Na Slovensku aktuálne bežia dva dotačné programy na nové energetické zdroje: „Môj nový kotol“ s príspevkom 600 eur na nový kondenzačný kotol a Zelená domácnostiam s príspevkom až 4 000 eur na obnoviteľný zdroj.

Popri dotácii na zateplenie na komplexnú rekonštrukciu rodinných domov z Plánu obnovy, v ktorej možno získať príspevok až 19-tisíc eur, sú aktuálne otvorené ďalšie dva dotačné programy pre rodinné domy a byty: dotácia na nový plynový kondenzačný kotol a príspevok na tepelné čerpadlo a ďalšie obnoviteľné zdroje energie.

V tomto článku si predstavíme oba dotačné programy a povieme si, ako možno získať finančnú podporu.

Kondenzačný kotol so zľavou 600 eur

Kto má doma starší, atmosférický plynový kotol a uvažuje o jeho výmene za novú, kondenzačnú verziu, môže ho získať o niečo lacnejšie. Na jeho kúpu aktuálne prispieva SPP – Distribúcia s partnerskými výrobcami kotlov poukazom na zľavu do 600 eur podľa typu kotla. Možnosť získať poukaz aktuálne trvá do 31. decembra 2023. Zároveň SPP – Distribúcia avizuje pokračovanie dotácie aj v roku 2024 v rámci druhej fázy ponuky.

Ako si vybrať kotol

Na stránke Môj nový kotol je k dispozícii prehľad kotlov od šiestich výrobcov vykurovacej techniky, na ktoré je možné získať zľavu. Ide celkovo o 36 kotlov značiek Bosch, Buderus, Immergas, Toptherm, Wolf a Biasi. V ponuke sú tri výkony kotla (20, 25 a 35 kW) s rôznym spôsobom prípravy teplej vody (externý zásobník/vstavaný zásobník/prietokový ohrev).

Výrobcovia vo všeobecnosti hovoria, že kotol so stredným výkonom 25 kW sa hodí do bežného rodinného domu. Pri byte alebo veľmi úspornom dome v energetickej triede A0 by mal výkonovo stačiť aj kotol s výkonom 20 kW. Naopak, veľké a nezateplené domy budú potrebovať vyšší výkon a ich majitelia by si mali vyberať z kotlov s výkonom 35 kW.

Výber variantu zásobníka vody priamoúmerne závisí od počtu osôb v domácnosti a bežnej spotreby teplej vody. Pri menšej spotrebe a menšom počte osôb postačuje prietokový ohrev, s rastúcou spotrebou je však výhodnejším variantom niektorý druh zásobníka, keďže priamy ohrev je drahší a kotol v niektorých prípadoch nedokáže pri prietokovom ohreve zabezpečiť dostatok teplej vody.

Koľko sa dá ušetriť s kondenzačným kotlom

Základná zľava vďaka poukážke predstavuje sumu do 600 eur. Výrobcovia pri prevádzke kondenzačných kotlov hovoria vo všeobecnosti o úspore až 23 percent nákladov v porovnaní s klasickým (atmosférickým) plynovým kotlom. Samozrejme, konkrétna úspora závisí od tepelných únikov v dome či byte, teploty vykurovania miestností a tiež od spotrebiteľského správania pri spotrebe teplej vody. Výhodou kondenzačného plynového kotla sú aj nižšie emisie skleníkových plynov a fakt, že tieto moderné kotly sú pripravené aj na spoluspaľovanie vodíka, čiže sa budú využívať ešte dlhé roky aj po tom, ako začnú štáty do zemného plynu primiešavať biometán, resp. vodík.

Tri kroky pre získanie dotácie

  1. Vyberte si kotol: Na webe  je 36 rôznych modelov kotlov, stačí si vybrať jeden z nich. Na tejto stránke nájdete výhody a nevýhody jednotlivých typov kotlov.
  2. Kliknite na „Chcem poukaz na nový kotol“ a vyplňte žiadosť: Do formulára je potrebné uviesť POD kód, ktorý je vo vyúčtovacej faktúre za plyn, prípadne na zmluve o pripojení k distribučnej sieti alebo na zmluve o dodávke plynu (kód sa začína písmenami SKSPPDIS).
  3. Systém následne vygeneruje poukaz: Poukaz si možno uplatniť v predajni výrobcov vykurovacej techniky. Kontakty na výrobcov nájdete tu.

Zelená domácnostiam umožňuje inštalovať nové zariadenia s dotáciou od 30. októbra 2023

Rámcové podmienky pre získanie poukážky na nový obnoviteľný zdroj energie sme popísali pred časom v tomto článku. Nájdete v ňom všetky dôležité informácie vrátane 8 krokov, ako získať až 4 000 eur na nový zdroj tepla.

Podmienky nového programu Zelená domácnostiam boli zverejnené 30. októbra 2023 a od tohto dátumu je možné inštalovať tepelné čerpadlo, fotovoltiku, slnečné kolektory alebo veterné turbíny podľa nových podmienok a následne (v úvode roka 2024) žiadať o vystavenie poukážky, cez ktorú sa realizuje dotácia. Finančný príspevok je možné získať len na takzvané registrované zariadenia, ktoré výrobcovia alebo inštalatéri zaregistrovali u organizátora – Slovenskej inovačnej energetickej agentúry – a ktoré spĺňajú podmienky. Od augusta 2023 je v programe Zelená domácnostiam zaregistrovaných vyše 2 200 podporovaných zariadení vrátane meničov napätia k fotovoltike, ktorých je v zozname zatiaľ 66. Samotných inštalatérov, ktorí sa takisto musia registrovať, sa k dnešnému dátumu do programu prihlásilo vyše 770. Prvej tretine z nich už agentúra zaslala zmluvy na podpis a ďalší budú nasledovať. Všetko zatiaľ prebieha tak, aby sa záujemcovia mohli zaregistrovať v 1. štvrťroku 2024 pre vydanie poukážky, a získať tak dotáciu na nový zdroj energie.

Dotácia v závislosti od výkonu a miesta, kde sa nachádza dom

Toto sú základné pravidlá programu Zelená domácnostiam:

1. Dotácia sa dá získať len na obnoviteľné zdroje energie, čiže tepelné čerpadlo, fotovoltiku, slnečné kolektory, kotol na biomasu alebo veternú turbínu.

Vsekoozatepleni.sk-Dotacia z programu Zelena domacnostiam na tepelne cerpadlo-fotovoltiku-slnecne kolektory-kotly na biomasu-veterne turbiny

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

2. Výška podpory závisí od výkonu (v tomto článku nájdete presné sumy). Pri fotovoltike je maximálny výkon, na ktorý sa dá bežne získať podpora, 3 kW, čo predstavuje dotáciu 1 725 eur. Ak však domácnosť preukáže dovtedajšiu ročnú spotrebu vyššiu ako 3 000 kW, môže získať finančnú podporu až na výkon 7 kW (čiže 3 500 eur).

3. Dotácia môže narásť o 15 % pre domácnosti z tzv. oblastí riadenia kvality ovzdušia, ktoré si nainštalujú bezemisné zariadenie (čiže niektoré zariadenie okrem kotla na biomasu), resp. ktoré prestanú používať tuhé palivá, čiže napríklad zrušia kotol na uhlie či na biomasu alebo demontujú krb. Splnenie podmienky budú domácnosti preukazovať fotografiami a musia počítať aj s kontrolami na mieste inštalácie.

Kto má záujem vymeniť svoj starý kotol za obnoviteľný zdroj energie, môže si vypočítať výšku podpory na novej kalkulačke programu Zelená domácnostiam.

Zároveň organizátor pre výber vhodného zariadenia zriadil bezplatnú poradenskú linku na čísle 0800 199 399, na ktorej sú v pracovné dni od 8.00 do 15.00 k dispozícii odborníci. Súčasne sú záujemcom o informácie k dispozícii aj regionálne poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU, a to v týchto mestách:

Vsetkoozatepleni.sk-Poradenske centra Zelena domacnostiam