V rámci projektu Zelená domácnostiam III možno od pondelka 16. mája 2022 požiadať o príspevok na obnoviteľný zdroj energie. Konkrétne v tento deň o 15h začne organizátor programu – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – prijímať žiadosti o finančný príspevok na tepelné čerpadlo a kotol na biomasu. Na tieto dve zariadenia je v zásobníku alokovaná suma 15 miliónov eur. To znamená, žiadosti sa budú prijímať až do momentu, keď požadovaná suma podpory celkovo dosiahne túto hranicu. Výzva bude otvorená maximálne do konca mája. Následne sa zásobník uzavrie a SIEA bude postupne vydávať poukážky na kúpu a inštaláciu nových obnoviteľných zdrojov energie.

Príspevok až 3 400 eur na tepelné čerpadlo

Na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla získa úspešný žiadateľ maximálne 3 400 eur. Základná sadzba podpory predstavuje sumu 272 eur na kW výkonu čerpadla (maximálne 2 720 eur). V prípade, ak je dom zateplený, resp. boli na ňom realizované iné opatrenia na úsporu energie, alebo v oblasti nie je dostupné centrálne zásobovanie teplom, podpora predstavuje 299 eur na kW (max. 2 992 eur). V prípade, že platia obe vyššie spomenuté podmienky, sa podpora zvyšuje na 340 eur na kW a maximálne 3 400 eur. Maximálny podporovaný výkon čerpadla je 10 kW.

Rovnakým princípmi sa riadi aj príspevok na kotol na biomasu. Základná podpora predstavuje 80 eur na kw (max. 1 200 eur), zvýšený 88 eur na kW (max. 1 320 eur) a najvyšší 100 eur na kW (max. 1 500 eur).  Príspevky v programe Zelená domácnostiam sa vždy určujú podľa inštalovaného výkonu a uvedené sumy predstavujú maximálnu podporu. Tu nájdete presný postup, ako získať finančný príspevok na tepelné čerpadlo alebo kotol na biomasu.

V praxi agentúra uvoľňuje nové poukážky do ďalších výziev v závislosti od toho, aký počet tých starších si už žiadatelia stihli  uplatniť. Napríklad pri tepelných čerpadlách sú momentálne rozdelené majiteľom domov poukážky v hodnote necelého 1,5 milióna eur. Po aktuálnej výzve sa stav vydaných poukážok navýši, avšak keď si časť majiteľov poukážky uplatní, zariadenia sa zaregistrujú a hodnota „otvorených“ poukážok opäť klesne pod 1,7 milióna eur, informačný systém automaticky uvoľní ďalšie poukážky novým žiadateľom.

Platnosť poukážok sa predlžuje na osem mesiacov

Organizátor pre májové žiadosti predĺžil platnosť poukážok z troch na osem mesiacov. Doba začína plynúť dňom vydania poukážky. Od momentu, kedy poukážku žiadateľ obdrží majú firmy zariadenie objednať, nainštalovať a následne zaslať SIEA žiadosť o preplatenie poukážky. Dôvodom predĺženia platnosti poukážok sú dlhšie dodacie lehoty pri všetkých zariadeniach.

Podpora inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z európskych a štátnych peňazí funguje už od roku 2015. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia bolo doteraz prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených 36-tisíc inštalácií sumou 76 miliónov eur.

Podľa ministerstva hospodárstva nejde o poslednú podporu na výmenu starých kotlov za moderné zariadenia na obnoviteľné zdroje. Nové zariadenia chce štát v ďalších rokoch podporiť ďalšími 100 miliónmi eur. Na rozdiel od minulosti sa však podpora bude týkať už len dvoch druhov zariadení: tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Inštalácia fotovoltických panelov, solárnych panelov a veterných turbín z programu vypadla.