Celkovo sa 4. výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na obnovu domu uzavrela po necelých dvoch hodinách po prijatí 10-tisíc žiadostí.

V pondelok 9. októbra sa otvorila 4. výzva programu Obnov dom s rezervovanou sumou 190 miliónov eur. Pre veľký záujem sa počet 10-tisíc žiadostí veľmi rýchlo vyčerpal. Ďalšia možnosť podať si žiadosť a získať peniaze na obnovu domu príde pravdepodobne na jar 2024.

Vsetkoozatepleni.sk-4.vyzva je uzavreta-ziadosti sa nedaju podavat

Ďalší krok: zaslanie dokumentov do 90 dní

Všetci, ktorým sa v pondelok 9.10. podarilo na webstránke www.obnovdom.sk vyplniť a odoslať žiadosť o dotáciu, musia pre schválenie dotácie už len jedinú povinnosť: zaslať organizátorovi – Slovenskej agentúre životného prostredia – do 90 kalendárnych dní nasledujúce dokumenty:

 • podpísaný formulár žiadosti
 • farebné fotografie domu pred obnovou (fotografie je treba vyhotoviť podľa tohto návodu).
 • energetický certifikát východiskového stavu (pred obnovou) alebo projektové energetické hodnotenie
 • splnomocnenie ostatnými spoluvlastníkmi domu s podaním žiadosti, ak žiadateľ nie je jediný vlastník domu (vzor žiadosti nájdete tu)
 • potvrdenie o veku domu (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce/mesta o veku stavby, znalecký posudok s vekom stavby) v prípade, že certifikát alebo projektové energetické hodnotenie neobsahuje údaj o veku domu
Vsetkoozatepleni.sk-Pred zateplenim je dolezite nafotit dom z vsetkych stran

Ukážka z návodu k príprave fotodokumentácie k žiadosti o peniaze na obnovu domu.

Vyššie spomenuté materiály je možné zaslať organizátorovi poštou, osobne (zaniesť dokumenty do niektorej z 10 kancelárií v krajských mestách, Liptovskom Mikuláši a Lučenci) alebo elektronicky (s elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk). Termín začína plynúť od vyplnenia online formulára, čiže doručiť vyššie spomenuté dokumenty je treba najneskôr do 9. januára 2024.

Akonáhle dostane organizátor od žiadateľa o dotáciu všetky podklady, posudzuje splnenie podmienok. Ak niečo z podkladov chýba, dostanete výzvu na ich doplnenie a opätovné zaslanie. Keď je všetko v poriadku a žiadosť je kompletná a spĺňa všetky podmienky, dostanete takzvané oznámenie o splnení podmienok. Po ňom nasleduje zaslanie návrhu zmluvy a jej podpísanie. Od momentu podpisu zmluvy plynie lehota 10 mesiacov na zateplenie a ďalšiu obnovu domu.

Keď budete mať celú obnovu hotovú, budete mať ešte maximálne 3 mesiace na predloženie žiadosti o platbu aj s energetickým certifikátom a fotodokumentáciou po obnove. Kto podával žiadosť už so zrealizovanou obnovou, predkladá všetky doklady do 3 mesiacov  od podpisu zmluvy. Slovenská agentúra životného prostredia po podaní žiadosti o platbu skontroluje všetky podklady, prípadne príde na osobnú obhliadku domu a kontrolu dokladov (faktúr a bločkov) namieste. Po tomto kroku schválenie platby a prevod na účet, ktorý ste zadali pri online vyplnení žiadosti k programu Obnov dom na webe obnovdom.sk.

Tri mesiace na certifikát je veľmi krátka doba. Poistiť sa dá takzvaných projektovým energetickým hodnotením

Úzkym miestom pri získaní dotácie z programu Obnov dom je energetický certifikát východiskového stavu (pred obnovou). Ak ste v pondelok úspešne vyplnili žiadosť o dotáciu, zostávajú vám len 3 mesiace na získanie certifikátu. Táto na prvý pohľad dlhá lehota je v skutočnosti veľmi  krátka. Na Slovensku je totiž len 232 odborníkov s oprávnením vystaviť energetický certifikát východiskového stavu, a tí už dnes majú čakacie lehota presahujúce 3 mesiace. Riskovať nesplnenie lehoty 90 dní sa neoplatí, lebo reálne môžete prísť o peniaze z dotácie. Riešením je projektové energetické hodnotenie (PEH), čo je o niečo drahší dokument, avšak s istotou kratšej čakacej lehoty.

PEH môžu vypracovať projektanti aj architekti, spolu 3 198 odborníkov rozdelených nasledovne:

 • 1321 oprávnených stavebných inžinierov pre vypracovanie PEH
 • 1877 oprávnených architektov pre vypracovanie PEH

Odborníka pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia sa dá na dvoch miestach:

 • Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI: profesia „Autorizovaní stavební inžinieri“ v špecializáciách:
  • 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, resp.
  • 410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy, resp.  
  • 430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb -stavebná fyzika
 • www.projektanti.sk

V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa okresu, v ktorom sa nachádza rodinný dom.

Vsetkoozatepleni.sk-Energeticky certifikat-Vsetko co potrebujete vediet

Ak sa rozhodnete pre projektové energetické hodnotenie, dôležité je zladiť spôsob výpočtu PEH s energetickým certifikátom po obnove. „V ideálnom prípade by si mal projektant pre projektové energetické hodnotenie skonzultovať s odborníkom, ktorý bude robiť certifikát po ukončení rekonštrukcie, zladiť výpočet energetickej úspory. Aby sa predišlo rozdielnej vypočítanej úspore kvôli rozdielnemu postupu výpočtu. Ak by totiž certifikátov vypočítal po obnove úsporu nižšiu ako 30 %, znamenalo by to stratu celej dotácie,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Nemáte ešte detailne naplánovanú rekonštrukciu? Toto vám pomôže

Mnoho ľudí nemá ani po podaní žiadosti o dotáciu jasno, čo vlastne budú rekonštruovať. Dá sa to však rýchlo napraviť 3 jednoduchými krokmi:

Krok 1: Naplánujte si rekonštrukciu online

Krok 2: Poraďte sa s odborníkmi

 • Akonáhle si v programe KORD naplánujete, čo budete rekonštruovať, a zároveň si overíte, že spĺňate základnú podmienku pre získanie dotácie (znížiť obnovou energetickú spotrebu domu aspoň o 30 percent), je vhodný čas na cenovú ponuku.
 • Obnovu musíte financovať sami, t.j. potrebujete dopredu vedieť, koľko peňazí budete potrebovať.
 • Odborníci technického poradenstva Isover vám okrem cenovej ponuky zodpovedia aj technické otázky k zatepleniu (aké materiály použiť, ako ich kombinovať, čo sa odporúča pre staršie domy…).
 • Technické poradenstvo môžete bezplatne kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk alebo telefonátom na linku 0800 139 139. Prípadne môžete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás kontaktujú naspäť.