre ktoré ľudia príspevok nevyužívajú, uviedla necelá štvrtina opýtaných (23 %), že o takejto možnosti netušila. Rovnakú časť ľudí odradil údajne zložitý proces vybavovania príspevku. Zhruba každý piaty opýtaný sa obával, že by peniaze aj tak nedostal. Jeden z desiatich majiteľov domu o príspevok na zeteplenie nežiadal preto, lebo by musel upravovať projekt renovácie. Asi šiestim percentám ľudí sa zase zdal príspevok príliš malý. Svoje rozhodnutie nevyužiť dotáciu by zmenilo 50 % opýtaných, ak by mali istotu získania dotácie pri splnení podmienok. Takmer rovnaké percento ľudí  by motivovala nižšia administratívna náročnosť. Vyššiu čiastku dotácie by privítala viac ako štvrtina ľudí.

Výber materiálov je kľúčový

Ako ďalej ukázal prieskum BPB, najčastejšie obnovované časti domu boli okná (70 %), fasáda (49 %), podlahy (49 %), vykurovací systém (47 %) a strecha (42 %). Pri zateplení strechy majitelia domov najčastejšie použili minerálnu vlnu (53 %), polystyrén (23 %) a striekanú PUR penu (11 %). Práve používanie striekanej peny je na Slovensku stále väčším problémom.

Vsetko o zatepleni Dotacia na zateplenie domu Vymena okien

Striekané peny nie sú ideálnym izolačným materiálom

Z hľadiska chemického zloženia ide pri striekanej pene o problematický materiál, ktorý je zdrojom nebezpečných chemikálií, je horľavý a má otázne izolačné vlastnosti. Striekané peny obsahujú množstvo chemikálií, ktoré môžu ohroziť zdravie obyvateľov domu. Chemikálie hneď po nanesení začínajú do vzduchu vypúšťať rôzne nebezpečné prchavé látky, ktoré sú toxické. Neseriózne firmy zvyknú tieto fakty zahmlievať s tým, že izolačnú penu prirovnávajú k penovému matracu. To je skutočne hrubé zavádzanie, produktové listy výrobcov totiž obsahujú celý zoznam chemikálií, z ktorých sa pena priamo vo vašom dome vyrába.

Ďalším problémom je horľavosť peny. Striekaná pena by sa v podkroví mala obložiť dvojitou vrstvou protipožiarnych sadrokartónových dosiek. Naopak, ak sa použije minerálna vlna, stačí opláštenie jednou vrstvou bežných dosiek. Nemenej závažným problémom je striekaná pena v okolí komína, ktorá si vyžaduje špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny. Toto opatrenie pri aplikácii peny ako lacnejšej alternatívy často chýba. Striekané peny majú tiež problém s izolačnými vlastnosťami: na stavbe musia byť splnené viaceré ideálne podmienky (aplikačná teplota, teplota povrchu, vlhkosť a ďalšie), ktoré je reálne takmer nemožné dosiahnuť. Keďže kvalitu striekanej peny zvyčajne nikto nepreveruje, netušíte, či zateplenie „funguje alebo nie“. Nehovoriac o prípadoch, kedy sa pena strieka priamo na podstrešnú fóliu, čo priamo zakazujú ich výrobcovia aj Cech strechárov, keďže tento postup vedie až k hnilej streche.

Chyby, ktorým sa treba pri obnove domu vyhnúť

Podľa prieskumu, v ktorom na otázky odpovedali majitelia rodinných domov starších ako desať rokov, v troch slovenských krajoch – Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom – až 47 % opýtaných neplánuje pri obnove domu vypracovanie projektovej dokumentácie. „Projektová dokumentácia od odborníka je úplný základ, aby rekonštrukcia splnila svoj účel a bez porúch „fungovala“ dlhé roky.  Pri obnove domu je totiž dôležité, aby sa podchytili všetky nedostatky stavby a kritické detaily. Bežný človek nedokáže odhaliť všetky tepelné mosty, príčiny nadmernej vlhkosti či odhadnúť, ako sa bude správať dom po zateplení a čo treba urobiť preto, aby ste v dome napríklad nemali zrazu plesne či studené múry. Neodporúčam preto realizovať energetické úpravy bez projektovej dokumentácie,“ hovorí Alexander Prizemin zo spoločnosti ISOVER. Navyše, neodborne navrhnutá a nekvalitne zrealizovaná rekonštrukcia môže viesť k dodatočným zásahom, ktoré mnohonásobne prevýšia náklady na konzultáciu a projektovú dokumentáciu.

Používajte iba kvalitné materiály

Až 90 % majiteľov, ktorí už svoj dom rekonštruovali, hovorí, že najdôležitejším dôvodom rekonštrukcie bolo zvýšenie komfortu bývania a kvalitné vnútorné prostredie. Až na ďalších miestach figurovala nutnosť opráv kvôli technickému stavu domu a úspora výdavkov na energie. Zaujímavosťou je, že takmer polovica opýtaných rekonštruovala kvôli ochrane domu pred letnými horúčavami. Tomuto poradiu dôležitosti by mal zodpovedať aj výber kvalitných izolačných materiálov. Hlavné slovo by mala mať realizačná firma, kvalitný poradenský servis však majú aj výrobcovia izolačných materiálov. Rozhodne sa netreba riadiť internetovými diskusiami: každý dom je jedinečný a každá stavebná úprava si vyžaduje individuálny prístup. Základným parametrom pri výbere materiálu je spoľahlivý výrobca s dobrými referenciami a kvalitným servisom. Zabúdať netreba ani na akustickú izoláciu: pre celkovú pohodu je zásadné, aby vás neobťažovali v dome aj pri zavretých oknách štekanie susedovho psa či hluk na ulici.