Od konca apríla 2023 bude možné opäť podávať žiadosti o dotáciu na zateplenie vo výške až 19-tisíc eur. Podmienky sa výrazne zjednodušujú.

Tieto zmeny budú platiť pre nové žiadosti

V piatok 10. marca 2023 boli zverejnené nové podmienky pre žiadosť o dotáciu na zateplenie a ďalšiu obnovu z programu Obnov dom (Plán obnovy), ktorý ako organizátor zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia. Zásadnou informáciou je, že podmienky na získanie dotácie na zateplenie 15-tisíc, resp. 19-tisíc eur sa významne zjednodušia. Nové žiadosti bude možné podávať od konca apríla 2023.

Tu sú zmeny, ktoré oznámilo ministerstvo životného prostredia pre program Obnov dom:

  • trvalý pobyt žiadateľa už nebude podmienkou,
  • financovanie bude výhodnejšie, spoluúčasť žiadateľa sa zníži na 25 % z doterajších 40 % zo sumy do 15-tisíc eur,
  • k žiadosti sa nebude prikladať stavebné povolenie alebo ohlásenie, stačiť bude čestné vyhlásenie,
  • energetický certifikát bude stačiť priložiť tri mesiace po podpise zmluvy,
  • podmienkou bude úspora 30 percent energie,
  • bude možné preplatiť časť faktúr pred skončením rekonštrukcie,
  • agentúra nebude preverovať dlhy žiadateľa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni,
  • podmienkou bude povinný výber len jedného opatrenia zo skupiny A (zateplenie), aby mohli ľudia čerpať aj z opatrení B a C (fotovoltika a tepelné čerpadlá).

Pri predstavení upravených podmienok poverený minister životného prostredia zhrnul ambíciu pre novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu takto:  „Nová výzva je pripravená tak, že k vyplneniu žiadosti bude stačiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.“

Podmienky pre ziskanie dotacie na zateplenie z plan obnovy 2023

Prečo dochádza k zmenám podmienok dotácie

V rámci dvoch úvodných výziev (štandardnej a so zvýhodnenými podmienkami pre sociálne odkázaných) bolo možné podávať žiadosti od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja ku koncu februára organizátor prijal 3 581 žiadostí majiteľov domov, avšak do začiatku marca podpísala zmluvu len so 102 žiadateľmi. Celkovo bolo na prvé dve výzvy alokovaných 30 miliónov eur, doteraz sa však podarilo minúť z tejto sumy len 1,2 milióna. Aj keby agentúra schválila všetky podané žiadosti, neminulo by sa z vyčlenenej sumy viac ako 10 percent.

Ktoré podmienky pre získanie dotácie už nie sú dôležité?

Tieto výsledky nie sú dobrou vizitkou pre nastavenie podmienok dotácie. „Je zrejmé, že niektoré podmienky boli príliš zložité či prípadne nešťastne nastavené. Napríklad podmienka trvalého pobytu má bez pochyby svoju logiku, avšak nastaviť ju spätne k septembru 2022 nedávalo zmysel. Keďže z podpory by nemali profitovať rekreačné objekty, ale celoročne obývané domy, osobne by som sa prihováral za to, aby trvalý pobyt podmienkou zostal, avšak len k dátumu podania žiadosti. Uvidíme, akým spôsobom sa prejaví avizované úplne zrušenie podmienky trvalého pobytu,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Financovanie obnovy

V praxi sa ako problematické ukazovala napríklad nutnosť mať k dispozícii peniaze na celú rekonštrukciu alebo stavebné povolenie (túto podmienku SAŽP zrušila už ku koncu januára 2023. „Na základe prvotných informácií k zmenám sa dá vyjadriť opatrná nádej, že čerpanie narastie. Bude však dôležité ustrážiť kvalitu realizovaných rekonštrukcií, aby zodpovedali odporúčaniam odborníkov v energetickom certifikáte, a tým pádom mali dlhú životnosť. Pri zateplení hrá veľkú rolu, aké materiály použijete a či dodržíte technologické postupy,“ dodáva Alexander Prizemin.

Tu nájdete všetky dôležité informácie o tom, ako podať žiadosť o dotáciu.

Zdroje informácií: https://e.dennikn.sk/minuta/3265997  a https://www.minzp.sk/spravy/marec/projekt-www-obnovdom-sk-ma-vysledky.html