Aj keď ste už úspešne podali žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy, alebo sa ešte len chystáte na získanie peňazí na obnovu svojho rodinného domu, potrebujete si vypočítať úsporu a naplánovať celú rekonštrukciu. Pomôcť vám môže bezplatný program na meranie budúcej úspory aj rady odborníkov.

Podmienky pre podanie žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy boli v posledných dvoch výzvach (v apríli a októbri 2023) výrazne zjednodušené až tak, že organizátor nepožadoval žiadnu projektovú dokumentáciu. Na predloženie energetického certifikátu má tak každý úspešný žiadateľ 3 mesiace po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie. Problém je v tom, že mnoho ľudí v momente žiadosti nemá predstavu, čo všetko musí na dome upraviť na to, aby splnilo podmienku dosiahnuť aspoň 30 % úsporu energií a zároveň aby postupovalo podľa odporúčaní odborníka v projektovej dokumentácii alebo energetickom certifikáte. To znamená, že mnoho ľudí tiež netuší, aké financie bude potrebovať. Dokonca niektorí si podľa otázok v našej poradni myslia, že im bude stačiť vymeniť niektoré okná alebo strešnú krytinu a zatepliť strechu, a potom na poslednú chvíľu ešte riešia, čo k obnove pridať.

V tomto článku vám pomôžeme naplánovať si rekonštrukciu a zistiť, koľko financií na to budete potrebovať, aby ste sa mohli následne pustiť do obnovy svojho rodinného domu.

KROK 1: Zmerajte si svoju budúcu úsporu

Málokto si dáva robiť energetický certifikát predtým, ako požiada o dotáciu z Plánu obnovy. Našťastie existuje elegantné riešenie, ako si vypočítať úsporu za pár minút a nula eur cez simulačný program KORDS týmto praktickým online nástrojom sa naučíte pracovať za pár minút vďaka tomuto videonávodu.

Pre tých, ktorí radšej čítajú, pripájame stručné zhrnutie, ako sa ovláda KORD:

  • V prvom kroku si vyberiete typu domu (nemusí byť úplne identický, stačí, že je podobný). Zadáte podlahovú plochu (údaj sa zapisuje do okienka „Plocha podlažia“: pri poschodovom dome sa znásobí na celkovú plochu; Ak by celkové číslo nesedelo, treba upraviť číslo pre jedno podlažie tak, aby sedela celková plocha).
  • Medzi typmi domov sa pohybujete šípkami doľava/doprava a hore/dole pri obrázku domu. Na ďalší krok prejdete kliknutím na dvojitú šípku vpravo hore.
  • Od druhého kroku postupne prechádzate cez jednotlivé časti domu, ktoré sa dajú obnoviť zateplením, resp. cez výmenu okien a zdroja energie (kotla). To znamená že idete po krokoch cez obvodový plášť (fasádu), strechu, okná, podlahu podkrovia, stropu pivnice (suterénu) až po podlahu v nepodpivničenej časti prízemia (podlaha na teréne) a zdroj energie.
  • V okne vľavo si treba vždy šípkami nájsť materiál, z ktorého sú steny, strecha, podlaha atď. a v okne vpravo potom zadávate, ktorú časť domu plánujete zatepliť, akým materiálom a v akej hrúbke. Výber je možný šípkami alebo pomocou tzv. roletového menu.
  • Akonáhle si vyberiete zateplenie prvej časti domu, program vám začne zobrazovať úsporu energií.
Vsetkoozatepleni.sk-KORD vam okamzite odmeria usporu po zateplenie
  • Týmto spôsobom si v programe testujete, čo by vám obnova jednotlivých častí domu priniesla a môžete si presne naplánovať, čo budete rekonštruovať a s akými materiálmi.

„Kľúčovým krokom pri obnove staršieho domu je zateplenie fasády, odborne označované ako zateplenie obvodového plášťa. Keďže vonkajšie steny tvoria najväčšiu ochladzovanú plochu domu, sú cez ne aj najväčšie úniky tepla. V závislosti od hrúbky steny a výberu materiálu s konkrétnou hrúbkou má zateplenie fasády potenciál priniesť 30 až 50 % úsporu energií. To znamená, že už len týmto jedným krokom splníte podmienky na získanie dotácie,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber. Ak k zatepleniu fasády pridáte napríklad zateplenie strechy, mali by ste znížiť spotrebu o vyše 60 %, a tým pádom môžete získať zvýšenú dotáciu 19 000 eur.

Tu nájdete podrobný návod na prácu s programom KORD po jednotlivých krokoch

KROK 2: Poraďte sa s odborníkmi a dajte si naceniť práce a materiál

Mnoho ľudí si chce dom zatepliť svojpomocne, a tým ušetriť. V takom prípade je absolútne kľúčový projekt. Ešte kým pristúpite k jeho záväznej objednávke, mali by ste vedieť, aké náklady vás čakajú. Okrem toho je dôležité skonzultovať s odborníkmi svoje zámery, aby ste mali jasnú predstavu o budúcej obnove už vtedy, keď si objednáte prípravu projektu alebo energetického certifikátu.

Na technickom poradenstve Isover vám poradia, ako zatepliť, akú izoláciu použiť pri konkrétnom materiáli, z ktorého sú steny vášho domu, či ako vyriešiť obnovu plochej alebo šikmej strechy. Takisto vám vedia vypracovať rozpočet a preveriť dostupnosť materiálu v blízkosti vášho domu. Technické poradenstvo môžete kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk alebo telefonátom na bezplatnú linku 0800 139 139. Prípadne môžete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás kontaktujú naspäť.

Vsekoozatepleni.sk-Bezplatne poradenstvo k zatepleniu a rekonstrukcii domu

P.S. Ak chcete rekonštrukciu poňať širšie, čiže okrem nutných krokov pridať napríklad zimnú záhradu či zmeniť funkciu pôvodných častí domu, inšpiráciou vám môžu byť návrhy architektov, ktorí spracovali projekty pre obnovu šiestich typov rodinných domov, ktoré sa v najväčšom počte vyskytujú na Slovensku (Kocka, Štvorec, Orava, Gánkový dom, Dom s prejazdom a Mestská radovka).

KROK 3: Projekt a energetický certifikát

Organizátorovi – Slovenskej agentúre životného prostredia – musíte do 3 mesiacov od podpisu zmluvy doručiť energetický certifikát východiskového stavu (pred obnovou). Tento termín je veľmi „natesno“, keďže na celom území Slovenska je len 232 spôsobilých osôb pre vypracovanie tohto typu energetického certifikátu – preto treba odborníka osloviť čo najskôr a dohodnúť si termín obhliadky.

Zoznam odborníkov na prípravu certifikátu nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov.

Ak vám certifikátor nevie garantovať, že stihne vyššie spomenutý termín, je lepšie neriskovať a objednať si projektové energetické hodnotenie (PEH). Je to dokument s rovnakým účelom ako certifikát, len má zložitejší obsah a odlišný spôsob výpočtu. Odborníka nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI v profesii „Autorizovaní stavební inžinieri“ v špecializáciách: 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, resp.410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy, resp.  430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb -stavebná fyzika. Odborníkov v oboch prípadov môžete nájsť aj na webe projektanti.sk. V tomto článku nájdete návod, ak sa pripraviť na vypracovanie certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Kto chce získať dotáciu, bude potrebovať certifikát už vopred

Keďže žiadosti v 3. a 4. výzve sa „rozchytali“ za veľmi krátky čas, organizátor sa rozhodol, že pri ďalšej výzve sa bude sústrediť na tých majiteľov domu, ktorí sú pripravení na obnovu a dokážu všetko potrebné dokončiť najneskôr do jari 2026. Inak povedané, pri ďalšom podávaní žiadostí o dotáciu na jar 2024 bude hrať veľkú rolu, či máte premyslenú rekonštrukciu, pripravené financie a takisto k dispozícii certifikát alebo projektové hodnotenie.

„Ako sme upozorňovali dlhšie, ambíciou pri využití financií z Plánu obnovy by mala byť čo najkomplexnejšia obnova domov s maximálnym možným znížením spotreby energií a emisií CO2. Túto požiadavku dve posledné výzvy neplnili a je možné, že časť žiadateľov neurobí obnovu v dostatočnom rozsahu alebo dokonca vôbec a bude hroziť, že sa financie nevyužijú. Preto je výbornou správou, že organizátor chce nastaviť pre ďalšiu výzvu podmienky tak, aby uprednostnil majiteľov domov, ktorí sú na komplexnú obnovu pripravení,“ hovorí Alexander Prizemin. Slovenská agentúra životného prostredia má na webe takzvaný formulár pre vyjadrenie nezáväzného záujmu o príspevok na obnovu domu, cez ktorý zisťuje mieru pripravenosti majiteľov domov na obnovu. Podľa jeho výsledkov chce nastaviť pravidlá pre žiadosti v ďalšej výzve. Formulár môžete vyplniť tu.