Z prvých dvoch výziev z roku 2022 bola dodnes vyhodnotená len tretina žiadostí, pri najnovšej, aprílovej, výzve sa budú lehoty predlžovať. Teraz je najlepší čas dať si vypracovať certifikát.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako organizátor programu Obnov Dom bojuje s personálnymi kapacitami a takisto nedostatkami pri žiadostiach o dotáciu najmä z prvých dvoch výziev, v ktorých mohli majitelia rodinných domov podávať žiadosti od októbra 2022 do konca februára 2023. Čas medzi prijatím žiadosti o dotáciu, prvým vyhodnotením, výzvou na doplnenie podkladov a schválením žiadosti sa tak výrazne natiahol. SAŽP aktuálne pristúpila k obmedzeniu stránkových hodín v regionálnych kanceláriách, aby jej zamestnanci mohli venovať viac času hodnoteniu každej podanej žiadosti o dotáciu.

V každom prípade, ak ste podali žiadosť o dotáciu na zateplenie v prvých dvoch výzvach na jeseň 2022 alebo najnovšie 24. apríla, nezostáva vám nič iné ako čakať, kým dostanete výsledky vyhodnotenia. Tento čas by ste však mali využiť na dôležitý ďalší krok: vypracovanie energetického certifikátu východiskového stavu a naplánovanie celej rekonštrukcie vrátane objednania stavebného materiálu.

Spracovaná je len malá časť žiadostí, organizátor sľubuje zrýchlenie

K 19.6.2023 vyhodnotila SAŽP z úvodných dvoch výziev niečo cez 2 300 žiadostí, čo sú približne dve tretiny. Agentúra pôvodne predpokladala, že žiadosti dokáže spracovať do 3-4 mesiacov, v realite to už trvá vyše pol roka. Situáciu komplikuje fakt, že v takmer 60 percentách vyhodnotených žiadostí chýbajú požadované údaje alebo prílohy (konkrétne v 1 163 prípadoch). V takom prípade Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva na doplnenie žiadosti v lehote do 30 dní, ktoré si domácnosti môžu v prípade potreby ešte predĺžiť. Tým pádom sa celý proces schvaľovania výrazne „naťahuje“.

Ešte väčšiemu náporu však čelí organizátor dotácie na zateplenie z Plánu obnovy pri aprílovej výzve, do ktorej sa prihlásilo až 10-tisíc žiadostí. Z nich 8 500 žiadateľov poslalo do 15 pracovných dní doplňujúce podklady, a teda agentúra ich žiadosti môže začať posudzovať. Zvyšní žiadatelia by mali od agentúry dostať výzvu na poslanie dokladu o veku domu a podpísaný formulár žiadosti s náhradným termínom.

Slovenská agentúra životného prostredia pôvodne avizovala, že všetky žiadosti z apríla vyhodnotí do 30 dní. Dnes je jasné, že to nebolo reálne. Jednou z príčin je zásadne vyšší a nárazový záujem, ktorý agentúra nečakala. Kým v prvých dvoch výzvach podalo žiadosť za pol roka niečo vyše 3-tisíc záujemcov, v aprílovej výzve sa počet 10-tisíc žiadostí naplnil už za 14 hodín. SAŽP podľa dostupných informácií z aprílovej výzvy dodnes posúdila 1 060 žiadostí. Aktuálne organizátor avizuje, že robí všetko preto, aby žiadosti z aprílovej 3. výzvy vyhodnotil najneskôr do augusta.

Štát sa musí poponáhľať, ak chce vyčerpať financie z Plánu obnovy

Problémom je, že pri existujúcich aj chystaných výzvach si oneskorenie, aké sme videli doteraz, nebude môcť štát dovoliť. 500 miliónov eur na obnovu 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy musí Slovensko minúť do polovice roka 2026. Ak by hodnotenie len doteraz podaných žiadostí pokračovalo v aktuálnom tempe, trvalo by to ďalšie dva roky a samotné zateplenie a ďalšia rekonštrukcia by sa ledva stihla. Slovensko však bude vyhlasovať ešte ďalšie výzvy, a pri tých by už realizácia bola reálne ohrozená až nemožná. Organizátorovi tak nezostáva nič iné, len celý proces posudzovania urýchliť.

Pocas schvalovania ziadosti o dotaciu z programu Obnov je vhodne riesit energeticky certifikat.

Obmedzené stránkové hodiny v 10 kanceláriách

Jedným z krokov, ktorými sa SAŽP snaží urýchliť hodnotenie žiadostí, je obmedzenie stránkových hodín v regionálnych kanceláriách. Všetkých 10 kancelárií je otvorených verejnosti len v utorok a štvrtok od 15. do 17. hodiny, zvyšné dni a časy sú nestránkové a zamestnanci pobočiek sa vtedy venujú spracovaniu a vyhodnoteniu podaných žiadostí. Informačná linka Ministerstva životného prostredia pod názvom „Zelená linka“ je síce štandardne dostupná v priebehu pracovných dní od 8. do 18. hodiny na čísle 0800 144 440, avšak špecifické informácie k vašej žiadosti alebo k objasneniu podmienok dotácie na zateplenie na nej nezískate. Vaše otázky však môžete posielať do našej poradne.

Viac času na povinný energetický certifikát

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. V tomto prípade predĺžené spracovanie žiadostí pomôže žiadateľom stihnúť termín na vypracovanie energetického certifikátu východiskového stavu. Na Slovensku je totiž len niečo vyše 230 odborníkov s oprávnením tento certifikát vystaviť a momentálne sú všetci mimoriadne vyťažení. To znamená, že na obhliadku a vypracovanie certifikátu musíte počítať s termínom dlhším ako 3 mesiace. Kto má schválenú žiadosť o dotáciu a podpísanú zmluvu, môže mať preto vážny problém stihnúť trojmesačný termín pre zaslanie certifikátu do Slovenskej agentúry životného prostredia. Keďže spracovanie aprílových žiadostí ešte nejaké týždne až mesiace potrvá, tento problém odpadá.

Odborníka na vypracovanie certifikátu nájdete webe Slovenskej komory stavebných inžinierov v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov a špecializácie 1 „Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov“. Druhým zdrojom je web projektanti.sk. Vyhľadávať môžete podľa okresu, kde sa nachádza váš rodinný dom.

Trvajte pri certifikáte na obhliadke, inak môžete prísť o dotáciu

Ak hľadáte ponuky na internete, treba si dať pozor na nečestný prístup pri energetických certifikátoch, kvôli ktorému môžete prísť o celú dotáciu. Problémom je, že neseriózni certifikátori ponúkajú vypracovanie certifikátu bez osobnej obhliadky. To je problém hneď z viacerých dôvodov:

  • Ak popis domu nebude „sedieť“ s realitou a s certifikátom, ktorý sa spracúva po zateplení, nemusí rekonštrukcia splniť podmienku pre získanie dotácie, ktorou je aspoň 30 % energetická úspora. Tá sa totiž počíta výlučne na základe oboch energetických certifikátov (východiskového stavu a stavu po zateplení).
  • Kvôli zle urobenému certifikátu vám môže na papieri vyjsť podozrivo vysoká úspora, ktorá by mohla vyústiť do dodatočnej kontroly a prípadného odmietnutia vyplatenia dotácie.

„Tretí problém sa týka kvality zateplenia. Certifikát totiž povinne obsahuje návrh, čo všetko a akým spôsobom by ste mali na dome rekonštruovať, aby ste znížili spotrebu a zároveň odstránili problematické miesta, ako sú napríklad tepelné mosty či vlhké steny. Ak odborník nepríde a dom poriadne neobhliadne, nemá šancu navrhnúť vám správne riešenie. Zateplenie potom nemôže naplno plniť svoju funkciu a vy nebudete mať v dome žiadaný komfort. Je veľmi dôležité, aby certifikátor prišiel na podrobnú obhliadku a až podľa nej vypracoval certifikát,“ zdôrazňuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Bezplatné poradenstvo pri plánovaní rekonštrukcie

Ak sa chcete poradiť, čo všetko zatepliť, akým spôsobom a s akými materiálmi, môžete sa obrátiť na technické poradenstvo partnerov z Isover, Rigips a Weber. Poradia vám, aké riešenie bude pre vás najvhodnejšie, v akej hrúbke je vhodné izolovať fasádu, strechu či podlahy staršieho domu a zároveň vám spočítajú presnú potrebu materiálu na rekonštrukciu vrátane ceny. Tým pádom si budete môcť materiál objednať v presnom množstve. Odborníci z technického poradenstva vám vedia tiež pomôcť s kladačským plánom pre zateplenie plochej strechy, overiť vhodnosť omietky či lepidla pre váš dom, ako aj prezistiť dostupnosť materiálu v lokalite či odporučiť overené firmy pre realizáciu zateplenia. Špecialistov z technickej podpory viete kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk, telefonátom na bezplatnú linku 0800 139 139 alebo cez kontaktný formulár.

Softvér na webe, ktorý vám overí dosiahnutú úsporu

Na overenie úspor na spotrebe energií po rekonštrukcii odporúčame využiť bezplatný simulačný program KORD. Program vám vypočíta, či vám plánované zateplenie prinesie minimálne 30 % energetickú úsporu, ktorá je podmienkou pre vyplatenie dotácie 15 000 eur. Samozrejme, ak skombinujete viacero druhov zateplenia a prípadne pridáte aj výmenu okien a dverí či nový zdroj tepla, môžete získať z Plánu obnovy finančný príspevok až 19 000 eur.

Program KORD je urobený tak, aby ste ho vedeli ovládať za pár minút. Tu je v skratke popis, ako ho obsluhovať:

Krok 1: Výber typu domu

V úvodnom kroku treba nájsť typ domu, aký sa chystáte zatepľovať, a zadať počet podlaží a plochy. Medzi typmi domov sa pohybujete šípkami doľava/doprava a hore/dole pri obrázku domu.

Simulacny program KORD ukazuje energeticku usporu domu

Krok 2: Výber izolačného materiálu

Následne prechádzate jednotlivými časťami domu, kde si vyhľadáte reálny materiál steny, podlahy či strechy (tehla, tvárnica, betón, drevo…), vyberáte si izolačný materiál (minerálna vlna, polystyrén) a hneď vidíte, akú úsporu vám pri akej hrúbke prinesie.

Ako prvý v poradí je obvodový plášť (fasáda), kde si v ľavej časti obrazovky (šípkami vľavo-vpravo) vyberáte materiál obvodových stien, zadávate hrúbku a plochu a šípkami nahor-nadol si vyberáte v pravej časti izolačný materiál. Program pri každom druhu zateplenia a ďalej pri výmene okien a dverí hneď zobrazuje energetickú úsporu.

Bezplatby program KORD vam ukaze, kolko usetrite pri zatepleni fasady

Krok 3: Ďalšie opatrenia pri obnove domu

V nasledujúcich krokoch si viete otestovať ďalšie opatrenia pri rekonštrukcii domu – od zateplenia strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia, stropu nevykurovaného suterénu, cez zateplenie podlahy na prízemí až po výmenu okien a dverí a výmenu starého energetického zdroja (kotla) za nový.

Podrobný návod, ako pracovať s programom KORD, nájdete v tomto článku.