Do 17. mája mali všetci úspešní žiadatelia o dotáciu povinnosť zaslať podpísaný formulár a doklad o veku domu. Kto to nestihol, dostane výzvu a nový termín.

Každý z 10-tisíc majiteľov rodinných domov, ktorí boli 24. apríla 2023 úspešní pri podávaní online žiadosti o dotáciu na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu v rámci projektu Obnov dom, mali povinnosť zaslať do 17. mája organizátorovi dva dokumenty: podpísanú žiadosť o dotáciu (formulár) a potvrdenie o veku domu organizátorovi. Až na základe týchto dokumentov organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – schvaľuje žiadosť o finančný príspevok a zasiela návrh zmluvy.

Podľa dostupných informácií si 20 percent žiadateľov túto povinnosť nesplnila. Za bežných okolností by to znamenalo, že o možnosť získať dotáciu na zateplenie prišli. V tomto prípade však organizátor urobil výnimku.

Dodatočný termín na zaslanie žiadosti o dotáciu a dokladovanie veku domu

Podľa informácií, ktoré sme získali od Slovenskej agentúry životného prostredia, dostanú všetci žiadatelia, ktorí si do 17. mája nesplnili povinnosť zaslať podpísaný formulár a doklad o veku ich rodinného domu, adresnú výzvu s novým termínom na zaslanie dokladov. Znamená to, že ľudia ešte majú šancu získať dotáciu 15 000 eur, ak zateplením a ďalšou rekonštrukciou ušetria aspoň 30 % energie na vykurovanie alebo 19 000 eur, ak sa im podarí ušetriť viac ako 60 % energetickej spotreby. Stačí im vytlačiť a podpísať formulár a získať doklad o veku ich domu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, , marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Čo treba zaslať organizátorovi pre získanie dotácie na obnovu

1. Potvrdenie o veku domu

Podmienkou pre získanie dotácie na obnovu domu je rekonštrukcia rodinného domu staršieho ako 10 rokov. Preto organizátor od vás potrebuje doklad, že dom, ktorý idete obnovovať, má skutočne viac ako 10 rokov. Celkovo máte 4 možnosti, ako dokladovať vek stavby:

 • kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 
  2013
  : ide o ideálne riešenie pre domy, ktoré sa kolaudovali v súlade s legislatívou v posledných desaťročiach
 • potvrdenie obecného/mestského úradu o veku domu: toto je doklad, ktorý možno získať najrýchlejšie (keďže obec si vedie záznamy napríklad o pridelení súpisného čísla či o trvalom pobyte v danom dome)
 • povolenia užívania stavby
 • znalecký posudok od odborne spôsobilej osoby, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby)

2. Podpísaný formulár so žiadosťou o dotáciu

Ak ste v pondelok 24.4.2023 úspešne vyplnili formulár na www.obnovdom.sk, informačný systém vám vygeneroval a poslal do mailu pdf dokument žiadosti o dotáciu. Ten stačí podpísať a poslať.

Tieto dokumenty – originál podpísaného formulára a kópia dokladu o veku domu, možno

 • poslať poštou, alebo
 • odovzdať ho osobne na pobočke SAŽP
 • alebo ho podať elektronicky cez e-schránku na slovensko.sk.

Ak má dom viacero vlastníkov a vy posielate aj plnomocenstvo/á pre žiadateľa alebo pre kontaktnú osobu overené notárom, je potrebné zaslať originál dokument. Detailnejšie informácie nájdete v tomto článku.

Krátky termín na predloženie energetického certifikátu

Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy plynie lehota 3 mesiacov, dokedy musí majiteľ domu zaslať do Slovenskej agentúry životného prostredia energetický certifikát východiskového stavu alebo projektové energetické hodnotenie.

Kto tento termín nestihne, pravdepodobne opäť dostane výzvu na doplnenie dokladu a novú lehotu na splnenie povinnosti. Po jej uplynutí však reálne hrozí, že zmluva bude vyhlásená za neplatnú, a s tým skončí aj možnosť na získanie dotácie.

„Aby ste neriskovali problémy pri získaní dotácie, je potrebné osloviť čím skôr odborníka, ktorý vám certifikát pripraví. Na Slovensku je celkovo iba 232 odborníkov, ktorí majú oprávnenie vypracovať energetický certifikát. Keďže ide o obmedzený počet, sú čakacie doby na termín obhliadky a vypracovanie certifikátu niekoľkomesačné. Už dnes je najvyšší čas osloviť odborníka a objednať si vypracovanie certifikátu,“ dodáva A. Prizemin.

projekt pre ziskanie energetickej uspory

Pozor na podozrivo lacné a nekvalitné certifikáty

Na Slovensku sa nanešťastie dlhé roky vyskytuje aj neseriózny prístup pri energetických certifikátoch. Na webe sa dajú nájsť lacnejšie ponuky s vypracovaním certifikátu za pár dní a bez osobnej obhliadky.

Takýmto ponukám sa rozhodne treba vyhnúť, pretože vás môžu stáť zamietnutie dotácie. Energetický certifikát východiskového stavu musí veľmi presne opísať dom (použité materiály, plochy, technické riešenia určujúce energetickú spotrebu domu). Ak je certifikát „odfláknutý“, môže sa vám stať, že nebude sedieť s certifikátom po zateplení. Ak nebudú sedieť parametre, môže sa stať, že rekonštrukcia nesplní podmienku pre získanie dotácie v podobe 30 % energetickej úspory. Problémom môže byť aj podozrivá, neúmerne vysoká úspora, ktorá môže byť dôvodom pre dodatočnú kontrolu, a tá môže viesť k spochybneniu ďalších dokladov k žiadosti o vyplatenie dotácie.

„Problém môže nastať aj pri opatreniach: ak budú navrhnuté „od stola“, nemusia byť vhodné či dostatočné pre váš dom. Alebo sa v opatreniach zabudne na dôležité detaily, ktoré sa pri obnove opomenú a neskôr vám budú znižovať komfort pri bývaní či vôbec funkčnosť zateplenia. Reč je o tepelných mostoch, ktoré vedú k tvorbe plesní a vnútornému prostrediu, ktoré vám bude zdravotne škodiť. Preto je dôležité dať si záležať na korektnom vypracovaní certifikátu,“ hovorí Ing. Kristian Riška, energetický certifikátor.

Takto si môžete skontrolovať úsporu pri odporúčanej rekonštrukcii

Výborným nástrojom na kontrolu odporúčaných opatrení pri rekonštrukcii domu je bezplatný simulačný program KORD. Umožňuje zadať základné údaje rodinného domu a skontrolovať, či vám plánované zateplenie fasády alebo strechy, izolácia podlahy či stropu, výmena okien alebo dverí, či nový zdroj tepla prinesú aspoň 30 % úsporu v spotrebe energií, ktorý potrebujete pre získanie finančného príspevku z Plánu obnovy.

„Podľa skúseností z praxe je program KORD veľmi presný a odchýlka voči profesionálnym, plateným nástrojom je do 3 %. To znamená, že viete spoľahlivo zistiť, či všetky opatrenia takpovediac „sedia“ a prinesú očakávaný efekt,“ vysvetľuje Alexander Prizemin.

Vypočet úspory pri zateplení s programom KORD

Simulačný program KORD je jednoduchý a naučíte sa ho ovládať za pár minút. Postup pri posúdení úspory odporúčaných opatrení je nasledovný:

Výber typu domu

V prvom kroku vyberiete typ domu a zadáte jeho rozmery (medzi jednotlivými možnosťami si vyberáte kliknutím na šípky pri obrázku domu)

Simulacny program KORD ukazuje energeticku usporu domu

Výber izolačného materiálu

V druhom kroku vyberiete, že ide o zateplenie obvodového plášťa (fasády). Tu si v ľavej časti (šípkami vľavo-vpravo) vyberáte materiál obvodových stien a zadávate hrúbku steny a potom si v pravej časti vyberáte (šípkami nahor-nadol) izolačný materiál, ktorý by ste chceli použiť a jeho hrúbku. Nezabudnite tiež doplniť plochu obvodových stien. Po výbere zateplenia a zadaní údajov program hneď zobrazuje energetickú úsporu.

Bezplatby program KORD vam ukaze, kolko usetrite pri zatepleni fasady

Voľba ďalších opatrení pri obnove domu

V ďalších krokoch potom môžete pridávať ďalšie opatrenia pri obnove domu – od zateplenia strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia, stropu nevykurovaného suterénu, cez zateplenie podlahy na prízemí až po výmenu okien a dverí. Úplne na konci si môžete zadefinovať aj výmenu starého zdroja energie (kotla) za nový.