Podľa prieskumu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) klesla celková spotreba tuhých palív v rokoch 2017 – 2019 o 9 %. Sektor budov produkuje okolo 18 % všetkých emisií na Slovensku a na domácnosti pripadá 11 % podiel, čo je približne tri milióny ton CO2 ročne. Keď ústav vyradil domácnosti vykurované zemným plynom, zistil, že až 89 % ostatných domácností kúri práve drevom. Priemerná spotreba dreva domácností je viac ako sedem ton za rok a 67 % domácností uvádza, že drevo skladuje viac ako rok alebo ho už kupuje suché.

Pomôcť môžu zariadenia na obnoviteľné zdroje energie

Oproti roku 2017 klesol celkový počet spaľovacích zdrojov (krby/kotle/pece na drevo či uhlie) o 6,5 %. Rozdiel oproti zníženej spotrebe má „na svedomí“ zatepľovanie budov aj modernejšie zariadenia. Podľa prieskumu slovenské domácnosti vyradili v posledných dvoch rokoch 31 % klasických kotlov, 23 % starých krbov a krbových kachlí a až 33 % elektrických bojlerov. Naopak, o tri percentá sa zvýšil počet automatických kotlov a o 10 % vzrástol počet kotlov na zemný plyn.

Aj napriek nižšej spotrebe tuhých palív trpí Slovensko v zimnom období zhoršenou kvalitou ovzdušia. Zásadnú zmenu tejto situácie majú v rukách najmä majitelia rodinných domov. Dobrou správou je, že na výmenu starého kotla na uhlie či drevo za nový, ekologický zdroj tepla prispieva štát v rámci projektu Zelená domácnostiam sumou až 3 400 eur. V rámci projektu Zelená domácnostiam štát podporuje cez špeciálne poukážky nákup a inštaláciu týchto ekologických vykurovacích zariadení:

  • fotovoltické panely
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Takto môžete získať príspevok až 3 400 eur

Poukážky na obnoviteľné zdroje energie pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Maximálna výška podpory je 50 % z oprávnených výdavkov vo faktúre.  Najvyššia suma príspevku je pritom zároveň obmedzená pevnou čiastkou a pre jednotlivé technológie sa líši. Najvyššiu podporu – v maximálnej výške 3 400 eur – je možné získať na tepelné čerpadlá, 1 750 eur na slnečné kolektory a po 1 500 eur na kotly na biomasu aj na fotovoltické panely. Detailné informácie a presný postup, ako získať so štátnou podporou nový zdroj energie, nájdete tu. Dôležité je, aby sa dodávka zariadenia, jeho montáž a inštalácia zrealizovala až po vydaní poukážky. Slovenská inovačná a energetická agentúra bude aj naďalej klásť veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania životného prostredia. Preto finančnú podporu na nákup a inštaláciu kotlov na biomasu získajú žiadatelia len vtedy, ak nahrádzajú starý kotol na tuhé fosílne palivo (uhlie, drevo). Pri tepelných čerpadlách, slnečných kolektoroch a fotovoltike takáto podmienka nie je – príspevok môžete získať, keď nahradíte ľubovoľný starý zdroj tepla.

Výmena kotla a zateplenie celého domu spolu úzko súvisia

Prieskum SHMÚ zároveň ukázal, že sa na Slovensku zvyšuje aj percento zateplených a rekonštruovaných rodinných domov. Podľa prieskumu má 90 % zrekonštruovaných domov nové okná, 60 % izoláciu obvodových múrov a 33 % má zateplenú strechu. Pre tých, ktorí sa ešte len chystajú zatepľovať, je dobrou správou možnosť získať príspevok na zateplenie až do výšky 8 800 eur. Príspevok na zateplenie môže pokryť až 40 percent celkových nákladov na zateplenie. Štát navyše osobitne prispieva na obstaranie kvalitného projektu zateplenia a energetického certifikátu sumou 800 eur.

Ak plánujete meniť zdroj energie, súbežne by ste mali dom aj zatepliť. Zateplením totiž okamžite znižujete energetickú spotrebu, a tým pádom potrebujete menej výkonný (čiže aj lacnejší) zdroj tepla. Okrem toho bez zateplenia nedokážete dostatočne využiť efekt nového zdroja tepla.

„Zateplenie hrá pri obnove rodinného domu zásadnú rolu. Kvalitným zateplením stien a strechy viete efektívne znížiť energetickú spotrebu a taktiež ochrániť váš domov pred prehrievaním v lete, čím ušetríte aj na zbytočnom chladení priestorov. Ak sa pri obnove využije príspevok až 8 800 € na zateplenie staršieho rodinného domu, môže sa dom obnoviť vo vyššej kvalite a ušetriť nemalé finančné prostriedky,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Požiadať o príspevok na zateplenie starších rodinných domov pritom vôbec nie je zložité. Stačí postupovať podľa návodu na našej stránke.